ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ЗМІ, з огляду на їх впливу на людей, перебувають під посиленим контролем органів держави. Тому для того щоб реалізовувати свою функцію в суспільстві, ЗМІ повинні залишатися відносно незалежними, тобто відображати різні точки зору. Такий стан відповідає не тільки інтересам громадян, а й самої держави, так як вільні ЗМІ є важливим джерелом інформації про настрої в суспільстві. Це обумовлює необхідність взаємних зобов'язань між органами влади та ЗМІ. Так, федеральні і регіональні органи повинні:

 • • надавати ЗМІ достовірну інформацію про свою діяльність та стан в керованої ними сфері;
 • • гарантувати журналістам вільний доступ до інформації, крім випадків, які визначені законодавством;
 • • нс допускати тиску на ЗМІ, не втручатися в їх виробничий процес.

У той же час ЗМІ покликані неупереджено і об'єктивно висвітлювати події.

Важливо вибрати таку форму співпраці ЗМІ та органів влади, щоб це стимулювало громадськість до участі у формуванні та реалізації державної політики. Для цього інформація ЗМІ про діяльність органів влади повинна бути не тільки достовірною, а й актуальною, що зачіпає інтереси громадян.

Так як представники органів влади та ЗМІ переслідують різні цілі, при їх взаємодії неминуче виникають такі проблеми (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Групи проблем, характерних для взаємодії органів влади

і ЗМІ

проблеми

Хара ктер исти ка

правові

Старіння Федерального закону «Про засоби масової інформації», прийнятого в 1991 р Зокрема, діяльність видань в Інтернеті, незважаючи на внесені зміни та оновлення, в ньому майже не відображена

соціальні

Недостатнє участь груп суспільства в інформаційному обміні і недостатність громадського контролю, з одного боку, за ефективністю влади, і з іншого - за сумлінністю ЗМІ. Причиною цього частково є відсутність можливості для отримання зворотного зв'язку в ряді державних інформаційних ресурсів

Інформаційні

Пов'язані з недостатнім інформаційним висвітленням державної політики, нерегулярним оновленням інформації на сайтах органів влади, а також асиметрією інформації при висвітленні діяльності уряду в різних виданнях

економічні

Монополізація ринку ЗМІ загальнонаціонального рівня і залежність більшості регіональних ЗМІ від фінансової підтримки органів влади. Створення неринковою конкуренції на інформаційному ринку призводить до виникнення зацікавленості в необ'єктивному інформуванні аудиторії з боку власників видань. Загальноекономічну кризу також негативно позначається на стані ЗМІ

організаційні

Проблема ефективної взаємодії ЗМІ та органів влади, низький рівень активності представників влади, їх небажання йти на контакт із засобами масової інформації. Органи влади часто практикують формальні відповіді на публікації ЗМІ, слабо реагують на публікації з питань своєї компетенції

У міру віддалення від федерального центру влада чинить все більший тиск на ЗМІ. Регіональні та місцеві ЗМІ часто знаходяться під контролем елітних угруповань - чиновницьких і підприємницьких. Ресурси ЗМІ мобілізуються для вирішення політичних завдань, лобіювання інтересів власників. Незалежні ЗМІ перебувають при цьому в програшному положенні. Влада застосовує легітимні і дуже дієві способи впливу на своїх опонентів: рейди контролюючих органів, інформаційний тиск через підконтрольні ЗМІ, вибіркове застосування законодавства.

До числа основних напрямків для підвищення ефективності взаємодії влади та ЗМІ слід віднести фінансові, правові та організаційні заходи.

Фінансова підтримка ЗМІ в ряді випадків необхідна. Наприклад, багато регіональних і місцевих друковані видання, радіо- і телепрограми, особливо мають соціальну спрямованість, в умовах ринкової економіки не можуть обійтися без фінансової підтримки з боку держави.

Надаючи підтримку ЗМІ, держава прагне обеспечіть-.

 • • доступність інформації про регіональному та муніципальному розвитку, а також про суспільно-політичну, соціально-економічному і духовному житті країни для більшості громадян;
 • • плюралізм (різноманіття змісту) інформації;
 • • перешкоджання монополізації ринку ЗМІ;
 • • вирівнювання рівня інформаційної забезпеченості в регіонах країни.

Основними формами державної підтримки ЗМІ є:

 • • розміщення державного замовлення;
 • • внески в статутний капітал організацій;
 • • гранти, цільові, нецільові субсидії;
 • • плата за розміщення інформації.

За даними державної статистики, структура витрат держави але всім типам підтримки ЗМІ виглядає наступним чином (рис. 7.3).

Структура бюджетних витрат за типами підтримки ЗМІ

Мал. 73. Структура бюджетних витрат за типами підтримки ЗМІ

(2016 г.)

Видно, що основним типом державного участі є розміщення державного замовлення (42% коштів), а також нецільові (26%) і цільові (24%) субсидії. Суб'єктами підтримки ЗМІ виступають:

 • • органи державної влади і самоврядування в сфері інформаційної політики;
 • • служби по взаємодії із засобами масової інформації інших органів влади;
 • • апарати глав суб'єктів РФ і глав місцевих адміністрацій.

Поряд з фінансовими заходами, значимі також правові заходи. До числа

таких належить розвиток системи нормативного правового регулювання в інформаційній сфері, включаючи стратегію інформаційної політики, який скорочує можливості для маніпулювання масовою свідомістю і створює простір для здорової конкуренції, вільного доступу до інформаційного ринку. Крім того, необхідно створення правових умов для забезпечення адекватного реагування органів влади на критику з боку ЗМІ. Потрібно більш чітке визначення правового статусу та принципів діяльності ЗМІ в Інтернеті, захист авторських і інших виняткових прав на об'єкти інтелектуальної власності, розміщені в Інтернеті.

Організаційні заходи представлені, зокрема, зростанням ефективності роботи прес-служб органів влади, підвищенням оперативності, повноти і об'єктивності інформації на сайтах або в офіційних виданнях органів влади.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >