АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

Системно-інформаційний аспект аналізу.

Цілі: зібрати: 1 Необхідну достовірну, об'єктивну і досить повну інформацію про стан системи; 2) інформацію про тенденції розвитку системи.

Інформація - це відомості про стан системи і навколишнього середовища, які сприймаються людиною або спеціальним пристроєм.

Інформаційна потреба - це форма відносини фахівця до певної інформації, яка класифікується як необхідна для вирішення поставленого завдання.

Управлінська інформація може бути розділена за різними ознаками: за часом - щоденна, щомісячна, квартальна, річна; за функціями управління - аналітична, оцінна, конструктивна, організаційна; але джерел надходження - внутрішня, зовнішня, відомча; але цільовим призначенням - директивна, ознайомча, рекомендаційна та ін.

Системно-компонентний аспект аналізу.

Цілі: встановити: 1) з яких підсистем, блоків, компонентів утворена система; 2) оптимальний даний набір; 3) чи немає загрози втратити необхідний компонент.

Компоненти системи - це ті структурні одиниці, взаємодія яких між собою і з середовищем, створюють якісні особливості і відображають сутність системи.

Компоненти системи, без яких вона не може стійко функціонувати, називаються необхідними.

Компоненти системи, без яких вона може стійко функціонувати і розвиватися, але наявність, яких в складі системи сприяє її успішному сталого функціонування і розвитку, називаються оптимизирующими.

Використовуючи системно-компонентний підхід до аналізу соціальних систем Ю.С. Бродський так визначив компоненти освітнього закладу, як соціально-педагогічної системи: громадські та педагогічні ідеї (цінності, потреби, мотиви, установки, наукові антропедагогіческіе погляди педагогів);

особистісний компонент (учні, педагоги, співробітники); природний компонент (підбір дерев, чагарників, квітів; навчально-дослідну ділянку і теплиця, живий куточок - або їх повна або часткова відсутність);

речові компоненти;

процеси (розвитку, виховання, навчання) [10].

Л.І. Новікова вважає, що компонентами виховної системи є:

мети, заради яких вона створюється;

спільна діяльність вихователів і виховуваних, що забезпечує реалізацію цих цілей;

відносини, що розвиваються між ними, ціннісні орієнтації та моральні сторони, що визначають духовну єдність і характер їх поведінки [45].

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >