ВСТУП

Корінні політичні та соціально-економічні зміни, що відбуваються в нашій країні на сучасному етапі, зачепили всі сфери життя, в тому числі і соціальну сферу.

Прагнення передбачити результати і наслідки своїх дій по відношенню до навколишнього природного, матеріального, соціального та духовного дійсності завжди займало і цікавило людини. Особливої актуальності проблема передбачення, вироблення грамотного управлінського рішення набуває в сучасних умовах, коли наслідки реалізації прийнятих без системного аналізу та прогностичних оцінок рішень можуть набувати катастрофічного і незворотного характеру, представляючи загрозу існування всього населення.

Проектування, моделювання та програмування в соціальній сфері є важливими інструментами перетворення життєдіяльності людей і припускають наявність у розробників певних теоретичних знань і практичних умінь і навичок прогнозування, проектування, програмування в галузі соціальної сфери.

Дисципліна «Прогнозування, проектування і моделювання в соціальній роботі» розроблена на основі ФГОС ВО за напрямом підготовки «Соціальна робота» (рівень бакалаврату), професійних стандартів керівника організації соціального обслуговування та соціального працівника. Вона орієнтована на практико-орієнтований, прикладний вид професійної діяльності і включена в програму прикладного бакалаврату.

Оволодіння теоретичними знаннями і практичними вміннями та навичками здійснення дослідження соціальних систем, процесів і ситуацій, розробка прогнозів, проектів і програм розвитку необхідні не тільки керівникам і соціальним працівникам організацій соціального обслуговування населення, але також і іншим фахівцям. Тому дана дисципліна може бути використана також в навчальному процесі інших напрямів підготовки, передбачених навчальним планом.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >