Розділ VI. ВІДРОДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ І СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ (1991-2012 РР.)

Російська Федерація на шляху до демократичної держави. Особливості формування нової системи державного управління

Передумови, тенденції та протиріччя формування нової російської державності. Політична криза осені 1993 р

Після розпаду СРСР і неуспіху режиму "перебудови" Горбачова нове керівництво Росії взяло курс на завершення оголошеного в жовтні 1991 р переходу до ринкових відносин і формування ліберальної моделі держави. Цьому сприяла нова розстановка політичних сил. Після відходу з політичної арени КПРС (її діяльність на території Росії була припинена указом Президента Б. М. Єльцина в серпні 1991 р), основні політичні сили, відстоювали соціалістичний шлях розвитку Росії, були дезорганізовані і перебували в стані політичного шоку. Велика частина суспільства і та частина вищої бюрократії, яка виявилася при владі, виступали за продовження реформ.

У листопаді 1991 р було сформовано новий уряд Росії, до складу якого Президент РФ Б. М. Єльцин ввів групу молодих економістів- "ринковиків" (А. Шохіна, А. Чубайса, П. О. Авена та ін.), Пояснивши цей незвичайний для того часу крок тим, що в нових умовах ліберального реформаторства треба було чимось жертвувати - або молодістю, або досвідом. Економічні питання в новому уряді курирував Є. Т. Гайдар, ім'ям якого звично називають проведені в цей період економічні реформи.

Здійснення радикальних реформ в економіці ускладнювалося низкою об'єктивних факторів. Реформи проводилися у досить складній з погляду стартових умов економічної ситуації. На початку 1990-х рр. економіка Росії перебувала в стані повного розвалу: країна мала зовнішній борг понад 70 млрд дол. США, були відсутні золоті і валютні резерви, стрімко розвивалися інфляційні процеси, що призвело до повного знецінення рубля, вкрай несприятливо складалася ринкова кон'юнктура на головні товари російського експорту. Усе це поглиблювалося кризою системи управління, розвалом традиційних внутрішньогосподарських зв'язків і наростаючої диспропорцією у розвитку економіки. Поряд з цим посилювалося опір реформам з боку прихильників соціалістичного ідеалу, поступово оговтується від пережитого шоку в недавніх серпневих подіях 1991 року, що не могло не відволікати увагу керівництва країни від головних проблем економічного і соціального розвитку.

Високий кредит довіри і та популярність, якою користувався на початку 1990-х рр. перший Президент Росії, що спирався на підтримку громадян і більшості депутатів Верховної Ради, створювали реальну можливість для переходу до здійснення радикальних перетворень у сфері економіки. Враховуючи складність майбутніх реформ, Президент домігся надання йому додаткових повноважень для видання протягом першого року указів з питань банківської, біржовий, валютно-фінансової, інвестиційної і ряду інших сфер діяльності. Крім того, Президент міг призначати голів місцевих адміністрацій. З цією ж метою була проведена реорганізація системи управління економікою: скорочувалася кількість галузевих міністерств, замість них були створені нові органи управління - Державний комітет РРФСР з антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур, Державний комітет РРФСР але управління державним майном і ряд інших нових установ.

Основною ланкою розробленої восени 1991 р новим урядом Росії програми радикальних реформ стала реформа ціноутворення, одним з авторів якої був Є. Т. Гайдар, який вважав, що нерішучість Горбачова саме в цьому питанні була головною причиною провалу розпочатих ним економічних реформ. В якості другого кроку передбачалося проведення приватизації державної власності, в тому числі за участю іноземних інвесторів. Зокрема, планувалося в 1992 р приватизувати 20% державних підприємств у промисловості і 70% підприємств торгівлі та сфери послуг. Реалізація цих заходів за умови проведення жорсткої фінансово-кредитної політики, за розрахунками розробників реформи, повинна була, з одного боку, послабити економічну кризу і запобігти реально існувала в зв'язку з не припиняється ріст товарного дефіциту небезпека голоду в країні, з іншого - сприяти створенню в Росії нового класу власників, формування якого і рамках колишньої системи державного соціалізму було неможливо.

З точки зору перспектив розвитку Росії висунення на перший план завдання створення широкого "середнього класу" було своєчасним і не викликало особливих розбіжностей у суспільстві. Як уже не раз зазначалося, саме наявність такого класу забезпечило стабільність і стійкість більшості західних демократій, стало однією з головних передумов формування основ правової держави в західних країнах. Проте вирішити це завдання в умовах Росії виявилося справою непростою: цьому перешкоджали як сам характер економіки, тривалий час розвивалася на основі планово-розподільчої системи, так і відсутність досвіду ринкових відносин у країні. На результатах перетворень позначилися також помилки і прорахунки розробників і виконавців економічної реформи.

На відміну від пропонувалася раніше групою економістів програми "500 днів" уряд Гайдара вирішило спочатку провести лібералізацію цін, ввести вільні ціни на всі види продукції і тільки після цього приступити до приватизації державної власності. Такий підхід, що викликав вже тоді критику з боку фахівців, вступав у суперечність з існуючими економічними реаліями, і завагітніє низкою негативних наслідків. Виходячи з правильної посилки, що будувалася па усвідомленні неможливості виводу країни з кризи без вирішення головного завдання - здійснення макроекономічної стабілізації, реформатори не врахували наслідків різкого переходу до ринку в умовах збереження надмірна монополізація економіки і низького рівня життя основних верств населення.

Вже перші результати розпочатих перетворень свідчили про суперечливість нового курсу уряду. Оголошене 2 січня 1992 введення вільних цін призвело до значного розширення ринку продовольчих і промислових товарів і в цілому сприяло подоланню товарного дефіциту, що в свою чергу певною мірою послаблювало соціальну напруженість у суспільстві. У той же час при збереженні надмірна монополізація економіки ціни па виниклому "дикому ринку" виросли в десятки разів порівняно з оголошеним урядом зростанням заробітної плати, що позначилося в першу чергу на погіршенні становища працівників бюджетних організацій. Згідно з даними статистики, ціни на окремі продовольчі товари зросли в 1992 р в порівнянні з 1991 р .: на яловичину до 221,5 руб. за 1 кг замість 15,54 руб., на свинину - до 226 руб. за 1 кг замість 14,38 руб., на ковбасу варену - до 271 руб. за кг замість 17 руб., на молоко - до 22,4 руб. за 1 л замість 0,6 руб. Одночасно з цим значно скоротилося споживання населенням продуктів харчування: м'яса - до 81% від рівня 1991 року, молока - до 56%, овочів - до 84%, риби - до 56%.

В цілому невдалою виявилася почалася восени 1992 р приватизація державної власності, яка передбачала наділення всіх громадян Росії частиною державного майна та супроводжувалася видачею всім росіянам приватизаційних чеків (ваучерів). Основною метою приватизації було прагнення уряду різко скоротити бюджетні витрати, що йдуть на фінансування державних підприємств, шляхом передачі останніх у приватне управління. Згідно із затвердженою програмою приватизації кожен громадянин міг придбати на виданий ваучер, номінальна ціна якого була прирівняна до 10 тис. Руб., Частина акцій свого промислового підприємства або вкласти ваучер у спеціально створені приватні інвестиційні фонди, або ж продати його за ринковою вартістю. Насправді ж велика частина населення, чиї кошти eme до цього були, але суті, конфісковані державою в результаті проведеної урядом лібералізації цін, не могла брати участь у купівлі акцій приватизованих підприємстві, а самі приватизаційні чеки з самого початку стали об'єктом спекулятивних операцій і в кінцевому рахунку - одним з інструментів неконтрольованої концентрації капіталів. Практично відразу після видачі ваучерів почалася їх масова скупка у населення новими підприємцями, банкірами, іноземцями.

Незважаючи на ряд істотних досягнень у зміні макроекономічної ситуації в країні (з 250 тис. Державних і муніципальних підприємств в 1992 р у приватну власність перейшло близько 47 тис., Понад 5,5 тис. Підприємств були перетворені в акціонерні товариства), реформи Гайдара НЕ призвели до очікуваною урядом стабілізації російської економіки. Падіння промислового виробництва в 1992 р досягло 35%. Під тиском законодавців, профспілок та директорів промислових підприємств уряд змушений був повернутися до фінансування збиткових підприємств, відмовившись від наміченого на початку реформи курсу на проведення жорсткої фінансово-кредитної політики. Все це вело до погіршення фінансового становища країни, зростанню інфляції. Безрезультатними виявилися переговори уряду з Міжнародним валютним фондом та країнами "сімки" про отримання кредитів: Захід відмовив у фінансовій підтримці під приводом нестійкості політичної ситуації в Росії.

Прийшло на зміну команді Гайдара повое уряд на чолі з В. С. Черномирдіним також не змогло скільки-небудь серйозно поліпшити ситуацію. Проведений ним курс на підтримку державних підприємств (в першу чергу підприємств паливно-енергетичного та оборонного комплексу), які отримували від уряду значні кредити, так само як і прагнення змінити становище з оплатою праці працівників бюджетної сфери, вимагали величезних витрат, що призвело до подальшого посилення інфляції. Продовжувалося зростання цін на товари і послуги. За 1993 р вони виросли в порівнянні з попереднім роком: на споживчі товари - в 9 разів, на платні послуги - в 25 разів. Одночасно йшов процес розшарування суспільства на багатих і бідних, що було однією з головних наслідків приватизації, все більше набуває номенклатурного характер. За офіційними даними до початку 1994 р доходи 10% найбільш забезпечених громадян в 11 разів перевищували доходи такий же частки найменш забезпечених. На початку 1994 р 40 млн осіб мали грошовий дохід нижче прожиткового мінімуму. Все це викликало зростання невдоволення в широких верствах населення і відторгнення проводиться урядом економічної політики, посилювало опозицію реформам, вело до конфронтації політичних сил в країні.

Становлення нової російської державності проходило в обстановці тривалого протистояння нових інститутів влади, насамперед інституту президентства та зберігалася системи рад з її суворою ієрархією і монополією на владні функції в державі. Ця особливість в чому визначала характер і темпи перетворень в політичному житті російського суспільства. Реформування політичної системи проходило поступово, шляхом прийняття окремих поправок до чинної Конституції РРФСР, законів, вказавши Президента. У 1990 р була прийнята Декларація про захист прав і свобод громадян, що мала принципове значення з точки зору створення передумов для становлення в Росії основ правової держави. Важливим кроком у цьому напрямку стало початок судової реформи, в рамках якої відбувалося оновлення правової основи нової російської державності. У ході здійснення судової реформи були засновані такі нові органи, як Конституційний Суд, арбітражні суди, суд присяжних.

На проведення реформ негативний вплив чинила складна політична ситуація в країні і, зокрема, посилився у 1992-1993 рр. протистояння між законодавчою і виконавчою гілками влади. Основу для конфліктів між Кремлем, який став З початку 1992 р офіційною резиденцією Президента Росії, і "Білим домом", в якому засідав Верховна Рада РРФСР, становили різка критика Верховною Радою та її головою Р. І. Хасбулатовим політики уряду у сфері економічних реформ ( головним об'єктом критики були віце-прем'єри Є. Т. Гайдар, Г. Е. Бурбуліс, М. Н. Полторанін) і завирували у цей час суперечки про концепції майбутнього державного устрою країни у зв'язку з підготовкою прийняття нової Конституції.

Великим досягненням нового керівництва Росії стало підписання 31 березня 1992 Федеративного договору, яке визначило принципи взаємовідносин між суб'єктами РФ (республіками, краями, областями, округами, Москвою і Петербургом) і позначити межі держави. У квітні того ж року договір був схвалений VI з'їздом народних депутатів Російської Федерації і підписаний усіма колишніми автономіями (за винятком Татарстану і Чечні). Підписання Федеративного договору стало першим кроком до проведення конституційної реформи в Російській Федерації. Однак реалізація цієї реформи натрапила на опір в законодавчому корпусі. VI з'їзд народних депутатів відхилив внесений Б. М. Єльциним па його розгляд проект повой Конституції у зв'язку з пропозицією внести до його тексту зміст Федеративного договору.

Полеміка навколо проекту нової конституції, що переросла незабаром в гостре протистояння Президента і парламенту, велася по одному з принципових питань: який режим влади повинна обрати оновлена Росія? Президент і його оточення відстоювали модель розвитку Росії за типом президентсько-парламентської республіки з сильною президентською владою, яка передбачає наділення Президента значно більшими владними повноваженнями в порівнянні з парламентом. З'їзд народних депутатів і Верховна Рада, навпаки, вважали, що в Росії повинна утвердитися форма держави з сильним парламентом і підконтрольним йому Президентом. Як справедливо зазначають дослідники, за цими спорами чітко простежувалися реальні політичні розрахунки, бо йдеться у кінцевому рахунку йшла про боротьбу між прихильниками радянської та ліберальної системи організації влади. На відміну від першої моделі, що виходила з ідеї всевладдя рад, друга модель від прийнятих у світі форм правління, що будувалися на визнанні поділу влади.

Протиріччя між Кремлем і Верховною Радою загострилися наприкінці 1992 р У виступах Хасбулатова і його прихильників на що проходив в грудні 1992 р VII з'їзді народних депутатів Єльцин побачив прагнення Верховної Ради перерозподілити владні повноваження на свою користь. У своєму зверненні до громадян Росії він звинуватив Верховна Рада в спробі блокувати реформи. Однак на відкритий конфлікт з опозицією I [резидент не пішов. На з'їзді був досягнутий тимчасовий компроміс між сторонами. Йдучи на поступки опозиції, Президент відправив у відставку уряд Є. Гайдара, головою Уряду був призначений колишній міністр газової промисловості СРСР В. С. Черномирдін. Одночасно з цим було прийнято рішення про проведення референдуму для з'ясування ступеня довіри парода до обом гілкам влади.

Незважаючи на досягнуті угоди, конфронтація політичних сил в країні в 1993 р продовжувала зростати. На проведеному в березні 1993 р VIII (позачерговий) з'їзд народних депутатів за наполяганням керівництва Верховної Ради був внесений ряд серйозних змін в текст чинної Конституції, істотно розширюються повноваження законодавчого органу і, навпаки, сокращавших права виконавчої влади. Реакція Президента не змусила себе чекати. У відповідь на рішення парламенту, звинуваченого Єльциним у підготовці антиконституційного перевороту, Указом Президента був введений режим особливого управління. Одночасно на 25 квітня призначалося проведення референдуму з питань про довіру Президенту, про проекти нової конституції і закону про вибори, результатом яких повинна була стати заміна З'їзду народних депутатів і Верховної Ради новим парламентом.

У зв'язку з тим що Указ Президента формально суперечив ряду положень чинної Конституції, особливо в тій її частині, яка проголошувала З'їзд народних депутатів вищим органом державної влади, Конституційний Суд РФ визнав рішення Б. М. Єльцина не відповідає Конституції і виступив з ініціативою проведення імпічменту Президенту РФ. Однак у зв'язку з тим що противникам Єльцина не вдалося набрати для його відсторонення необхідної конституційної більшості на З'їзді, З'їзд змушений був погодитися з вимогою Президента про проведення референдуму.

25 квітня 1993 відбувся перший в історії країни загальнонародний референдум про довіру Президенту і підтримку народом курсу реформ. Більшість учасників референдуму підтримали курс Президента. У той же час виборці висловилися проти дострокового проведення виборів Президента та З'їзду народних депутатів.

Зняттю напруженості в суспільстві мало служити скликане але ініціативи Єльцина рахунком того ж року представницьке Конституційне нараду, схвалив президентський проект конституції, в основу якого була покладена ідея змішаної парламентсько-президентської республіки. Однак керівництво Верховної Ради відмовилися від участі в роботі Конституційної комісії, що заводило в глухий кут ситуацію з новою конституцією і формуванням нової системи державної влади в країні. Виходячи із ситуації, 20 вересня 1993 Президент РФ підписав Указ "Про поетапну конституційну реформу в Росії", в якому оголосив про розпуск Верховної Ради та З'їзду народних депутатів Росії, проведенні виборів в нові органи державної влади та референдуму про нову конституцію.

Проти рішення Президента виступило керівництво Верховної Ради на чолі зі спікером Р. І. Хасбулатовим і більшість членів Конституційного Суду Росії. 23 вересня 1993 Надзвичайний X з'їзд народних депутатів прийняв постанову, в якій дії Президента кваліфікувалися як "державний переворот". Опозиція оголосила про відсторонення Єльцина від посади Президента РФ. Виконуючим обов'язки Президента і віце-президента був обраний генерал А. В. Руцькой, який приступив до формування паралельного уряду. У відповідь на це Єльцин наказав блокувати "Білий дім" Росії і зажадав від заседавших там парламентаріїв покинути будівлю до 4 жовтня. 3-4 жовтня за призовом Руцького, генерала А. Макашова і лідера ортодоксальної комуністичної організації "Трудова Росія" прихильники парламенту спробували прорвати блокаду "Білого дому". Одночасно були зроблені спроби штурму будівлі мерії Москви і захоплення телецентру "Останкіно". Створювалася реальна небезпека громадянської війни в Росії. За розпорядженням Єльцина в Москву були введені армійські частини, які розстріляли з танків "Білий дім" і розігнати парламент і його захисників.

Жовтневі події, названі тоді ж у пресі спробою опозиції здійснити "Другу Велику жовтневу соціалістичну революцію", прискорили процес остаточної ліквідації радянської системи і формування нової системи влади та управління в Росії. Слідом за розпуском Верховної Ради Росії були скасовані регіональні з'їзди народних депутатів у більшості суб'єктів Федерації. 12 грудня 1993 відбулися вибори до двопалатні Федеральні Збори - Рада Федерації і Державну Думу.

Вибори в Державну Думу відбили склалася в цей час розстановку політичних сил. Вибори проходили за змішаною виборчою системою: половина депутатів обиралася в одномандатних виборчих округах (за мажоритарною виборчою системою), інша половина - за партійними списками (на основі пропорційного представництва). Вважалася пропрезидентською, проурядова партія "Вибір Росії", яку очолював Є. Т. Гайдар, отримала тільки 15,5% голосів виборців, що свідчило про зростаючий невдоволенні суспільства наслідками реформ асоціювалися з урядом Гайдара. Компартія Росії (КПРФ), очолювана Г. А. Зюгановим, завоювала 12,4% місць у парламенті. Несподіваний для багатьох успіх ЛДПР на чолі з В. В. Жириновським, що отримала близько 23% голосів виборців, з'явився свого роду індикатором відбувалися змін в настроях суспільства. Одночасно з виборами в новий парламент проводився референдум але проекту нової Конституції Росії. За проект нової Конституції проголосувала більшість виборців, що прийшли на вибори.

Восени 1993 року завершився важливий за всіма історичними мірками період вітчизняної історії - період радянської влади. Настає новий "пострадянський" період в історії російської державності, не менш драматичний і поки ще до кінця не осмислений пашів політичної та соціальної наукою. Жовтневі події 1993 року, що закінчилися розстрілом "Білого дому" і розпуском Верховної Ради РФ, отримали досить суперечливу оцінку в суспільстві. Прихильники Б. М. Єльцина доводили, що Президент боровся з антидемократичною, некомуністичних налаштованої опозицією, яка порушувала заколот проти влади. Опозиціонери, навпаки, вважали, що Президент здійснив державний переворот, силою розігнавши законно обраний Верховна Рада. Одне зрозуміло абсолютно точно, що трагічна розв'язка, що супроводжувалася загибеллю сотень мирних громадян під час штурму "Білого дому" урядовими військами, могла не наступити, будь Росія в 1993 р сформованим демократичною правовою державою. Цього могло не статися, якби в її історії та політичній культурі суспільства були сильні традиції несилового дозволу подібного роду конфліктів. Результат конфлікту міг би бути іншим, якби в країні до того часу існувало громадянське суспільство і сформувалися політичні партії, щоб мирними парламентськими методами захищати інтереси різних верств населення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >