ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ

Навіть якщо програма дослідження добре розроблена, отримана в ході збору первинна інформація надто об'ємна для того, щоб безпосередньо на її основі можна було робити висновки і приймати конкретні рішення. Первинна інформація представляє собою масив даних, які потребують інтерпретації. Збір та обробка інформації можуть здійснюватися органами влади своїми силами або із залученням професіоналів, наприклад, соціологічних лабораторій.

При обробці інформації відбувається її перетворення в форму, доступну для сприйняття. Необхідно визначити вимоги до результату, розробити програму, вибрати відповідні інструменти, що забезпечують витяг всієї корисної інформації, захист від спотворення і уявлення в доступному для сприйняття вигляді.

Це цікаво!

У 2014 р, коли вирішувалося питання про возз'єднання Криму з Росією, великі соціологічні організації за дорученням російського уряду провели масове опитування населення півострова. Тільки після того, як переважна більшість громадян підтримали вихід Криму зі складу України і його приєднання до Росії, це питання було винесено на офіційний референдум, але підсумками якого було прийнято відповідні законодавчі рішення.

Цей приклад показує, як наукові дослідження можуть застосовуватися в сучасному державному управлінні для прийняття продуманих і обґрунтованих рішень, що не приводять до зростання напруженості в суспільстві. Подібні методи слід застосовувати на своєму рівні будь-яким органам влади, рішення яких зачіпають інтереси великої кількості людей.

Для прийняття управлінських рішень найбільш затребувані статистичні та соціологічні методи дослідження [1] .

Статистичні методи передбачають роботу з масовими явищами і інтерпретацію цих явищ за допомогою математичних моделей. Найчастіше виникає потреба в розрахунку середніх і процентних значень. Ці операції дозволяють аналізувати динаміку процесів, розбивати потоки подій на дискретні одиниці, порівнювати об'єкти між собою, зіставляти заплановані і досягнуті результати. Для полегшення виконання статистичних розрахунків застосовуються електронні системи підтримки і прийняття управлінських рішень.

Якщо об'єктом статистики стають будь-які явища, то соціологічні методи застосовні тільки до процесів в суспільстві. Сучасна соціологія базується на статистиці, але широко застосовує і якісні методи вивчення соціальних явищ.

Спеціалізовані дослідження в області СО включають:

  • • вивчення інформаційного середовища, в якій існує організація;
  • • вивчення прийнятних методів впливу на цільову аудиторію;
  • • розрахунок фінансових витрат на формування інформаційного середовища.

Визнана доцільність використання інтегральних показників, які враховують системний ефект від комунікативного впливу.

Всі дослідження діляться на фундаментальні та прикладні. Перші спрямовані на відкриття нових законів і закономірностей в природі і суспільстві, другі - на отримання результатів, що мають економічну або соціально-політичну цінність. Дослідження обох видів необхідні для розвитку суспільства, але органи влади найчастіше користуються результатами прикладних досліджень (рис. 12.3).

Види прикладних досліджень

Мал. 123. Види прикладних досліджень

Розвідувальні {пілотні) дослідження проводять для з'ясування особливостей будь-якої нової, маловивченою сфери; на наступному етапі дескриптивні {описові) дослідження детально характеризують дану сферу, а аналітичні - дають детальну уяву про проблему. Приклад: пілотне дослідження дозволяє визначити ставлення громадян до діяльності МФЦ, дескриптивное виявляє проблеми функціонування МФЦ на даному етапі, аналітичне - шляхи вирішення цих проблем.

Якісні дослідження застосовують для опису складних проблем, які важко структурувати, а кількісні - при вивченні масових явищ, типових ситуацій. Якщо результати застосування кількісних методів є основою для проведення якісних досліджень мова, йде про комплексному дослідженні.

Прикладом кількісного дослідження є оцінка рівня довіри громадян до влади. У 2008 р «Левада-Центр» запропонував методику розрахунку індексу соціальних настроїв , що дозволяє оцінювати рівень довіри до владних інститутів. Індекс (77) розраховується у відсотках як сума «повністю довіряють» (Г) і половини «не цілком довіряють» ( Т) за вирахуванням «не довіряє» {NT):

Приклади досліджень:

  • разові : ставлення виборців до кандидата, який представляє цінність тільки в рамках конкретної виборчої кампанії;
  • моніторингові /, моніторинг ходу реалізації державної програми, який здійснюється аж до її завершення;
  • лонгітюдние / вивчення динаміки чисельності населення, яке здійснюється безперервно.

Статистичні та соціологічні дослідження можуть охоплювати явище або процес у цілому ( суцільні дослідження) або його частина {вибіркові). Монографічні дослідження стосуються одиночного об'єкту, тому в статистиці не застосовуються. Прикладом такого дослідження в соціології є вивчення біографії конкретної особи з метою порівняння з життєвим і кар'єрним шляхом інших людей.

  • [1] Наприклад: Лист Мінекономрозвитку Росії від 28 лютого 2014 р Лг «3939-ОФ / Д09і« Про методику проведення соціологічного дослідження та оцінки удовлетворенностіграждан Російської Федерації якістю надання державних і муніципальних послуг ».
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >