ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ

З досвіду роботи муніципальних дошкільних освітніх установ «Дитячий сад N9 25», «Дитячий сад N9 28», «ЦРР - _ дитячий сад N935» м Глазова Удмуртської Республікі._

№ /

зміст

діяльності

прогнозований

результат

виконавці

Нормативно-правове забезпечення проектної діяльності

педагогів

I.

Розробка нормативноправовий бази:

  • - Положення про Проектному раді (або Проектної діяльності).
  • - Положення про Тимчасових творчих групах.

Створення нормативноправовий бази.

завідувач,

старший

вихователь.

Програмно-методичне забезпечення проектної діяльності педагогів

2.

Розробка програми підвищення рівня проектної діяльності педагогів.

Оволодіння педагогами знаннями теоретичних і технологічних основ

проектування і практичними

старший

вихователь,

вихователі,

фахівці.

проектувальними вміннями. Включення педагогів в активну діяльність по розробці і реалізації проектів.

3.

Розробка методичних рекомендацій для педагогів.

Методичні рекомендації щодо організації проектної діяльності з дітьми старшого дошкільного віку.

старший

вихователь,

творча

група.

4.

Розробка механізму реалізації проекту в ДОУ.

Механізми реалізації проектів.

старший

вихователь,

творча

група.

Організація роботи з педагогічними кадрами з навчання проектної діяльності

5.

  • а) Консультація «Проектний метод як спосіб організації освітнього процесу».
  • б) Семінар-практикум «Розробка проектів освітнього процесу».
  • в) Педсовет «Участь педагогів і дітей в проектній діяльності».

Підвищення рівня

теоретичних

знань педагогів.

поява

інтересу до

проектної

діяльності.

Викладач ГДПІІМ ім. В.Г.Короленка.

6.

Організація роботи творчих груп.

Розробка

матеріалів але

реалізації

окремих

напрямків

проектування.

старший

вихователь,

творча

група.

7.

Складання перспективного плану дитячих проектів на 3 роки.

Створення творчих груп педагогів. накопичення

старший

вихователь,

творча

група.

практичних навичок проектної діяльності.

8.

Цілеспрямований пошук партнерів (через зустрічі, переговори, анкетування, публікацію в газеті, Інтернет та ін.).

Обговорення співпраці з соціальними інститутами.

старший

вихователь,

творча

група.

9.

Укладання договорів з соціальними інститутами з організації спільної діяльності з дітьми.

Соціальне партнерство з установами культури, спорту, охорони здоров'я, освіти.

завідувач,

старший

вихователь.

10.

Складання циклограм діяльності вихователів і фахівців в проектній діяльності.

здійснення

взаємодії

між

фахівцями в процесі проектної діяльності.

старший

вихователь,

вихователі,

фахівці.

11.

Обговорення можливостей спільної реалізації дитячо-батьківських проектів на найближчі 3 роки.

Накопичення практичних навичок проектної діяльності у педагогів.

старший

вихователь,

вихователі,

фахівці.

12.

Складання та апробування дитячих проектів,

передбачають взаємодію дітей, батьків, педагогів ДНЗ та шефів.

Накопичення практичних навичок проектної діяльності.

старший

вихователь,

вихователі,

фахівці.

13.

Складання та реалізація перспективного плану проектів, що забезпечують взаємодію дітей, педагогів та батьків з соціальними

Накопичення практичних навичок проектної діяльності у педагогів.

старший

вихователь,

вихователі,

фахівці.

інститутами міста.

14.

Організація роботи педкабінета по розділах: 1 .Норматівние і інструктивні матеріали

  • 2. Методична і довідкова література
  • 3. Методичні матеріали, рекомендації
  • 4. Дидактичний і наочний матеріал.

Надання методичної допомоги в рамках реалізації проекту.

Підбір матеріалів з проектної діяльності.

старший

вихователь.

Контрольно-діагностична діяльність з педагогічними кадрами з навчання проектної діяльності

15.

Моніторинг проектної діяльності.

Формування дослідницьких і аналітичних навичок у педагогів. Внесення коректив в планування і організацію роботи.

старший

вихователь,

вихователі,

фахівці.

16.

Аналіз результатів проектної діяльності.

Формування дослідницьких і аналітичних навичок у педагогів

старший

вихователь,

вихователі,

фахівці

17.

Діагностика проектної діяльності педагогів.

Визначення рівня теоретичних знань і

практичних умінь у педагогів щодо застосування методу проектів в організації освітнього процесу.

Визначення рівня включеності педагогів в проектну діяльність.

старший

вихователь,

вихователі,

фахівці.

18.

Представлення досвіду роботи ДНЗ на науково практичних

Формування дослідницьких і аналітичних

старший

вихователь,

творча

конференціях міста, республіки, федерації.

навичок у педагогів. Узагальнення та поширення досвіду у вигляді проведення відкритих заходів, семінарів, статей і ін.

група.

19.

Визначення перспектив роботи по проектній діяльності ДНЗ.

План роботи з проектної діяльності на перспективу.

старший

вихователь,

вихователі,

фахівці.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >