Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
Переглянути оригінал

БАГАТОРІЧНА ФІНАНСОВА РАМКОВА ПРОГРАМА (MFF) НА 2014-2020 РОКИ

У 2011 р Єврокомісія запропонувала проект багаторічної фінансової рамкової програми ( Multiannual Financial Framework, MFF) на 2014- 2020 рр. в розмірі 1,025 трлн євро, що на 5% більше суми попередньої багаторічної фінансової рамкової програми на 2007-2013 рр. Єврокомісія в новому бюджеті заклала три основних напрямки діяльності - підтримка менш розвинених країн, зовнішня політика і політика безпеки, а також дотації на сільське господарство.

Багаторічна фінансова рамкова програма на 2014-2020 рр. має ряд нововведень :

  • • створення нових фондів, таких як: фонди для фінансування транскордонних проектів в області енергетики, транспорту та інформаційних технологій, резервний фонд з управління кризою в сільському господарстві;
  • • перейменування статей видатків бюджету: «Стійке зростання» замінить «Стійке зростання: природні ресурси», а «Збереження і управління природними ресурсами» - «Інтенсивний і інклюзивний зростання».

Основні пропозиції щодо оптимізації бюджету ЄС полягають у фінансуванні частини бюджету ЄС за рахунок єдиного податку. В даний час немає єдиної думки про те, який саме податок пропонується стягувати. Однією з цілей, які переслідує Єврокомісія, є встановлення єдиного податку та перерахування до бюджету ЄС 1% національних ПДВ країн. Результатом такої реформи стануть значно менші за обсягом перерахування коштів держав-членів зі своїх національних бюджетів.

Існують і схожі пропозиції по створенню альтернативних джерел доходу бюджету ЄС [1] , такі як оподаткування фінансового сектору, надходження від торгівлі квотами на викид парникових газів, податок на повітряний транспорт, європейський енергетичний податок, європейський податок на корпорації.

Проблема полягає в тому, що альтернативні джерела повинні бути транснаціональними, гармонізованими, їх збір також не повинен бути занадто дорогим для ЄС.

Економічна криза показала чітку необхідність зміцнення економіки ЄС в цілому і окремо в кожній державі - члені ЄС. В даний час у трьох країн ЄС: Греції, Португалії та Іспанії - спостерігається серйозна проблема з величиною державного боргу. Бюджет ЄС та інших держав-членів надають допомогу цим країнам (створюються фінансові фонди допомоги, виділяються додаткові кошти). Розуміючи необхідність економічних перетворень, ЄС ввів в 2012 р новий запобіжний - «європейський семестр» (European semester).

Інститути ЄС (Єврокомісія, Рада ЄС, Європейська рада) відстежують не тільки загальні витрати ЄС, а й отримують право в ім'я економічної стабільності і зростання впливати на формування бюджету кожної країни-учасниці. Однак це не обмежує суверенітети національних парламентів.

Міністри фінансів ЄС домовилися про необхідність системи централізованого нагляду, щоб стабілізувати ситуацію в єврозоні (особливо в Греції, Іспанії, Ірландії та Португалії), прогнозувати і зменшити ризик фінансових криз і дефолта країн-учасниць.

«Європейський семестр» має шестимісячний цикл. Початок його було покладено в січні 2011 р, коли Єврокомісія виступила з Доповіддю про щорічне зростання, в якому було розглянуто макроекономічний стан країн-учасниць і викладені основи економічної політики країн в середньостроковій перспективі. У 2011 р Екофін (Рада міністрів фінансів) і Рада ЄС представили рекомендації щодо загального бюджету ЄС.

Після отримання рекомендацій країни зобов'язані ввести їх протягом 12-18 місяців в проекти своїх національних бюджетів. Однак ні Єврокомісія, ні Рада ЄС не мають права вето щодо національних бюджетів, але пропонується країни карати, припиняючи виплати з Фонду згуртування або з інших структурних фондів, тимчасово позбавляти права голосу на зборах Екофіна.

Положення Пакту стабільності і зростання ЄС припускають, що обсяг держборгу до ВВП будь-якої країни - члена ЄС не повинен перевищувати 60%, а дефіцит бюджету - 3%. На жаль, більшість країн порушують ці вимоги (лише чотири країни відповідають цим вимогам Пакту). ФРН запропонувала, що держави, які порушують нормативний показник державного боргу, повинні будуть відкладати на спеціальний безпроцентний депозит в обсязі 0,2% ВВП (ця сума в разі невиконання країнами приписів щодо виправлення ситуації з держборгом буде вважатися штрафом). При цьому країна буде автоматично оштрафована, якщо пропозиція Єврокомісії про такий вплив на порушників не буде відхилено кваліфікованою більшістю голосів Європейської ради.

Фінансові проблеми єврозони можна розглянути при аналізі окремих країн - членів цієї організації. Наприклад, Греція опинилася на межі державного банкрутства. У 2014 р дефіцит бюджету склав 12,7%, а державний борг - близько 160% ВВП. Його величина перевищує 300 млрд євро, з них 54 млрд євро було необхідно погасити вже в 2015 р, а 27 млрд євро вишукати до кінця весни.

Уряд Греції, розраховуючи на використання власних можливостей, розпочало випуск 20-річних державних облігацій на суму до 1 млрд євро. Був прийнятий ряд непопулярних рішень, спрямованих на зниження дефіциту бюджету до 8,7% ВВП: заморожування розмірів пенсій і підвищення пенсійного віку до 63 років, істотне скорочення заробітних плат, преміальних і святкових допомог для державних службовців, збільшені акцизи на тютюн і алкоголь, а також підвищений податок на бензин. Такі заходи по зменшенню дефіциту державного бюджету ведуть до більшого зростання соціальної напруженості, яка і без того досить висока.

Ці дії уряду Греції щодо економії бюджетних коштів підтримуються провідними країнами та організаціями Євросоюзу. Канцлер Німеччини А. Меркель неодноразово заявляла, що вона проти списання боргів Греції, що проблеми треба вирішувати, перш за все, власними зусиллями, що вона побоюється, як би це не стало прецедентом для інших країн єврозони [2] . Проте кризовий фонд допомоги Греції був створений - в розмірі близько 30 млрд євро, на три роки за ставкою приблизно в 5% річних. Угода передбачає «істотну участь» МВФ. На 2/3 цей кредит буде покриватися з бюджетів країн ЄС та на одну третину - з коштів МВФ.

Окремого розгляду заслуговують питання санкцій і фінансування міграційної політики країн ЄС.

З 2016 року уряд Німеччини виділяє федеральним землям фінансування, сума якого розраховується виходячи з нормативу, що передбачає 670 євро в місяць на кожного мігранта протягом періоду, починаючи від моменту його реєстрації і закінчуючи моментом розгляду його прохання. Підвищений попит на державну підтримку сотень тисяч біженців означає, що очікувався профіцит бюджету на 2016 р недосяжний. Вплив міграційного потоку на економіку країни є короткочасним, пов'язаних зі збільшенням попиту. Мігранти заміщають робочі місця в сферах, які не потребують спеціальної підготовки, і хоча і стимулюють споживчий попит на базові товари і послуги, але потік мігрантів збільшує навантаження на бюджет за рахунок виплат соціальних допомог. Біженці вимагають значних витрат бюджету, не платять податки або платять їх в меншому розмірі, вимагають додаткових витрат за системою безпеки в соціальній сфері.

27 листопада 2015 р депутати проголосували за бюджет, який передбачає витрати в розмірі 316,1 млрд євро. З 2016 року ФРН передбачала виділити близько 8 млрд євро на витрати, пов'язані з прийомом біженців. Влада ФРН виходили з того, що число нових біженців складе близько 800 тис. [3] На інвестиційні проекти планувалося направити 31,48 млрд євро. Доходи від податків, за оцінками влади, складуть 288,08 млрд євро. ФРН має намір в 2016 р, як і в попередні два роки, обійтися без нових кредитів. Але в зв'язку з виходом Великобританії зі складу ЄС бюджетні плани і ЄС в цілому, і кожної країни-члена піддаються істотному коригуванню.

Ризик поширення неблагополучної ситуації, що склалася в країнах єврозони, на інших її учасників цілком можливий. І можна буде говорити про такому розвитку подій, коли турбуватися потрібно не тільки про фінансування міграційної політики, а й про руйнування фінансової системи в цілому. Мова при цьому піде не про якісь конкретні питання, а про необхідність введення більш широких і глибоких заходів з відстеження фінансової політики кожної країни - члена єврозони. Це дозволить вже на ранній стадії виявляти і виправляти дисбаланси і забезпечувати фінансову стабільність.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Охарактеризуйте структуру фінансової системи ЄС.
  • 2. Що визначає відмінні риси об'єднаного бюджету країн ЄС від бюджету конкретної країни, що входить до його складу?
  • 3. Перерахуйте дохідні і видаткові статті об'єднаного бюджету.
  • 4. Які країни в складі ЄС є основними донорами і які - одержувачами фінансування?
  • 5. Які основні положення Пакту стабільності і зростання ЄС і які його перспективи?

  • [1] Див .: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, theEuropean Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the NationalParliaments. The EU Budget Review. Brussels, 2010 року.
  • [2] Аналітичний портал FinRussia.com. URL: http://finrussia.ru/news/show/201501317.
  • [3] Див .: Опучак В. Л. Соціальний аспект підтримки малого бізнесу та проблеми міграції Німеччини // Вісник МДІМВ-Університету. 2016. № 1 (46).
 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук