Навігація
Головна
 
Головна arrow Медицина arrow ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї

Існує кілька визначень поняття «планування сім'ї». Ряд дослідників вважають, що це «вільне і відповідальне батьківство», тим самим ототожнюючи дане поняття з правом подружжя планувати народження дітей, самостійно приймати рішення про їх кількість і час появи на світло. При цьому мається на увазі, що ніхто не має права надавати на подружжя тиск, обмежуючи їх репродуктивні права, і тому рішення, пов'язані з народженням дітей, повинні прийматися ними вільно і відповідально.

Обдумані і зважені рішення подружжя, що стосуються часу появи на світ дітей, інтервалів між їх народженням, дозволяють кожній дитині бути бажаним, а його батькам відповідально підходити до догляду і вихованню дітей, що в кінцевому підсумку сприяє поліпшенню їхнього здоров'я.

Планування сім'ї розглядається також як сукупність заходів політичного, соціально-економічного та медичного характеру, спрямованих на збереження репродуктивного здоров'я населення, реалізацію громадянами репродуктивних прав.

Політика будь-якої держави в сфері планування сім'ї тісно пов'язана з демографічними процесами.

У сучасній Росії остання спрямована на стимулювання народжуваності в рамках економічних заходів, а також збільшення кількості дітей в сім'ї шляхом соціальної підтримки. Медичні заходи в даному напрямку включають широке коло медичних послуг і допомоги, пов'язаних з питаннями репродуктивного здоров'я та плануванням народження дітей.

Загальноприйнятим визначенням поняття «планування сім'ї» є визначення ВООЗ (1971): планування сім'ї - це ті види діяльності, які мають на меті допомогти особам та подружнім парам досягти певних результатів:

  • - уникнути небажаних вагітностей;
  • - привести на світ бажаних дітей;
  • - регулювати інтервали між вагітностями;
  • - контролювати вибір часу дітонародження;
  • - визначати за бажанням батьків число дітей в сім'ї.

Рух «планування сім'ї» зародилося на рубежі 40-50-х рр.

XX століття в країнах басейну Індійського океану, демографічна ситуація в яких в ті роки в умовах низького рівня соціально-економічного розвитку характеризувалася невисокою тривалістю життя, високими показниками народжуваності, загальної, материнської та малюкової смертності.

В останні десятиліття цей напрям успішно розвивається і в країнах з високим рівнем соціально-еко-ного розвитку. У зв'язку з особливостями репродуктивної поведінки - раннім віком сексуального дебюту (15-16 років) і перенесенням народження першої дитини на більш пізній вік (30 років і старше), а також малодет- ності сімей - населення цих країн стикається з необхідністю перманентного попередження небажаної вагітності протягом тривалого періоду часу (10-15 років).

Дана особливість репродуктивної поведінки населення ставить перед фахівцями служб планування сім'ї завдання підвищення рівня інформованості підлітків і молоді з питань репродуктивного здоров'я і навчання їх навичкам безпечної сексуальної поведінки, а також спрямована на забезпечення кожної сім'ї можливості консультування з широкого кола сімейно-шлюбних відносин.

У Росії питання планування сім'ї стали обговорюватися в кінці 80-х - початку 90-х рр. XX століття в зв'язку погіршенням демографічної ситуації. У ті роки в країні склалася модель звуженого відтворення населення, що характеризувалася різким падінням сумарного коефіцієнта народжуваності (кількість народжень, що припадають на одну жінку репродуктивного віку) з 2,0 до 1,3, а в ряді територій до 1,0, зниженням частки повторних народжень з 51% до 41%.

Причини погіршення репродуктивного здоров'я населення були розглянуті в попередньому параграфі даної глави. Такий стан зажадало розробки стратегії охорони репродуктивного здоров'я, під яким фахівці розуміють поєднання методів, способів і послуг, що сприяють репродуктивного здоров'я і благополуччя за рахунок попередження та усунення проблем, пов'язаних з репродуктивним здоров'ям.

У 1990 Верховною Радою Української РСР було прийнято постанову про розробку федеральної цільової програми «Діти Росії». Нам представляється цінним досвід реалізації в 1993-1998 рр. однією з її програм - програми «Планування сім'ї», метою якої було зміна ставлення кожного громадянина, сім'ї та суспільства в цілому до проблеми планування сім'ї.

В рамках реалізації програми вирішувалися, зокрема, завдання формування державної служби планування сім'ї, нормативно-правового регулювання її діяльності; створення інформаційної системи забезпечення населення сучасними знаннями з питань сексуального та репродуктивного поведінки; вдосконалення системи підготовки дітей, підлітків та молоді до сімейного життя шляхом статевого виховання, сексуальної освіти і освіти; підготовки медичних, педагогічних і соціальних працівників для роботи в установах служби планування сім'ї; забезпечення потреб населення сучасними засобами контрацепції та ін.

За роки, що минули з початку становлення планування сім'ї в Російській Федерації, була створена служба планування сім'ї як сукупність установ і організацій, що надають населенню різні види медико-соціальної допомоги з питань планування сім'ї.

Дана служба сформувалася на трьох рівнях: федеральному, регіональному і муніципальному. Структури федерального рівня (організаційно-управлінська, державні установи охорони здоров'я, громадські організації) здійснювали переважно організаційну та науково-методичну роботу по реалізації програми «Планування сім'ї», а також підготовку кадрів і інформаційну діяльність.

Важливо відзначити, що підготовка і підвищення кваліфікації кадрів передбачала навчання новим технологіям роботи в сфері планування сім'ї не тільки медичних, а й соціальних працівників. Після закінчення програми «Планування сім'ї» відпала необхідність діяльності структур даного рівня служби, а її функції були передані регіональним структурам.

Головним завданням установ регіонального рівня служби планування сім'ї як у роки реалізації програми, так і в даний час, є надання медико-соціальної допомоги населенню з питань планування сім'ї. Основна роль в реалізації цієї задачі приділяється центрам планування сім'ї та репродукції, в яких здійснюється організаційно-методична діяльність, населенню виявляються інформаційні, медико-соціальні послуги, а також проводиться підвищення кваліфікації кадрів.

Базовим рівнем служби планування сім'ї є муніципальний, який включає муніципальні органи управління, кабінети і клініки планування сім'ї, а також громадські організації.

Установи даного рівня забезпечують доступність населенню послуг з планування сім'ї шляхом максимального їх наближення до місця проживання або роботи. Саме тому клініки, кабінети з планування сім'ї створюються не тільки в медичних організаціях амбулаторного типу (поліклініках, жіночих консультаціях, диспансерах та ін.), Але і установах немедичного профілю (центрах соціального обслуговування населення, клубах за місцем проживання, підліткових центрах, гуртожитках та ін .) - В установах даного рівня населенню надаються переважно інформаційно-консультативні послуги.

Особлива увага в роботі з планування сім'ї приділяється підліткам і молоді, для яких організовуються спеціальні установи - медико-педагогічні центри, молодіжні клініки (кабінети) планування сім'ї, а в останні роки - центри охорони репродуктивного здоров'я підлітків.

До теперішнього часу однією з найбільш складних і невирішених проблем залишається підвищення інформованості населення з питань планування сім'ї та його сексуальної культури як основи зміни ставлення кожного громадянина і суспільства в цілому до проблеми планування сім'ї. З цією метою в даний час використовуються різні технології, ефективні і прийнятні для різних груп населення.

За минулі роки провідними фахівцями були підготовлені серії тематичних передач з різних питань планування сім'ї для трансляції на різних каналах радіо і телебачення. Для населення розроблялися і тиражувалися друковані (буклети, брошури, листівки) і відеоматеріали з актуальних питань планування сім'ї: методам контрацепції, профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, аборту та ін.

У багатьох популярних періодичних виданнях, адресованих в тому числі і для молоді, публікуються відомості, що роз'яснюють мету і завдання планування сім'ї, які висвітлюють питання психології взаємин статей, відповідального і безпечного сексуальної поведінки.

З 1993 р Російською асоціацією «Планування сім'ї» видається міжнародний журнал «Планування сім'ї», адресований фахівцям різних профілів, які працюють в цій галузі.

Широке обговорення в останні роки отримала проблема статевого виховання та сексуальної освіти підлітків та молоді. Однак впровадження різних освітніх програм, розроблених в основному медичними працівниками і тому містять переважно медичну інформацію, в навчальних закладах нерідко зустрічає опір з боку педагогів і батьків, які ототожнюють сексуальна освіта дітей та підлітків з пропагандою раннього початку сексуальних відносин. Численні громадські дискусії свідчать, з одного боку, про крайню актуальність цієї теми, а з іншого - про недостатню підготовленість суспільства до впровадження подібних програм в освітні заклади різного рівня.

Одним з ключових питань в сфері планування сім'ї в наші дні є формування раціонального контрацептивного поведінки населення як основи попередження непланованої вагітності, результатом якої, як правило, є штучний аборт. Вирішення цього завдання вимагає забезпечення широкого доступу населення до сучасних засобів контрацепції, а також формування навичок їх застосування.

Оскільки масове виробництво вітчизняних сучасних контрацептивів до теперішнього часу не налагоджено, велика частина потреби в них забезпечується за рахунок закупівель препаратів імпортного виробництва. Висока вартість сучасних контрацептивних засобів обумовлює необхідність пошуку шляхів для пільгового (безкоштовного) забезпечення ними соціально незахищених груп населення: підлітків, інвалідів, жінок, що годують, малозабезпечених сімей та ін.

За роки становлення та розвитку планування сім'ї в Росії, включаючи реалізацію федеральної і регіональних програм «Планування сім'ї», були досягнуто суттєвих результатів у збереженні репродуктивного здоров'я населення. За період з 1995 по 2015 року майже в три рази скоротилося як абсолютне число абортів, так і в розрахунку на 1 тис. Жінок фертильного віку (табл.12.3).

Таблиця 12.3

Динаміка числа абортів в Росії (за даними Росстата)

число абортів

1995

2000

2005

2010

2015

Загальна кількість абортів, тис.

2766,4

2138,4

1675,7

1292,4

919,1

На 1 тис. Жінок у віці 15-49 років

72,8

54,2

42,7

34,2

26,0

На 100 живонароджених

202,6

168,7

117,4

73,7

48,0

За рахунок зниження числа абортів, які є основною причиною материнської смертності, вдалося домогтися істотного зниження даного показника (рис. 12.4).

Динаміка показника материнської смертності (на 100 тис. Живонароджених)

Рис 12.4. Динаміка показника материнської смертності (на 100 тис. Живонароджених)

Високий і економічний ефект від реалізації заходів в цій сфері. Він в першу чергу пов'язаний зі зменшенням витрат на утримання «абортних» ліжок, діагностику та лікування післяабортний ускладнень, а також виплату допомоги по соціальному страхуванню у зв'язку з операцією штучного аборту (табл. 12.4).

Таблиця 12.4

Структура економічних втрат, пов'язаних з проведенням штучного аборту

Види економічних втрат

%

Загальні економічні втрати у зв'язку з перериванням вагітності, в тому числі:

100

- витрати на допомогу по соціальному страхуванню (лікарняний лист) в зв'язку з операцією штучного аборту;

5,7

- вартість не створеної в зв'язку з абортом продукції;

23,5

- вартість виробництва абортів, а також діагностики і лікування ускладнень

70,8

В даний час в Росії продовжує успішно розвиватися діяльність в сфері планування сім'ї: модернізується діяльність медичних організацій та установ планування сім'ї, удосконалюються технології надання медико-соціальної допомоги її клієнтам.

Все це дозволяє з року в рік домагатися результатів у зниженні показників материнської та малюкової смертності, штучних абортів, формуванні раціонального контрацептивного поведінки населення, що в кінцевому рахунку служить найважливішої мети - зміцнення репродуктивного здоров'я населення як основи стабілізації і подальшого поліпшення демографічної ситуації в країні.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук