ВІДКРИТЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

  • знати поняття і сутність відкритості органів влади;
  • вміти застосовувати технології відкритого уряду;
  • володіти навичками розпізнавання відкритих даних.

Поняття і сутність відкритого (великого) уряду

Раніше ми розглянули поняття електронного уряду. Сьогодні все частіше зустрічаються згадки про відкрите уряді. Дані поняття близькі, але не тотожні. Електронний уряд робить акцент на застосуванні інформаційних технологій в державному управлінні. Поняття відкритого уряду ширше: воно включає в себе будь-які взаємодії держави і громадян в сучасному суспільстві, в ході яких люди отримують інформацію про діяльність уряду і беруть участь в ухваленні державних рішень.

Відкритий уряд (open government ) - система принципів організації державного управління, яка заснована на залученні громадян, громадських організацій та бізнес-об'єднань до прийняття і реалізації владних рішень.

Безумовно, широка залученість громадян в діяльність уряду сьогодні неможлива без поширення цифрових технологій. Кількість користувачів Інтернету в нашій країні перевищує 80 млн чоловік, що відкриває великі перспективи для вільного поширення інформації. Завершується інформатизація органів влади: оснащення їх сучасною технікою, впровадження міжвідомчих баз даних і захищених каналів обміну інформацією.

Відкритий уряд має два виміри. З одного боку, у громадянина тепер є можливість взаємодіяти ні з конкретним чиновником, а з урядом в цілому. Гнучкі міжвідомчі зв'язку, спрощені процедури взаємодії органів влади між собою вперше зробили уряд по-справжньому «великим», що добре видно на рис. 10.1.

Взаємодія елементів інфраструктури відкритого

Мал. 10.1. Взаємодія елементів інфраструктури відкритого

уряду

З іншого боку, відкриваються нові можливості для участі громадян у справах держави за допомогою соціальних мереж, віртуальних експертних спільнот. Уряд в таких умовах включає в себе не тільки чиновників, а й звичайних громадян. Ідеологія відкритого уряду полягає в тому, що робота органів влади повинна бути зрозумілою, процедури розробки та прийняття рішень прозорими, бюджетний процес відкритим, а послуги доступними. Такі механізми дозволяють формувати довіру громадян до системи управління.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >