ДОДАТОК 6 ФОРМИ ФІКСАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ

Освітні результати учнів

Освітні результати, рівні

показники

Відсоток учнів, які виконали завдання

/

2

3

Предметні результати

репродуктивний

рівень

знання:

 • - понять, термінів;
 • - формулювань законів, правил

продуктивний рівень

уміння:

 • - вирішувати задачу за відомим алгоритмом;
 • - застосовувати знання в навчальних, учебнопроектних і соціально-проектних ситуаціях, в яких необхідно перетворити отримані знання

Метапредмстнис результати

Комунікативні універсальні навчальні дії (далі - УУД)

- Організація і планування навчального співробітництва з педагогом і однолітками.

Формування комунікативної компетентності.

- Розвиток мовленнєвої діяльності

Пізнавальні

УУД

 • - Освоєння основ проектноісследовательской діяльності.
 • - Розвиток стратегій смислового читання і робота з інформацією.
 • - Практичне освоєння методів пізнання

1

2

3

Пізнавальні

УУД

- Освоєння основ проектно

Дослідники ьской деятел июсті.

 • - Розвиток стратегій смислового читання і робота з інформацією.
 • - Практичне освоєння методів пізнання

регулятивні УУД

 • - Формування дій целеполага- ня.
 • - Планування і реалізація цілей і завдань.
 • - Здійснення вибору ефективних шляхів і засобів досягнення цілей.
 • - Оцінювання своїх дій по результату і способу виконання.
 • - Внесення відповідних коректив в їх виконання.

особистісні результати

 • - Основи громадянської ідентичності особистості.
 • - Основи соціальних компетенцій.
 • - Готовність і здатність перейти до самоосвіти на основі навчально-пізнавальної мотивації.
 • - Здійснення вибору напрямку профільної освіти

Загальна кількість учнів - учасників олімпіад, конкурсів, конференцій

Навчальна

група

Кількість учнів в групі, об'єднанні

Питома вага чисельності учнів, які взяли участь в різних заходах, в загальній чисельності учнів

П. І. Б. учня

Назва олімпіади, огляду, конкурсу

рівень

участі

Місце

результат

Проблеми навчаються в досягненні освітніх результатів і можливі проблеми педагога

результати

бажані

результати

реальні

результати

Проблеми учнів в досягненні результатів

можливі

проблеми

педагога

Предметні

метапредметние

особистісні

Організація індивідуальної роботи з учнями

Ф. І. учня

проблема

Причина виникнення

Діяльність щодо подолання проблем

Підготовка проектних робіт учнів

Ф. І. учня

Назва проекту

Де представлений, рівень представлення

результат

участі

захід

Результати, досягнуті за напрямками виховної роботи

духовно

моральне

Фізкультурно-спортивне,

оздоровче

соціальне

загальноінтелектуального

загальнокультурний

екологічне

Профорієнтація

самоврядування

Взаємодія з батьками

Організація виїзних, позааудиторних занять

Місце

мета виїзду

кількість

учнів

Досягнуті результати

Узагальнення і диссеминация власною досвіду

а) Публікації

Назва

публікації

Спосіб подання (текст, електронний ресурс)

Місце публікування (видавництво, сайт)

Майстер клас

Відкритий урок

семінар

Про

Про

муніципалітет

(Округ)

регіон

З

З

муніципалітет

(Округ)

регіон

Про

Про

муніципалітет

(Округ)

регіон

в) Участь в професійних конкурсах, оглядах

Назва конкурсу

рівень участі

результат

г) Участь в педагогічних радах

Дата

виступи

Тема виступу

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ