ОСНОВНІ СЕГМЕНТИ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Валютний ринок

Ринок іноземної валюти Forex (від foreign exchange - в пров. З англ, «іноземна валюта») в значній мірі є ринком, що забезпечує інші сегменти світового фінансового ринку засобами платежу. Щоденний оборот світового валютного ринку в квітні 2016 році становив 5,1 трлн дол. Вперше за довгий час відбулося хоча і нс дуже значне, але все ж зниження обсягу угод. У минулі роки спостерігався істотний приріст цього показника, який становило 5,3 трлн дол, в 2013 р і 4 трлн і 3,3 трлн дол, в 2010 і 2007 рр. відповідно.

Відносні обсяги угод з основними валютами цілком передбачувані: найбільша частка припадає на резервні валюти, в першу чергу - долар США (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

Частки окремих валют в щоденних угодах на світовому валютному ринку

Валюта

Частка, %

Долар США

87,6

євро

31,3

Японська ієна

21,6

британський фунт

12,8

Австралійський долар

6,9

Канадський долар

5,1

Швейцарський франк

4,8

Китайський юань

4,0

Шведська крона

2,2

мексиканський песо

2,2

Новозеландський долар

2,1

Джерело: Triennial Central Bank Survey. Bank for International Settlements 2016. Cm .: Triennial Central Bank Survey. Bank for International Settlements. September 2016. P. 4. URL: http://vvvvw.bis.org/publ/rpfxl6fx.pdf.

Слід, однак, звернути увагу на динаміку окремих валют країн, що розвиваються, зокрема китайського юаня. У 2015 році було прийнято рішення про включення цієї валюти до складу кошика СПЗ, незважаючи на порівняно невеликий обсяг операцій з нею. Згодом частка юаня в операціях на валютному світовому зросла з 2,2 до 4,0% з 2013 по 2016 р абсолютному вираженні відбулося збільшення з 120 млрд до 202 млрд дол.

До основних операцій валютного ринку відносяться (рис. 9.1):

 • • операції спот - угоди з негайною (протягом двох днів) поставкою валюти;
 • • термінові угоди (з терміном поставки більше двох днів):
 • - операції форвард - угоди з поставкою валюти в майбутньому за фіксованим курсом,
 • - операції своп (в тому числі так звані forex swap і currency swap),
 • - валютні опціони і ф'ючерси.
Структура угод на світовому валютному ринку

Мал. 9.1. Структура угод на світовому валютному ринку 1

І форвардний, і ф'ючерсний контракти містять зобов'язання купити або продати валюту в майбутньому за фіксованим курсом. Принципова різниця між ними полягає в тому, що форвардний контракт є позабіржовим і, отже, його умови можуть бути скориговані за угодою сторін. Ф'ючерс ж звертається на організованому ринку, повинен відповідати вимогам біржі і є стандартним інструментом, а значить - більш ліквідним, що визначає і існування вторинного ринку ф'ючерсних контрактів.

Звісно ж необхідним спеціально зупинитися на операціях своп. Це вид операцій з валютою різноманітний і не зводиться виключно до операцій з зворотним викупом валюти. До того ж, як можна помітити, їх частка в обсязі щоденних угод на світовому валютному ринку перевищує частки інших операцій.

У класичному вигляді операція своп містить дві частини (так звані ноги свопу). На першому етапі здійснюється продаж або купівля [1]

валюти на умовах єнот з одночасним укладенням але суті форвардного контракту на зворотну операцію в майбутньому. Па другому етапі відбувається виконання цього термінового контракту. Такі операції відображаються в статистиці (в тому числі БМР) під назвою forex swap, їх обсяг становить близько 2,4 трлн дол., Або 47% сукупного обсягу ринку. Такі операції переважно носять короткостроковий характер - 69% угод укладаються на термін менше семи днів.

Існують і інші різновиди валютних свопів, зокрема так звані currency swaps. На першому етапі один з учасників угоди (Л) займає певний обсяг валюти (USD) і одночасно кредитує Б, наприклад в євро. Протягом дії контракту учасники обмінюються процентними платежами в відповідних валютах за ставкою LIBOR (London Inter Bank Offer Rate). При виконанні контракту учасники виплачують тіло кредиту в кожній валюті (рис. 9.2).

Операція currency swap

Мал. 9.2. Операція currency swap 1

Спад загального обсягу щоденних угод на валютному ринку в 2013- 2016 рр. відбувався нерівномірно і в різному ступені торкався різні інструменти. В основному він торкнувся операцій спот, обсяг яких скоротився з 2,05 трлн до 1,65 трлн дол. Навпаки, контракти Forex swap демонстрували істотне зростання як в абсолютному (з 2,23 трлн до 2,38 трлн дол.), Так і у відносному вираженні. У великій мірі це зростання було обумовлене зниженням обсягів угод спот з японською ієною.

Суттєвим аспектом в останні роки також є помітна зміна структури учасників валютного ринку. БМР виділяє серед них три групи:

 • 1) дилери, що надають звітність (repotting dealers ), згідно з методологією БМР представлені в основному великими комерційними і інвестиційними банками [2] [3] ;
 • 2) інші фінансові організації (otherfinancial institutions) - органи грошово-кредитного регулювання, невеликі комерційні банки, інвестиційні фонди, хедж-фонди, інституційні інвестори, такі як пенсійні фонди, страхові та перестрахувальні компанії;
 • 3) нефінансові організації (non-financial customers).

Протягом 2000-х рр. частки згаданих учасників валютного ринку в загальному обсязі здійснюваних операцій істотно змінювалися. Основною тенденцією недавнього минулого можна вважати скорочення значення великих банків і одночасне зростання частки інших фінансових організацій. До 2013 р скорочення частки ТНБ склало в середньому 30% і стосувалося всіх основних видів операцій з валютою. Відносний внесок інших фінансових організацій зріс майже в два рази, особливо в частині валютних строкових контрактів - опціонів і ф'ючерсів, а також операцій спот. Довгий час валютний ринок традиційно був міжбанківським і був джерелом платіжних засобів. Посилення ролі небанківських інститутів свідчило про зростаючий спекулятивний характер і цього сегмента світового фінансового ринку. Однак до 2016 р динаміка суттєво змінилася - процес трансформації сповільнилося. Частка банків, що надають звітність, дещо зросла - як в середньому, так і по більшості видів операцій. А відносні обсяги операцій, що здійснюються іншими фінансовими організаціями, навпаки, незначно знизилися. До теперішнього моменту дані не дозволяють з упевненістю констатувати зміна тенденції, в тому числі тому, що зміна часток супроводжувалося загальним скороченням сумарного обсягу всіх операцій. Проте динаміка показників свідчить про високий ступінь нестабільності, властивої фінансового ринку в цілому і валютного зокрема (табл. 9.2).

Таблиця 9.2

Обсяги операцій на світовому валютному ринку

операція

2001 р

2004 р

2007 р

2010 р

2013 р

2016 р

млрд

дол.

%

млрд

дол.

%

млрд

дол.

%

млрд

дол.

%

млрд

дол.

%

млрд

дол.

%

операції

єнот:

386

31,2

631

32,6

1005

30,2

1488

37,5

2046

38,2

1654

32,5

ТНБ

216

56,0

310

49,2

426

42,4

517

34,7

675

33,0

607

36,7

інші

фінансові

організації

111

28,9

212

33,7

394

39,2

754

50,7

+1183

57,8

930

56,2

нефінансові організації

58

15,0

108

17,0

184

18,3

217

14,6

188

9,2

117

7,1

операції

своп:

656

52,9

954

49,3

1714

51,6

тисяча сімсот п'ятьдесят дев'ять

44,3

2239

41,8

2383

46,8

ТНБ

419

63,9

573

60,0

796

46,4

834

47,4

1088

48,6

1209

50,7

інші

фінансові

організації

177

27,0

293

30,7

682

39,8

755

42,9

1002

44,7

1027

43,1

операція

2001 р

2004 р

2007 р

2010 р

2013 р

2016 р

млрд

дол.

%

млрд

дол.

%

млрд

дол.

%

млрд

дол.

%

млрд

дол.

%

млрд

дол.

%

нефінансові організації

60

9,1

89

9,3

236

13,8

170

9,7

150

6,7

147

6,2

до 7 днів

451

68,7

700

73,4

тисяча триста двадцять дев'ять

77,5

1299

73,9

тисячу п'ятсот сімдесят три

70,2

1 640

68,8

від 7 днів до 1 року

196

29,9

242

25,3

365

21,3

442

25,1

579

25,9

713

29,9

більше 1 року

8

1,2

10

1,0

18

1,0

14

0,8

87

3,9

30

1,3

Опціони та інші інструменти:

60

4,8

119

6,2

212

6,4

207

5,2

337

6,3

254

5,0

ТНБ

28

7,1

49

41,4

62

29,2

60

29,1

99

29,4

83

32,8

інші

фінансові

організації

15

26,0

44

36,6

91

42,8

113

54,7

207

61,3

141

55,3

нефінансові організації

16

26,8

21

17,9

59

28,0

33

16,1

31

9,3

30

11,9

всього:

1239

100,0

тисяча дев'ятсот тридцять-чотири

100.0

3324

100,0

3971

100,0

5355

100,0

5088

100,0

ТНБ

719

58,1

1018

52,6

тисячі триста дев'яносто два

41,9

1544

38,9

2072

38,7

2136

42,0

інші

фінансові

організації

346

27,9

634

32,8

тисячу триста тридцять-дев'ять

40,3

1 896

47,7

2 812

52,5

+2571

50,5

нефінансові організації

173

14,0

276

14,3

593

17,8

532

13,4

472

8,8

381

7,5

Джерело: Triennial Central Bank Survey. Bank for International Settlements. 2016. P. 12.

 • [1] Джерело: Triennial Central Bank Survey. Bank for International Settlements. 2016.
 • [2] Джерело: The basic mechanics of FX swaps and cross-currency basis swaps. BIS QuarterlyReview. Bank for International Settlements. 2008. P. 73-86.
 • [3] Triennial Central Bank Survey. Bank for International Settlements. 2013. P. 19. URL: http: //www.bis.org/publ/rpfxl3fx.pdf.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >