Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
Переглянути оригінал

СУЧАСНІ ПОЗИЦІЇ РОСІЇ У СВІТОВІЙ ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ

Завдяки зростанню економіки, зовнішньоторговельних зв'язків і внутрішнього фінансового ринку, а також ліберального регулювання транскордонного руху капіталу ступінь інтеграції Росії в світову фінансову систему в 2000-ті - на початку 2010-х рр. помітно посилилася. Її сучасний стан в ній характеризується наступними особливостями.

1. Росія є великим учасником міжнародного руху капіталу. За сумарним обсягом його імпорту і експорту в 2008-2013 рр. вона помітно випереджала інші найбільші країни, що розвиваються, крім Китаю (табл. 19.2). При цьому на відміну від КНР, Індії та Бразилії, починаючи з 2008 р відтік інвестицій з Росії стійко перевищував їх приплив. За даними МВФ, у 2001-2011 рр. Росія стійко входила до першої п'ятірки країн - провідних нетто-екпортерів капіталу (в 2014 р вона опустилася на дев'яте місце) [1] .

Таблиця 19.2

Імпорт і експорт капіталу найбільшими країнами, що розвиваються в формі прямих, портфельних та інших інвестицій, млрд дол.

Країна (показник)

2008 р

2009 р

2010 р

2011 р

2012 р

2013 р

2014 р

всього

Росія

імпорт

111

20

56

85

111

133

-27

489

експорт

249

45

75

160

135

179

98

941

Китай

імпорт

182

259

493

537

321

628

н / д

2420

експорт

144

64

211

277

358

305

н / д

1359

Індія

імпорт

53

60

106

90

113

86

95

603

експорт

18

17

36

30

26

25

25

177

Бразилія

імпорт

58

92

163

137

115

135

188

888

експорт

30

22

64

26

41

62

76

321

Джерело: складено автором за даними МВФ. URL: http://data.imf.org/regular. aspx? key = 60947517.

2. Російський рубль, довгий час звертався майже виключно всередині країни, в другій половині 2000-х рр. став набувати рис міжнародної валюти, яка виконує окремі грошові функції за межами юрисдикції РФ. Про інтернаціоналізації рубля говорить, перш за все, зростання торгівлі ім на світовому валютному ринку. За даними БМР, середньоденний обсяг конверсійних операцій з рублем в світі в 2001 - 2013 рр. збільшився майже в 20 разів, до 85,3 млрд дол. Частка рубля в обороті ринку Forex піднялася з 0,3 до 1,6%, що дозволило Росії вийти в 2013 р за цим показником на 12-е місце в світі і на друге місце серед країн БРІКС після Китаю (табл. 19.3).

Таблиця 19.3

Торгівля рублем на світовому валютному ринку в 2001-2013 рр.

показник

2001 р

2004 р

2007 р

2010 р

2013 р

Середньоденний обсяг торгівлі рублем, млрд дол.

4,3

12,2

24,8

35,9

85,4

Частка в обороті світового ринку, %

0,3

0,6

0,7

0,9

1,6

Місце в світі за часткою в обороті світового ринку

19

17

18

16

12

Джерело: Bank for International Settlements. Triennial Central Bank Surveys of foreign exchange and derivatives market activity 2001-2013. URL: http://www.bis.org.

Значна частина торгівлі рублем в даний час ведеться за кордоном, головним чином в Лондоні. За оцінками, якщо на початку 2008 р основний обсяг конверсійних операцій з рублем (75%) припадав на позабіржовий російський ринок, ще 17% - на ММВБ і тільки 7% - на позабіржовий ринок в Лондоні, то в кінці 2014 р частки цих сегментів склали відповідно 29, 36 і 35%, тобто частка Лондона зросла за сім років в 5 разів 1 . Середньоденний обсяг конверсійних операцій у валютній парі «долар - рубль» на лондонському ринку в жовтні 2014 р досяг 27,5 млрд дол, (в квітні 2015 року він впав до 18,9 млрд дол.) [2] [3] . Операції з рублем проводяться в Лондоні переважно в спекулятивних цілях (валютний арбітраж) і для здійснення короткострокових інвестицій в рублеві фінансові інструменти. Поряд з Лондоном рубль торгується, хоча і в менших обсягах, в Японії, на Чиказькій товарній біржі, а також на валютних біржах ряду країн СНД.

В останні роки також зросла роль рубля як міжнародної розрахункової валюти, яка обслуговує зовнішню торгівлю Росії і третіх країн. Так, рубль фактично став основною розрахунковою валютою країн ЄАЕС (до 2015 р - ЄврАзЕС) - інтеграційного об'єднання, що включає Вірменію, Білорусь, Казахстан, Киргизію і Росію. За даними Міждержавного банку, в 2010-2014 рр. питома вага рубля в загальній сумі платежів між цими країнами зріс з 56 до 67%, причому в рублях здійснюються розрахунки між державами як за участю, так і без участі Росії [4] .

Разом з тим в масштабах всього світу роль рубля як розрахункової валюти залишається незначною. Про це свідчать дані найбільшої в світі платіжної системи SWIFT, згідно з якими частка рубля в міжнародних розрахунках, що здійснюються через цю систему, в січні 2012 р становила лише 0,52% (14-з місце серед світових валют), в січні 2014 р - 0,4% (17-е місце), в червні 2015 року - 0,22% (20-е місце) [5] .

 • 3. В даний час Росія є членом цілого ряду міжнародних фінансових організацій, включаючи:
  • • МВФ;
  • • інститути групи Світового банку - МБРР, Міжнародна асоціація розвитку (в якості донора), Міжнародна фінансова корпорація і Міжнародне агентство по гарантіях інвестицій;
  • • регіональні банки розвитку, включаючи ЄБРР, Євразійський банк розвитку, Чорноморський банк торгівлі та розвитку;
  • • BMP, Базельський комітет з банківського нагляду, Рада з фінансової стабільності;
  • • Паризький клуб кредиторів.

Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями дозволяє Росії брати участь в міждержавному регулюванні глобальної економіки і фінансів, а також при необхідності користуватися фінансовою та технічною (експертно-консультаційної) підтримкою цих організацій.

Росія вступила в МФВ та МБРР в 1992 р Її частка (квота) в капіталі Фонду становила в 2015 р 2,5% (10-е місце серед країн світу) [6] , в капіталі МБРР - 2,96%. Після 1999 р Росія не приваблювала кредитів МВФ, і її взаємодія з Фондом в основному зводилося до проведення консультацій з питань макроекономічної і валютної політики. На відміну від кредитів МВФ Росія продовжує залучати кошти МБРР, хоча і в мінімальних обсягах. Всього за 1992-2014 рр. банк надав Росії позики на загальну суму 10,5 млрд дол, для фінансування більше 70 проектів в різних галузях. В на початку 2015 р портфель МБРР в Росії налічував 10 проектів на суму 668 млн дол. [7]

Важливе значення для розвитку приватного підприємництва в Росії має співпраця з ЄБРР. У 1992-2014 рр. ЄБРР схвалив надання 24,3 млрд євро для фінансування 792 проектів в Росії (фактично використано 18,3 млрд євро). Більша частина інвестицій банку (89%) спрямована в недержавний сектор економіки. В на початку 2015 р поточний портфель ЄБРР в Росії оцінювався в 6,8 млрд євро [8] .

4. Російський фондовий ринок відрізняє високий ступінь інтернаціоналізації. На частку нерезидентів, включаючи фізичних осіб, в 2007- 2014 рр. в середньому припадала майже чверть загального обсягу біржових угод з недержавними цінними паперами, в тому числі 35% угод з акціями та 14% - з облігаціями (табл. 19.4). Частка нерезидентів на ринку ОФЗ, яка становила на початку 2012 р 3,7%, до кінця 2013 р досягла 25% і тільки в 2015 р опустилася до 18-20% х .

Таблиця 19.4

Участь нерезидентів на російському фондовому ринку

показник

2007 р

2008 р

2009 р

2010 р

2011 р

2012 р

2013 р

2014 р

число

нерезидентів - клієнтів на ринку *

1914

2526

3498

4005

5058

5384

6346

7149

У тому числі фізичних осіб

н / д

н / д

н / д

н / д

1799

1949

2306

2815

Частка нерезидентів в обсязі угод з недержавними цінними паперами,% *, в тому числі

30,6

31,8

19,8

25,4

27,0

20,6

15,5

17,8

акціями

31,8

34,4

23,6

36,4

40,1

38,4

34,9

38,0

корпоративними

облігаціями

27,6

26,2

11,1

15,3

13,5

8,4

6,8

5,3

* Дані по групі «Московська біржа» (сектор «Основний ринок»).

Джерело: НАУФОР. Російський фондовий ринок: 2014. Події і факти. URL: http://www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2014.pdf.

Діяльність іноземних інвесторів на фондовому ринку Росії має неоднозначний вплив на його розвиток. З одного боку, вона сприяє притоку портфельних інвестицій на ринок, зростання його масштабів і ліквідності. З іншого боку, неконтрольовані притоки і відтоки іноземного капіталу, переважно спекулятивного за своєю природою, створюють загрози для стійкості ринку. Це чітко показали кризи 1998 2008 і 2014 рр., В ході яких іноземні інвестори оперативно йшли з ринку, посилюючи його дестабілізацію.

5. В результаті активної експансії у другій половині 2000-х - початку 2010-х рр. помітні (хоча і далеко не домінуючі) позиції на російському ринку банківських і страхових послуг займають іноземні фінансові інститути. В даний час більшість провідних ТНБ світу в своєму розпорядженні дочірніми організаціями в Росії, деякі з яких представляють собою великі універсальні банки з розгалуженою філіальною мережею. У 2014 р в число 25 найбільших банків Росії за розміром активів входило п'ять «дочок» іноземних ТНБ. Частка банків з іноземною участю в капіталі понад 50% в активах банківського сектора РФ в 2001-2010 рр. майже подвоїлася, досягнувши 18,3%, однак до 2015 р внаслідок уповільнення зростання їхнього бізнесу вона впала до 13,9% (табл. 19.5). [9]

Зарубіжні страховики в 2000-і рр. також істотно розширили свою присутність в Росії, про що свідчить зростання частки іноземних інвесторів у статутному капіталі страхових компаній РФ з 4,8% в 2001 році до 22,4% в 2010 р Однак в 2010-і рр. їх інтерес до вітчизняного ринку почав падати, що відбилося в зниженні зазначеного показника до 15,4% в 2014 р [10] За підсумками 2014 р тільки три зарубіжні «дочки» входили в число 25 провідних страхових товариств Росії за обсягом зібраних премій - «Альянс», «Цюріх» і «МетЛайф».

Таблиця 19.5

Діяльність кредитних організацій (КО) з іноземною участю в капіталі в Росії в 2001-2015 рр. "

показник

2001 р

2005 р

2008 р

2010 р

2013 р

2014 р

2015 р

За КО з іноземною участю в капіталі понад 50%

Кількість КО, од.

33

42

86

108

117

122

З

Частка в активах банківського сектора,%

9,5

7,6

17,2

18,3

17,8

15,3

13,9

Частка в капіталі банківського сектора,%

9,4

7,8

15,7

17,0

19,3

17,3

17,2

У тому числі по КО зі 100% -м іноземним участю

Кількість КО, од.

23

33

63

82

73

76

75

Частка в активах банківського сектора,%

5,1

5,9

11,6

11,3

9,8

9,0

8,5

Частка в капіталі банківського сектора, %

6,2

6,3

11,1

11,0

11,4

11,1

10,9

* Дані на 1 січня кожного року.

Джерело: Банк Росії. URL: http://www.cbr.ru.

6. Росія є не тільки об'єктом, а й суб'єктом експансії банківського капіталу. В середині 2010-х рр. цілий ряд вітчизняних банків у своєму розпорядженні за кордоном хоча б одним операційним підрозділом (дочірнім банком або філією). Сукупний розмір накопичених ПІІ російських банків за кордоном в 2005-2014 рр. збільшився в 16 разів, до 12,1 млрд дол. [11]

Пріоритетним напрямком експансії національних банків є країни СНД і Східної Європи, які залучають їх подібною з Росією підприємницьким середовищем і відносно низькою, особливо в СНД, конкуренцією на ринку банківських послуг, що дозволяє динамічно нарощувати обсяги роздрібного та корпоративного бізнесу. За оцінками, на ці країни припадає понад 60% відкритих банками РФ в 2001-2013 рр.

за кордоном дочірніх інститутів і філій 1 . Найбільш вагомі позиції вітчизняному банківському капіталу вдалося зайняти в країнах ЄАЕС - у Вірменії, Білорусі і в меншій мірі в Казахстані.

Поряд з цим багато російських банки мають підрозділи в світових фінансових центрах і офшорних юрисдикціях, включаючи США, Великобританію, Швейцарію, Кіпр, Люксембург, Гонконг і Сінгапур. Присутність в них використовується банками для організації власного фондування, торгівлі на міжнародних валютних і фондових ринках, проведення інвестиційних угод.

Найбільш розгалуженою міжнародною мережею володіють два банки з державною участю в капіталі - Сбербанк [12] [13] і ВТБ. У середини 2015 року група Ощадбанку була представлена дочірніми організаціями та філіями в 18 країнах, група ВТБ - більш ніж в 20 країнах світу. У інших російських банків географія присутності і в цілому рівень транснаціоналізації бізнесу значно скромніше.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Назвіть етапи інтеграції Росії в міжнародні фінанси в 1990- 2010-е рр., Їх головний зміст і підсумки.
 • 2. За якими основними напрямками відбувалася інтеграція Росії у світову фінансову систему в 1990-2010-х рр.?
 • 3. Як можна оцінити сучасні позиції Росії в світових фінансах?
 • 4. Які причини і можливі наслідки уповільнення процесів інтеграції Росії в світову фінансову систему па сучасному етапі?
 • 5. Вкажіть найважливіші фактори і напрямки інтернаціоналізації рубля. Наскільки широко рубль використовується сьогодні в міжнародному обороті?
 • 6. Охарактеризуйте історію і поточний стан співпраці Росії з МВФ, групою Світового банку та ЄБРР.
 • 7. Які масштаби, мотиви і основні напрямки зовнішньої експансії російських банків?

 • [1] Див .: IMF. Global Financial Stability Reports 2003-2015. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/index.htm.
 • [2] Див .: Мішина В. Ю., Абрамов Д. О. Основні напрямки розвитку валютного ринкаРоссіі // Гроші і кредит. 2015. № 4. С. 23.
 • [3] Див .: Foreign Exchange Joint Standing Committee UK, SemiAnnual Foreign ExchangeVolume Survey. April 2008, October 2014 року, April 2015. URL: http: // www. bankofengland.co.uk/markets/Pages/forex/fxjsc/default.aspx#surveys.
 • [4] Див .: Міждержавний банк. Про платежі, пов'язаних з обігом товарів та послуг, що проводяться між державами - учасниками ЄврАзЕС, за 2014 р червня 2015. С. 2. URL: http: //www.isbnk.info/analytics_payments.html.
 • [5] 2 Див .: SWIFT RMB Monthly Tracker Reports 2012-2015. URL: http://www.swift.com/products_services/renminbi_reports.
 • [6] У 2010 р країнами «Великої двадцятки» було прийнято рішення про реформу квот МВФ, що передбачає підвищення їх розміру для провідних країн, що розвиваються, в частностідля Росії до 2,7%. Дана реформа, однак, блокується США, що не бажають сніжатьсвое вплив на Фонд.
 • [7] Див .: URL: http://www.worldbank.Org/ru/country/russia/overview#3.
 • [8] Див .: URL: http://www.ebrd.com/where-we-are/russia/data.html.
 • [9] Див .: URL: http://www.cbr.ru/analytics/print.aspx?file=fin_stab/table_ofz.htm&pid=fin_stab&sid=ITM 16524.
 • [10] 2 Дані за 2001 р - наказ Мінфіну Росії від 9 серпня 2001 № 223, за 2010 р наказ ФССН від 4 березня 2011 року № 97, за 2014 г. - повідомлення Банку Росії від 26 февраля2015 г .
 • [11] Див .: URL: http://vww.cbr.ru/statistics/?PitId=svs.
 • [12] Див .: Абалкін Л. Л. Форми і методи експансії російських банків за кордон.
 • [13] У 2012 р Сбербанк зробив дві найбільші в історії вітчизняного банківського сектора угоди з купівлі іноземних банків, придбавши Denizbank (Туреччина) і Volksbank (Австрія) відповідно за 3,5 млрд і 0,66 млрд дол.
 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук