Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Медицина arrow МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ
Переглянути оригінал

ПЕРЕДМОВА

Метою вивчення курсу «Фізична реабілітація» є поглиблене вивчення механізмів повноцінного відновлення функціональних можливостей різних систем організму і опорно-рухового апарату засобами фізичної культури, масажу, фізіотерапії та природних факторів.

У зміст програми з курсу включені дев'ять основних розділів:

 • 1. Організаційно-методичні основи реабілітації.
 • 2. Фізична реабілітація в травматології та ортопедії.
 • 3. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи.
 • 4. Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання.
 • 5. Фізична реабілітація при захворюваннях органів травлення, обміну речовин, суглобів та органів сечовиділення.
 • 6. Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на органах грудної клітки та черевної порожнини.
 • 7. Фізична реабілітація при захворюваннях та ураженнях нервової системи.
 • 8. Фізична реабілітація при гінекологічних захворюваннях.
 • 9. Фізична реабілітація при захворюваннях та пошкодженнях у дітей і підлітків.

Саме вивчення фізичної реабілітації при захворюваннях та ураженнях нервової системи, а також фізичної реабілітації при захворюваннях і ураженнях у дітей і підлітків присвячено цей навчальний посібник, який дозволить студентам підготуватися до практичних і лабораторних занять, розробити приблизні заняття з фізичної реабілітації дітей з розумовою відсталістю засобами лікувальної фізичної культури.

Структурою програми але курсу «Фізична реабілітація» передбачено вивчення особливостей фізичної реабілітації дітей з конкретними порушеннями; клінічні прояви цієї патології; завдання фізичної реабілітації та програма. У відповідності до змісту дисципліни і вибудовано даний посібник. Дисципліна побудована наступним чином:

 • 1) лабораторний практикум (організація та проведення індивідуальних програм фізичної реабілітації дітей з вродженими аномаліями розвитку, ураженням нервової системи та іншими порушеннями);
 • 2) практичні заняття (складання індивідуальних програм фізичної реабілітації названих категорій дітей);
 • 3) домашні роботи (розробка комплексів лікувальної фізичної культури (ЛФК) для дітей і підлітків).

Зміст навчального посібника дозволить студентам підготуватися до виконання курсових робіт за темами:

 • - Реабілітація при захворюваннях нервової системи у дітей шкільного віку.
 • - Розробка програм додаткової освіти засобами адаптивної фізичної культури (адаптивного фізичного виховання, адаптивної рухової реакції, адаптивного спорту, креативних і екстремальних видів діяльності) для дітей з інтелектуальними, сенсорними, мовними, руховими порушеннями.
 • - Форми і зміст адаптивного фізичного виховання дітей, індивідуально навчаються в домашніх умовах (навчання на дому).
 • - Розробка програм адаптивного фізичного виховання для школярів загальноосвітніх шкіл, студентів середніх та вищих навчальних закладів, що мають спеціальні медичні групи.

Методика професійно-прикладної фізичної підготовки (в корекційних освітніх установах I-VIII виду, психоневрологічних інтернатах) засобами адаптивного фізичного виховання.

У додатку посібники дані витяги з програми з фізичної культури для дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю (Додаток 1 ), методичні матеріали до уроком фізичної культури (Додаток 2), схема процедури лікувальної гімнастики (Додаток 3), обладнання фізкультурного залу (Додаток 4) , тестування основних рухових навичок (Додаток 5) і рекомендації по фізичному розвитку дітей (Додаток 7).

В останні роки в системі спеціальної освіти стали з'являтися ті діти, які вважалися раніше нездібних і містилися в установи соціального захисту населення. Лише з моменту вступу в силу Закону «Про освіту» (1992) починають відкриватися спеціальні класи для дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю (F71 - помірна розумова відсталість, F72 - важка розумова відсталість по Медичної класифікації хвороб і причин смерті (МКХ) 10 го перегляду), крім того, вони продовжують отримувати допомогу в будинках-інтернатах для дітей-інвалідів. Діти і підлітки з помірною та важкою розумовою відсталістю не тільки страждають вираженим зниженням інтелектуальних функцій, але багато в чому проведення корекційної роботи з ними ускладнюється наявністю у них важких рухових порушень.

Незважаючи на те, що останнім часом стала з'являтися навчальна і методична література, присвячена даній категорії дітей і підлітків, як правило, вона стосується загальноосвітніх предметів і практично немає робіт, присвячених фізичному розвитку, особливо занять лікувальною фізичною культурою.

Програма з лікувальної фізичної культури та отримані в результаті її застосування дані можуть бути використані студентами в ході практики в освітніх установах, педагогами в практичній роботі з дітьми та підлітками з помірною та важкою розумовою відсталістю в різних видах установ.

Fla сьогоднішній день практично повністю відсутні підручники і навчальні посібники з курсу «Лікувальна фізична культура» для студентів і педагогів, крім розробок А. А. Дмитрієва [1, 2, 3] і Л. В. Шапкова [4]. Необхідно відзначити, що в більшій мірі вони приділяють увагу дітям з легкою розумовою відсталістю, а дітям з помірною та важкою розумовою відсталістю, які в даний час складають основний контингент спеціальних (корекційних) шкіл VIII виду, не приділяється належної уваги. Все це, безумовно, «позначається на формуванні в учнів системи доступних знань, умінь і навичок, розвитку здібностей, що дозволяють самостійно використовувати їх в практичній діяльності». Так, наприклад, для цих дітей з цілої низки предметів, в тому числі «Лікувальна

б фізична культура », цілісне технологічне программнометодіческое забезпечення відсутній [5].

Курси фізичної культури зустрічаються в «Програмі надання індивідуальної корекційної допомоги дітям з важким комплексним дефектом», складеної співробітниками реабілітаційного комплексу для вихованців з дитячим церебральним паралічем [6]; в посібнику, присвяченому навчання дітей з вираженим недорозвиненням інтелекту | 7 |; в посібнику, розробленому співробітниками Лікувально-педагогічного центру м Пскова [8], в навчальних програмах вальдорфських шкіл [9] та інших посібниках [7, 10]. Програми, розроблені під керівництвом Л. М. Ши- ііциной, містять такий курс, як плавання [11]; програма для дітей дошкільного віку включає курс розвитку рухів [12]; посібник, випущене Бел АП Д І, містить курс «Фізкультура і спорт» [13]. Для роботи з дітьми, що мають синдром Дауна видана програма «Маленькі сходинки», навчальна в тому числі навичкам загальної і тонкої моторики [14].

Програма курсу «лікувальна (адаптивна) фізична культура» зустрілася лише в посібнику, розробленому для центрів корекційно-розвиваючого навчання і реабілітації Республіки Білорусь [15].

Таким чином, питання психолого-педагогічного супроводу осіб з помірною та важкою розумовою відсталістю є маловивченими і носять дискусійний характер. Виявляється невідповідність вимог до завдань сучасної практики навчання цих дітей і наявним навчальним і програмно-методичним забезпеченням цього процесу. Потрібно проведення роботи зі створення «умов, що забезпечують зміну організації педагогічного процесу оновлення змісту і розробки нових спеціальних методів і прийомів навчання, створення системи додаткової підготовки педагогічних кадрів, яка передбачає формування професійних якостей учителя, здатного адекватно розуміти і об'єктивно враховувати обмежені можливості і особливі освітні потреби» дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю [5].

Як правило, предмет Л ФК в школі ведуть медичні працівники або вчителя фізкультури, які не мають в достатній мірі знань про особливості дітей з розумовою відсталістю, тому даний посібник складено цілісно і змістовно.

 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук