БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП

Вербальна і невербальна комунікація істотно розрізняються за своїм впливом.

Вербальна комунікація здійснюється за допомогою слів, в ній можна виділити лексичні одиниці, тобто смислові частини. Мова є набором символів, які потребують розкодування, яке відбувається в створенні слухача в міру того, як він вловлює звуки мови.

Невербальна комунікація здійснюється за допомогою погляду, зовнішнього вигляду, поведінки, міміки, жестів, тону голосу та інших подібних елементів. Вона робить більш сильний вплив на аудиторію, так як не має будь-яких чітких «одиниць» і засвоюється людським свідомістю безпосередньо і прямо.

Коли текст виступу вже підготовлений, слід подумати про те, як правильно його піднести аудиторії. Не секрет, що правильні по суті думки, будучи погано піднесеними, не сприймаються аудиторією або зустрічаються їй вороже. Тому в ході самого виступу слід враховувати ряд параметрів.

поведінка :

 • • спокійне - слід уникати поспіху, суєти, зайвої жестикуляції і міміки, так само як і скутості, скутості, видимої напруги; слід уникати нав'язливих рухів, які відволікають увагу аудиторії;
 • • доброзичливе - слід показати повагу до аудиторії, посміхатися, використовувати відкриті жести, не демонструвати агресії і нахабства;
 • • доречне - поведінка не повинна розходитися зі змістом виступу;
 • • орієнтоване на аудиторію - оратор повинен стежити за реакцією аудиторії і підлаштовуватися йод неї: робити паузи і відступу, наводити приклади, доречно жартувати.

мова :

 • • гучність - повинна відповідати розмірам приміщення, однаково неприпустима надмірно тиха і гучна мова; для оптимальної гучності слід перед заходом перевірити роботу мікрофона, а на початку виступу дізнатися, чути доповідача на задніх рядах;
 • • темп - повинен забезпечувати розуміння сенсу, тобто не бути занадто швидким або навмисно уповільненим, слід робити паузи між смисловими частинами виступу, уникати монотонності;
 • • лексика - говорити слід на правильному російською мовою; використання жаргону робить мову більш зрозумілою, а веде до зниження репутації оратора; уникати труднопроизносимих слів і вузькоспеціальних понять; не використовувати скорочень;
 • • грамотність - слід вживати тільки ті слова, значення яких відомі; в разі сумніву в значенні слова або правильності постановки наголосу, попередньо перевірити за словником, щоб уникнути помилок; в кожному реченні повинні бути підмет і присудок.

У промові слід використовувати короткі прості речення. Фраза довше десяти слів погано сприймається аудиторією. В усному мовленні слід уникати складнопідрядних речень і дієприкметникових оборотів. Мова, в якій часто повторюються одні й ті ж слова, справляє враження малограмотній, тому слід шукати синоніми.

Найкраще сприймається образна мова , з використанням метафор, порівнянь, прикладів. Приклади повинні бути короткими і типовими, добре зрозумілими аудиторії. Добре сприймається використання невеликої кількості статистичних даних , але вони повинні бути актуальними, доречними і округленими. Краще використовувати не абсолютні значення, а відсотки, і не окремі цифри, а динаміку, що дозволяє зрозуміти тенденції. Цитати також застосовуються в усних виступах. Вони можуть належати відомим людям (тоді згадується автор) або бути анонімними. У будь-якому випадку цитат повинно бути небагато і вони повинні бути короткими.

Краще уникати барвистих визначень і драматичних нот. Загальний настрій мови повинен бути позитивним, з невеликою часткою гумору. Не рекомендується використовувати в мові негативні конструкції (краще говорити «добре», ніж «непогано»).

Виклад .

Першим етапом виступу є встановлення контакту з аудиторією. Невірно відразу починати озвучувати заготовлений текст. Слід спочатку привітатися, постаратися оцінити настрій аудиторії, іноді доводиться скорегувати виступ з урахуванням отриманої інформації.

Початок виступу слід робити живим, відразу привертає увагу. Варіанти початку: коментар до попереднього виступу, історія, притча, особистий досвід, парадокс, питання до аудиторії, факт, спостереження, цифра або цитата. Слід апелювати до досвіду, цінностям та інтересам аудиторії, показати інтерес до її думки. У будь-якому випадку вступ має бути коротким і приводити до головної теми мови.

По ходу виступу вкрай важливо підтримувати зоровий контакт, тобто дивитися на аудиторію, переміщаючи погляд від однієї людини до іншої. Також слід мати лише короткий конспект виступу і говорити в основному по пам'яті , а не читати.

Виклад мови повинно бути емоційно забарвленим, в іншому випадку вона не залишить враження, не запам'ятається. Емоційність повинна бути сильніше на початку промови, щоб привернути увагу, і в кінці, щоб зробити акцент на головному висновку. У вступній частині промови слід позначити важливість теми для слухачів, описати проблему або проблеми, яким присвячено виступ. В основній частині - викласти причини цих проблем, існуючий стан та пропозиції щодо поліпшення. У висновку коротко резюмувати сказане і закликати до дій. Висновок повинен бути явно позначено ( «таким чином», «підбиваючи підсумки»), мова не повинна закінчуватися для слухачів раптово.

Структура виступу може бути лінійної або концентричної.

Лінійна структура передбачає висунення тези (проблеми), обгрунтування і формулювання висновків. Найсильніші тези наводяться спочатку. Така структура підходить для коротких виступів.

Концентрична структура передбачає обговорення кількох рівнозначних тем (проблем), які називаються на початку. Потім слідують лінійне виклад кожної теми з формулюванням висновків і загальний висновок по всьому виступу.

По ходу мови слід дотримуватися заздалегідь складеного плану і головної теми, не відволікаючись на сторонні речі. Всі приклади, відступи, цитати повинні служити розкриттю головної думки. Для цього ж використовуються кошти візуалізації - графіки, таблиці, діаграми. Якщо виступ триває довше десяти хвилин, слід робити короткі відступу, щоб повернути увагу аудиторії.

У виступі повинна бути присутнім логіка , зрозуміла аудиторії. У слухачів повинно створюватися враження руху разом з доповідачем вперед - від постановки проблеми до висновків і пропозицій. Для цього використовуються:

 • • нумерація основних логічних елементів: тез, пропозицій, проблем;
 • • періодичне нагадування про отримані раніше результати, і про те, як вони можуть бути використані на даному етапі;
 • • наявність чітких висновків.

Якщо виступ супроводжується демонстрацією слайдів , вони повинні мати загальну структуру (план) та заголовки, що відповідають пунктам плану. Зміст їх має відповідати доповіді та ілюструвати його, на слайдах має бути мінімум тексту і максимум візуальних засобів. Всі слайди оформляються в єдиному стилі.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >