ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЕТАПИ ТА ПРОЦЕДУРИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

До основних елементів програми дослідження відносяться: проблемна ситуація, проблема, мета, завдання, гіпотеза, об'єкт, предмет, організаційний план, інтерпретація понять.

Залежно від плану дослідження послідовність роботи з написання програми буде різною. Наприклад, якщо дослідник не має достатньо повною і обгрунтованою інформацією на початковому етапі роботи, то йому важко дати характеристику об'єкта, провести аналіз проблемної ситуації, сформулювати проблему. У цьому випадку вдаються до побудови та аналізу попередньої моделі об'єкта в системі факторів.

В.Г. Гречихин привів в, загалом, структуру

дослідного процесу. Ця структура допомагає наочно усвідомити, що є її основними елементами, який існує зв'язок між ними і в якій послідовності відбувається процедура дослідження [14].

Структура дослідного процесу (але В.Г. Гречихин) [14]

Мал. 2. Структура дослідного процесу (але В.Г. Гречихин) [14].

Таким чином, дослідження - це основна процедура, яка супроводжує всі етапи проектування.

Етапи програмного дослідження - частина процесу дослідження, що характеризується своїми завданнями, методами і результатами.

Процедура програмного дослідження - ряд прийомів, які забезпечують виконання певної сукупності операцій.

Основні елементи і процедури розробки програми дослідження відображені на Рис. 3.

Основні елементи і процедури розробки програми дослідження | 7 |

Мал. 3. Основні елементи і процедури розробки програми дослідження | 7 |.

Однак при будь-якому вигляді дослідження дослідник проходить наступні етапи роботи над програмою:

Підготовчий етап:

 • - вибір тематики дослідження;
 • - основний науковий потенціал з відповідної тематики;
 • - робота з літературою, реферування основних джерел;
 • - консультації з компетентними особами (фахівцями та практичними працівниками);

Оперативний етап:

 • - проведення ознайомчо-розвідувального спостереження на підставі початкового переліку питань вивчення даної тематики, що виникли на попередніх етапах роботи;
 • - опис проблемної ситуації, визначення проблеми, об'єкта і предмета дослідження;
 • - визначення мети і постановка завдань;
 • - уточнення і інтерпретація основних понять;
 • - системний аналіз об'єкта дослідження;
 • - висунення робочих гіпотез.

Результ ірующій етап:

 • - логічний план дослідження;
 • - схема понять операційної інтерпретації;
 • - методи збору та аналізу даних;
 • - проект програми.

Практичні завдання:

 • 1. Розробіть етапи і процедури програми дослідження.
 • 2. Прочитайте і проаналізуйте текст одного дослідження по соціальній проблематиці (журнали але соціальної роботі). Визначте тип дослідження і рівень спільності дослідження.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >