ПЕРЕДМОВА

Метою вивчення курсу «Фізична реабілітація» є поглиблене вивчення механізмів повноцінного відновлення функціональних можливостей різних систем організму і опорно-рухового апарату засобами фізичної культури, масажу, фізіотерапії та природних факторів.

У зміст програми з курсу включені дев'ять основних розділів:

 • 1. Організаційно-методичні основи реабілітації.
 • 2. Фізична реабілітація в травматології та ортопедії.
 • 3. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи.
 • 4. Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання.
 • 5. Фізична реабілітація при захворюваннях органів травлення, обміну речовин, суглобів та органів сечовиділення.
 • 6. Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на органах грудної клітки та черевної порожнини.
 • 7. Фізична реабілітація при захворюваннях та ураженнях нервової системи.
 • 8. Фізична реабілітація при гінекологічних захворюваннях.
 • 9. Фізична реабілітація при захворюваннях та пошкодженнях у дітей і підлітків.

Саме вивчення фізичної реабілітації при захворюваннях та ураженнях нервової системи, а також фізичної реабілітації при захворюваннях і ураженнях у дітей і підлітків присвячено цей навчальний посібник, який дозволить студентам підготуватися до практичних і лабораторних занять, розробити приблизні заняття з фізичної реабілітації дітей з розумовою відсталістю засобами лікувальної фізичної культури.

Структурою програми але курсу «Фізична реабілітація» передбачено вивчення особливостей фізичної реабілітації дітей з конкретними порушеннями; клінічні прояви цієї патології; завдання фізичної реабілітації та програма. У відповідності до змісту дисципліни і вибудовано даний посібник. Дисципліна побудована наступним чином:

 • 1) лабораторний практикум (організація та проведення індивідуальних програм фізичної реабілітації дітей з вродженими аномаліями розвитку, ураженням нервової системи та іншими порушеннями);
 • 2) практичні заняття (складання індивідуальних програм фізичної реабілітації названих категорій дітей);
 • 3) домашні роботи (розробка комплексів лікувальної фізичної культури (ЛФК) для дітей і підлітків).

Зміст навчального посібника дозволить студентам підготуватися до виконання курсових робіт за темами:

 • - Реабілітація при захворюваннях нервової системи у дітей шкільного віку.
 • - Розробка програм додаткової освіти засобами адаптивної фізичної культури (адаптивного фізичного виховання, адаптивної рухової реакції, адаптивного спорту, креативних і екстремальних видів діяльності) для дітей з інтелектуальними, сенсорними, мовними, руховими порушеннями.
 • - Форми і зміст адаптивного фізичного виховання дітей, індивідуально навчаються в домашніх умовах (навчання на дому).
 • - Розробка програм адаптивного фізичного виховання для школярів загальноосвітніх шкіл, студентів середніх та вищих навчальних закладів, що мають спеціальні медичні групи.

Методика професійно-прикладної фізичної підготовки (в корекційних освітніх установах I-VIII виду, психоневрологічних інтернатах) засобами адаптивного фізичного виховання.

У додатку посібники дані витяги з програми з фізичної культури для дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю (Додаток 1 ), методичні матеріали до уроком фізичної культури (Додаток 2), схема процедури лікувальної гімнастики (Додаток 3), обладнання фізкультурного залу (Додаток 4) , тестування основних рухових навичок (Додаток 5) і рекомендації по фізичному розвитку дітей (Додаток 7).

В останні роки в системі спеціальної освіти стали з'являтися ті діти, які вважалися раніше нездібних і містилися в установи соціального захисту населення. Лише з моменту вступу в силу Закону «Про освіту» (1992) починають відкриватися спеціальні класи для дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю (F71 - помірна розумова відсталість, F72 - важка розумова відсталість по Медичної класифікації хвороб і причин смерті (МКХ) 10 го перегляду), крім того, вони продовжують отримувати допомогу в будинках-інтернатах для дітей-інвалідів. Діти і підлітки з помірною та важкою розумовою відсталістю не тільки страждають вираженим зниженням інтелектуальних функцій, але багато в чому проведення корекційної роботи з ними ускладнюється наявністю у них важких рухових порушень.

Незважаючи на те, що останнім часом стала з'являтися навчальна і методична література, присвячена даній категорії дітей і підлітків, як правило, вона стосується загальноосвітніх предметів і практично немає робіт, присвячених фізичному розвитку, особливо занять лікувальною фізичною культурою.

Програма з лікувальної фізичної культури та отримані в результаті її застосування дані можуть бути використані студентами в ході практики в освітніх установах, педагогами в практичній роботі з дітьми та підлітками з помірною та важкою розумовою відсталістю в різних видах установ.

Fla сьогоднішній день практично повністю відсутні підручники і навчальні посібники з курсу «Лікувальна фізична культура» для студентів і педагогів, крім розробок А. А. Дмитрієва [1, 2, 3] і Л. В. Шапкова [4]. Необхідно відзначити, що в більшій мірі вони приділяють увагу дітям з легкою розумовою відсталістю, а дітям з помірною та важкою розумовою відсталістю, які в даний час складають основний контингент спеціальних (корекційних) шкіл VIII виду, не приділяється належної уваги. Все це, безумовно, «позначається на формуванні в учнів системи доступних знань, умінь і навичок, розвитку здібностей, що дозволяють самостійно використовувати їх в практичній діяльності». Так, наприклад, для цих дітей з цілої низки предметів, в тому числі «Лікувальна

б фізична культура », цілісне технологічне программнометодіческое забезпечення відсутній [5].

Курси фізичної культури зустрічаються в «Програмі надання індивідуальної корекційної допомоги дітям з важким комплексним дефектом», складеної співробітниками реабілітаційного комплексу для вихованців з дитячим церебральним паралічем [6]; в посібнику, присвяченому навчання дітей з вираженим недорозвиненням інтелекту | 7 |; в посібнику, розробленому співробітниками Лікувально-педагогічного центру м Пскова [8], в навчальних програмах вальдорфських шкіл [9] та інших посібниках [7, 10]. Програми, розроблені під керівництвом Л. М. Ши- ііциной, містять такий курс, як плавання [11]; програма для дітей дошкільного віку включає курс розвитку рухів [12]; посібник, випущене Бел АП Д І, містить курс «Фізкультура і спорт» [13]. Для роботи з дітьми, що мають синдром Дауна видана програма «Маленькі сходинки», навчальна в тому числі навичкам загальної і тонкої моторики [14].

Програма курсу «лікувальна (адаптивна) фізична культура» зустрілася лише в посібнику, розробленому для центрів корекційно-розвиваючого навчання і реабілітації Республіки Білорусь [15].

Таким чином, питання психолого-педагогічного супроводу осіб з помірною та важкою розумовою відсталістю є маловивченими і носять дискусійний характер. Виявляється невідповідність вимог до завдань сучасної практики навчання цих дітей і наявним навчальним і програмно-методичним забезпеченням цього процесу. Потрібно проведення роботи зі створення «умов, що забезпечують зміну організації педагогічного процесу оновлення змісту і розробки нових спеціальних методів і прийомів навчання, створення системи додаткової підготовки педагогічних кадрів, яка передбачає формування професійних якостей учителя, здатного адекватно розуміти і об'єктивно враховувати обмежені можливості і особливі освітні потреби» дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю [5].

Як правило, предмет Л ФК в школі ведуть медичні працівники або вчителя фізкультури, які не мають в достатній мірі знань про особливості дітей з розумовою відсталістю, тому даний посібник складено цілісно і змістовно.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >