ПЕРЕДМОВА

Підручник містить вузівський освітній курс з історії та теорії естетики. Він охоплює всі найважливіші розділи цієї дисципліни, включаючи теорію естетичного свідомості і діяльності, поняття естетичного знака та комунікації, систему естетичних категорій, структуру естетичного досвіду, концепцію естетичного почуття і судження; аспекти взаємодії мистецтва і соціальної структури, мистецтва і релігії; філософські проблеми історії мистецтва і стилю. Всі теми цих розділів і підрозділів розглядаються в їх модифікаціях і еволюції.

Таким чином, в підручнику висвітлюється коло проблем, що відносяться як до базових класичним засадам естетики, так і до сучасного її стану, який отримав найменування некласичного. Матеріал підручника побудований на філософській основі і викладається філософською мовою. Однак це зовсім не означає, що естетика відривається від навколишнього її світу науки і культури. Вона перш за все включена у взаємодію з суміжними філософськими науками - онтологією, теорією пізнання, а також з психологією, соціологією, культурологією, філософською антропологією, тобто носить міждисциплінарний характер. У той же час естетика безпосередньо стикається з искусствознания, художньою критикою, а через них і з мистецьким життям суспільства, включена в динаміку протікають в ньому культурних процесів.

Проблеми сучасної естетики, пов'язані з досягнутим нею рівнем розвитку, не піддаються однозначного рішення і вимагають розгляду з різних точок зору. Відповідно в кожному розділі підручника предмет дається в індивідуальній авторській інтерпретації, що не виключає повернення до нього в інших розділах, де його освітлення отримує подальший розвиток, включаючи альтернативні трактування. Такий підхід дозволяє уникнути безособовості викладу і нівелювання авторських позицій, що в іншому випадку могло б привести до втрати інтересу, притупило б бажання читача осмислювати і вникати в ускладнену ситуацію сучасного мистецького життя суспільства.

Книга не претендує на охоплення всього поля сучасного естетичного знання, так як це завдання неможливо здійснити ні в якому навчальному виданні, обмеженому певними дидактичними вимогами. Проте автори курсу постаралися відобразити всі центральні, стрижневі проблеми сучасного естетичного процесу, представленого в його історичному розвитку. В результаті освоєння курсу з історії та теорії естетики студенти повинні:

знати

  • • предмет, методологію і завдання естетики як філософської дисципліни;
  • • місце і значення естетики в сучасній культурі і гуманітарному знанні;
  • • системний зв'язок основних проблем і категорій естетики;

вміти

  • • застосовувати поняття і методи естетики до аналізу класичного мистецтва і сучасних художніх явищ;
  • • чітко викладати теоретичні концепції різних естетичних шкіл;
  • • з'єднувати естетичні знання з практичними вимогами життя;

володіти

  • • дискурсом класичної та некласичної естетики;
  • • розумінням смислової наступності етапів розвитку світової естетичної думки;
  • • навичками ведення дискусії з естетичним питань.

Оскільки підручник написаний колективом однодумців, то в його

побудові простежується наскрізна смислова канва, яка об'єднує персональні авторські трактування естетичного і художнього досвіду. Автори підручника намагалися підійти нестандартно до викладання естетики, керуючись установкою на те, що навчальний курс повинен знайомити студентів з новими відкриттями в науці, а не замикати їх у колі давно вирішених питань, виправдовуючи це нібито творчої незрілістю навчаються.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >