МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

При проектуванні системи або процесу необхідно забезпечити виконання ряду умов, пов'язаних з такими факторами, як витрати, час, критерії відбору, робочі характеристики та ін. Для цього проектування повинно здійснюватися за методикою, що гарантує отримання дійсно корисного виробу (послуги), що має шанси на успішний збут [106]. Методика проектування - це нс формула і навіть не інструкція, а послідовність подій, що становлять процес проектування, в рамках якого можливо логічний розвиток конструкції [63]. Процес проектування складається з окремих етапів, що дозволяють визначити фактичний стан розробки наступних етапів:

Модель процесу проектування

Мал. 10. Модель процесу проектування

Для кращого розуміння процесу проектування розглянемо модель процесу проектування.

На етапі «Визначення проекту» вирішуються питання обґрунтування необхідності створення проект, узагальнення та визначення напрямку діяльності. Визначаються джерела інформації, цілі, завдання, масштабність проекту, терміни проекту.

На етапі «Розробки проекту» необхідно виробити ефективний план етапів і дій, прописавши конкретно і послідовно заходи, терміни і виконавців, ресурсне забезпечення, ризики.

На етапі «Реалізації проекту» здійснюється оформлення проекту, експертиза проекту, коригування його, презентація, прийняття рішення про реалізацію проекту та його офіційне затвердження.

На етапі «Завершення проекту» (оцінка реалізації проекту) проводиться реалізація проекту, в ті терміни, які вказані в проекті, моніторинг реалізації проекту (оцінка і аналіз отриманих результатів після закінчення проекту) і написання звіту.

Етапи можуть повторюватися в залежності від вирішення організаційних проблем. Загальноприйнятого підходу, що визначає кількість етапів (фаз), їх зміст, а також їх послідовність не існує і, мабуть, не може існувати. Оскільки ці характеристики залежать від конкретного проекту, умов його здійснення і досвіду проектувальників. Концепція життєвого циклу проекту і її системне уявлення відображені в ряді відомих робіт з управління проектами [46,47,91,106]. Основу структури процесу проектування складає зв'язок між створенням бажаного образу системи, підсистем, об'єктів установи і його реалізацією в життя.

У моделі процесу соціального проектування виділяються чотири проміжних етапи: прсдпросктний аналіз, проектний аналіз, адаптація та супровід. Кожен етап виконує свої цілі і завдання.

В.С. Безрукова розглядає проектування педагогічних систем, процесів і ситуацій як складну багатоступеневу діяльність і виділяє 3 етапу (ступені):

  • 1 етап - педагогічне моделювання.
  • 2 етап - педагогічне проектування.
  • 3 етап - педагогічне конструювання (Рис.11).

Педагогічне моделювання (створення моделі) - це

розробка цілей (загальної ідеї) створення педагогічних систем, процесів і ситуацій і основних шляхів їх досягнення.

Педагогічне моделювання (створення моделі) - це розробка цілей (загальної ідеї) створення педагогічних систем, процесів і сі ситуаціях і основних шляхів їх досягнення.

Етапи проектування педагогічних систем, процесів і ситуацій (по В.С. Безрукова)

Мал. 11. Етапи проектування педагогічних систем, процесів і ситуацій (по В.С. Безрукова)

Педагогічне проектування (створення проекту) - подальша розробка створеної моделі і доведення її до рівня практичного використання.

Педагогічна конструювання (створення конструкту) - це подальша деталізація створеного проекту, що наближає його для використання в конкретних умовах реальними учасниками виховних відносин [3].

Обидві методики проектування можна розглядати в двох вазімосвязанних аспектах: 1) як специфічна професійна проектувальних діяльність; 2) як безперервний процес

проектування від ідеї до реалізації проекту (технологічний підхід).

Підводячи підсумки по технології проектування виділимо питання, які необхідно вирішити в процесі соціального проектування:

  • • Сформулювати модель (образ майбутнього) - місце, властивості, ознаки або відносини процесу, системи, яке виступає об'єктом проектування.
  • • Визначити - ЩО потрібно зробити в процесі проектування і ЯК буде реалізований проект.
  • • Описати умови, в яких протікає процес реалізації проекту і процес нововведень (соціальних змін), як наслідок реалізації проекту.
  • • Визначити способи поліпшення становища, стану і поведінки об'єкта, а також знайти більш раціональний і ефективний спосіб управління ним в ході реалізації проекту [77].

Практичні завдання:

1. Робота в робочому зошиті. Виконайте завдання за темою 10. Розробіть соціальний проект за запропонованими основними етапами. Наприклад, за наступними темами:

Служба «Дитина на вулиці»;

Соціально-педагогічний комплекс району, міста, регіону;

Центр сімейного дозвілля;

Центр соціального захисту;

Центр соціальної реабілітації дітей і підлітків;

Центр психолого-педагогічної допомоги сім'ї.

2. Використовуючи режим групової роботи (по 5-7 чоловік), аналітично попрацюйте з даним проектом і виділіть його структуру. Оцініть переваги і недоліки даного документа на основі вимог до проектів.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >