ПЕРЕДМОВА

Підручник і практикум «Прогнозування, проектування і моделювання в соціальній роботі» призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Соціальна робота» (рівень бакалаврату), а також може бути використаний для організації професійної перепідготовки, курсів підвищення кваліфікації, проблемних курсів і самоосвіти керівників, фахівців організацій соціального обслуговування.

Даний підручник і практикум сприяє поглибленню знань в питаннях прогнозування, проектування і моделювання соціальних систем, процесів, явищ і ситуацій. Пропонована тематика підручника допомагає студентам удосконалювати знання в області сучасних підходів прогнозування, проектування і моделювання соціальних систем, процесів, явищ і ситуацій і сприяє розумінню і застосуванню їх на практиці з наукової точки зору.

Підручник і практикум «Прогнозування, проектування і моделювання в соціальній роботі» складається з 8 розділів.

Перший розділ «Методологічні основи соціального передбачення» розкриває поняття, сутність, ознаки, склад, структуру та класифікацію систем, а також поняття і сутність системного підходу і системного аналізу до пізнання і управління.

Другий розділ «Загальні проблеми соціального дослідження» розкриває теоретичні основи програми соціального дослідження: основні елементи, етапи, процедури дослідження.

Третя глава «Соціальне прогнозування» розкриває поняття, сутність, методи, способи, види та технології прогнозування, а також поняття прогностики і футурології як наукові напрямки і навчальні дисципліни.

Глава четверта «Моделювання в соціальній роботі» розкриває поняття, сутність, види, функції і технологію моделювання.

Глава п'ята «Соціальне проектування» розкриває поняття, сутність, типи, технологію соціального проектування.

Шоста глава «Програмування в соціальній роботі» розкриває поняття, сутність програмування, види програмування, а також більш повно розкриває структуру і технології розробки програм розвитку установ.

Глава сьома «Освітнє проектування» розкриває поняття, сутність, значення, технологію освітніх проектів та програм.

Глава восьма «Щоб Забезпечити технології проектування» розкриває загальні поняття технології підготовки кадрів для

б проектувальної діяльності, а також конкретні технології формування команди проектувальників, підвищення рівня проектувальної діяльності і залучення коштів для реалізації проектів (фандрайзинг).

У представленому підручнику і практикумі узагальнено та систематизовано наявний теоретичний, нормативно-правової та практичний матеріал в області прогнозування, проектування і програмування, а також досвід роботи автора з досліджуваної проблеми.

У кожному розділі теоретичний матеріал, розкриває основні поняття з різних точок зору, сутність, типи (види), методи і технології соціального передбачення. У кожному розділі передбачені практичні завдання, представлені в робочому зошиті, зорієнтовані на формування дослідницької та соціально-проектної діяльності.

У додатках подано: перелік контрольних питань і завдань для самостійної роботи, тематика рефератів і курсових робіт, перелік питань до іспиту, список літератури.

В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

знати

 • • основні терміни і поняття, методологічні принципи, концепції, підходи, теорії, технологію прогнозування, проектування, моделювання і експертної оцінки соціальних процесів і явищ в області соціальної роботи;
 • • різні види проблем в сфері соціальної роботи;
 • • методи виявлення, формулювання, вирішення проблем у сфері соціальної роботи;
 • • види прикладних досліджень, в тому числі опитування і моніторинг;
 • • шляхи підвищення ефективності соціальної роботи;
 • • різні форми оформлення та представлення результатів наукової та практичної діяльності;
 • • методи оформлення та представлення результатів наукової та практичної діяльності в формах звітів, рефератів, публікацій і публічних обговорень;

вміти

 • • аналізувати і порівнювати методологічні принципи, концепції, підходи, теорії, технологію прогнозування, проектування, моделювання і експертної оцінки соціальних процесів і явищ в області соціальної роботи;
 • • застосовувати соціальну політику в області

прогнозування, проектування, моделювання і експертної оцінки соціальних процесів і явищ в області соціальної роботи;

 • • виявляти і формулювати проблеми в сфері соціальної роботи;
 • • визначати характер прикладних досліджень, в тому числі опитування і моніторингу, для підвищення ефективності соціальної роботи;
 • • грамотно оформляти результати наукової та практичної діяльності в формах звітів, рефератів, публікацій і публічних обговорень.

володіти

 • • методами прогнозування, проектування, моделювання і експертної оцінки соціальних процесів і явищ в області соціальної роботи;
 • • навичками пошуку, формулювання, дозволу

проблеми в сфері соціальної роботи;

• різними методами прикладних досліджень, в тому числі опитування і моніторингу, оформлення та представлення результатів наукової та практичної діяльності в формах звітів, рефератів, публікацій і публічних обговорень для підвищення ефективності соціальної роботи.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >