Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
Переглянути оригінал

УЧАСТЬ РОСІЇ В МІЖНАРОДНОМУ РУСІ КАПІТАЛУ

Динаміка і структура імпорту капіталу в Росію

Динаміка імпорту капіталу в Росію в 1992-2014 рр. була вкрай нестабільною. Періоди його зростання, припадає на 1995-1997, 2003- 2007 і 2010-2013 рр., Щоразу змінювалися різкими спадами (в 1998-2001, 2008-2009 і 2014-2015 рр.), Викликаними внутрішніми або світовими економічними кризами (табл . 20.1). В окремі періоди (в 2000- 2001 і 2014 рр.) Показники імпорту були негативними. Це означало, що розмір коштів, спрямованих резидентами Російської Федерації для виконання зовнішніх зобов'язань, перевищував нові надходження капіталу з-за кордону.

Таблиця 20.1

Імпорт капіталу в Росію в 1992-2014 рр., Млн дол.

рік

ПІІ

портфельні

інвестиції

Інші

інвестиції

всього

У тому числі держава *

одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дві

тисячі сто шістьдесят одна

307

16 950

18 418

15 696

+1993

1211

111

11 522

12 844

9136

1994

690

-93

6968

7565

5387

1995

2066

-738

14 021

15 349

8680

1996

2579

4583

16 080

23 242

10 900

1 997

4865

45 931

-15 201

35 595

21 916

1998

2761

8876

9029

20 666

18 600

1999

3309

-1199

-889

+1221

-41

2000

2678

-12 060

-1948

-І 330

-14 916

2001

2847

-773

-6556

-4482

-10 899

2002

3474

3756

-3861

3369

-14 681

2003

7929

-2329

22 696

28 296

-5440

2004

15 403

4429

17 756

37 587

-2111

2005

15 508

-776

42 516

57 248

-18 302

рік

ПІІ

портфельні

інвестиції

Інші

інвестиції

всього

У тому числі держава *

2006

37 595

10 210

30 619

78 423

-35 184

2007

55 874

15 393

140 777

212 044

-6677

2008

74 783

-27 916

64 099

110 965

-6563

2009

36 583

8716

-25 569

19 731

5530

2010

43 168

1 948

10 493

55 609

1955

2011

55 084

-5440

35 688

85 332

709

2012

50 588

19312

40 587

110 486

19 399

2013

69 219

748

63 257

133 224

9787

2014

22 891

-23 159

-26 733

-27 001

-12 167

* Федеральні органи управління, суб'єкти РФ і ЦБ РФ. Джерело: Банк Росії. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs.

У 1992-1998 рр. провідну роль в імпорті капіталу в Росію відігравала держава, привлекавшее його головним чином у вигляді позик МВФ і МБРР, а також до серпня 1998 року шляхом розміщення державних короткострокових облігацій серед нерезидентів. Однак в наступні роки основними імпортерами фінансових ресурсів стали вітчизняні компанії і банки, які ввозили капітал у формі прямих, портфельних та інших інвестицій. Зокрема, одними з найбільш популярних інструментів фінансування великого бізнесу в 2000-і рр. були єврооблігаційні і синдиковані позики.

Держава завдяки зростанню економіки і поліпшенню стану бюджету змогло в 2000-і рр. звести до мінімуму нові запозичення за кордоном і приступити до погашення накопиченого зовнішнього боргу, скоротивши його розмір до початку 2009 р до 30 млрд дол. Внаслідок цього загальні показники імпорту капіталу державою в 1999-2008 рр. були негативними. Невеликі кошти залучалися їм за допомогою випуску суверенних єврооблігацій. Всього в 2000-2014 рр. їх було розміщено приблизно на 22,5 млрд дол, (без урахування єврооблігацій «Росія-2030», випущених з метою реструктуризації боргу колишнього СРСР перед Лондонським клубом кредиторів) [1] . Поряд з цим в першій половині 2010-х рр. іноземні інвестори активно купували ОФЗ, що також позначалося в платіжному балансі як імпорт капіталу (так, в 2012 р чистий обсяг їх покупок нерезидентами на вторинному ринку склав 11,6 млрд дол.).

Основними формами ввезення капіталу в Росію в 1992-2014 рр. виступали ПІІ, а також різні види позикового фінансування, що відображаються по розділу «Інші інвестиції» фінансового рахунку платіжного балансу. Питома вага ПІІ і боргових інструментів в структурі імпорту фінансових ресурсів в окремі періоди помітно відрізнявся. Так, зовнішні запозичення найбільш швидко збільшувалися в середині 2000-х рр., Досягнувши піку в 2007 р - 141 млрд дол. (Див. Табл. 20.1). В результаті їх випереджаючого зростання в структурі надходження капіталу в Росію перед кризою 2008-2009 рр. сформувався серйозний перекіс на користь боргових інструментів. Однак в ході кризи і в наступні роки масштаби запозичень за кордоном помітно скоротилися, внаслідок чого частка ПІІ в надходженні капіталу в Росію в 2008-2014 рр. стала переважаючою. Оскільки ПІІ вважаються більш кращою формою імпорту ресурсів, ніж позики (зокрема, ПІІ мають довгостроковий характер і не збільшують зовнішню боргове навантаження на економіку), це дозволило поліпшити структуру ввезення капіталу в Росію.

Приплив в Росію ПІІ після дворазового спаду в 2009 р досить швидко відновився і вже в 2013 р наблизився до позначки 70 млрд дол, (в 2014 році він впав в три рази до 23 млрд дол.). За показником залучених ПІІ Росія в 2012 р посіла п'яте місце в світі, а в 2013 р - третя, поступившись тільки США і Китаю 1 . Завдяки активному ввезення ПІІ їх накопичений обсяг в економіці РФ на початок 2014 р досяг історичного максимуму - 566 млрд дол. [2] [3]

Роль портфельних інвестицій в імпорті капіталу в Росію менш значима. За винятком окремих коротких періодів, щорічні показники їх чистого припливу в 1992-2014 рр. були невеликі і нестабільні, зростаючи в благополучні для вітчизняної економіки періоди і різко падаючи при посиленні кризових явищ. За масштабами і стійкості їх надходження Росія серйозно поступається іншим країнам БРІКС (табл. 20.2). І якщо в цих державах ввезення портфельних інвестицій поступово стає важливим фактором зростання економіки і фондового ринку, то в Росії він зберігає переважно спекулятивний характер.

Таблиця 20.2

Залучення портфельних інвестицій країнами БРІКС в 2008-2014 рр., Млрд дол.

Країна

2008 р

2009 р

2010 р

2011 р

2012 р

2013 р

2014 р

Китай

9,7

29,6

31,7

13,4

54,2

65,9

н / д

Бразилія

-0,8

46,2

67,8

18,5

16,5

34,7

40,7

Індія

-15,0

17,9

38,0

2,7

30,1

7,0

38,0

ПАР

-7,6

13,4

14,4

6,5

11,7

7,4

7,0

Росія

-27,6

8,2

1,8

-5,4

19,3

0,8

-23,1

Джерело: IMF. URL: http://data.imf.org/?sk=b4a9517a-a080-4d8a-bldd- d 1 ЬЬа5821ЗЬ7.

Збільшення імпорту капіталу в середині 2000-х і на початку 2010-х рр. призвело до зростання його ролі для національної економіки. Іноземний капітал перетворився на важливе джерело фондування довгострокових кредитних операцій російських банків і інвестиційних програм вітчизняних компаній. Разом з тим помітно посилилася залежність Росії від кон'юнктури світових ринків капіталу, що призвело до виникнення нових загроз макроекономічної і фінансової стабільності в країні. Повною мірою вони матеріалізувалися в 2008-2009 рр. і 2014- 2015 рр., коли внаслідок різних чинників ввезення капіталу різко падав, а це призводило до дестабілізації внутрішнього фінансового ринку і посилювало спад в економіці.

Однією з головних проблем, пов'язаних зі збільшенням імпорту позикового капіталу, як вже зазначалося, стало швидке нарощування міжнародних зобов'язань російських компаній і банків. Якщо на початок 2001 р їх зовнішній борг становив лише 31,4 млрд дол., То у 2008 році - вже 425 млрд дол. (Табл. 20.3).

Таблиця 203

Зовнішній борг Росії в 2001-2015 рр., Млрд дол /

показник

2001 р

2005 р

2008 р

2010 р

2013 р

2014 р

2015 р

органи держуправління

116,7

100,7

37,4

31,3

54,4

61,7

41,6

Банк Росії

11,9

4,7

1,9

14,6

15,6

16,0

10,6

банки

9,0

32,3

164,0

127,2

201,6

214,4

171,4

поточні рахунки і депозити

4,2

29,2

154,4

119,6

185,4

196,5

160,0

інша заборгованість

4,8

3,1

9,6

7,6

16,2

17,9

11,4

Інші сектора

22,4

75,6

261,1

293,1

364,8

436,8

375,5

боргові зобов'язання перед прямими інвесторами і підприємствами прямого інвестування

4,8

10,2

26,2

45,3

118,2

151,3

133,5

кредити

15,5

58,4

205,6

232,6

230,5

268,4

226,0

інша заборгованість

2,1

7,0

29,3

15,2

16,1

17,1

16,0

всього

160,0

213,3

464,4

466,2

636,4

728,9

599,0

* Дані на 1 січня кожного року.

Джерело: Банк Росії. URL: http://www.cbr.ru/statistics/7PrtIctsvs.

Надалі темпи його приросту знизилися, проте до початку 2014 р розмір боргу зріс ще в 1,5 рази і досяг 651 млрд дол. Настільки високе боргове навантаження створила серйозні труднощі в ході кризи 2014-2015 рр., Коли можливості вітчизняних позичальників по залученню нових позик за кордоном і рефінансування наявної заборгованості різко звузилися і їм довелося виконувати зобов'язання за зовнішнім боргом за рахунок внутрішніх джерел та кредитів російських банків. І хоча в цілому вони з цим впоралися, знизивши розмір боргу до липня 2015 року на 22% до 511 млрд дол. 1 , необхідність відвернути значні ресурси на погашення боргу посилила і без того складну ситуацію в економіці Росії.

  • [1] Див .: URL: http://vvw.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/ external / param /.
  • [2] Див .: URL: http://unctadstat.unctad.Org/wd.s/TableVievver/tableView.a.spx.
  • [3] Див .: URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/dir-inv_incountry.htm&pid=svs&sid=ITM_58761.
 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук