ВИСНОВКИ

Протекціонізм - це не просто захист національного виробника від іноземної конкуренції, це комплекс заходів заохочення і підтримки вітчизняної промисловості як всередині країни, так і за кордоном.

Послідовна підтримка і допомога національному виробнику є необхідною, але недостатньою умовою прогресивного зростання національної економіки. Потрібно створювати умови і для комфортного ведення бізнесу в країні, і для розвитку міжнародного співробітництва.

У міжнародній економіці не варто розраховувати на чесні і постійні правила гри і потрібно завжди пам'ятати про базові принципи економічної безпеки, які сформулював великий російський вчений Д. І. Менделєєв, який відзначав важливість виробництва як один із факторів забезпечення національного добробуту.

Однією з ключових проблем національної економіки на сьогоднішній день є інвестиційна недостатність.

Для здійснення завдань прискореної модернізації і імпортозамеще- ня необхідні масовані капіталовкладення як внутрішніх, так і іноземних стратегічних інвесторів.

Система інституціональних умов для стимулювання інвестиційного процесу включає в себе наступні складові:

  • • інститути конкурентного ринку;
  • • інститути формальних та неформальних правил;
  • • інститути примусу;
  • • інститути інформації.

В умовах глобалізації та наростання конкуренції за капітал політика держави повинна бути не просто «яка сприяла», а саме «активно стимулюючої».

Заявленим цілям модернізації більшою мірою відповідає політика стимулювання інвестицій в людський капітал, а не в реальний, оскільки саме вони сприяють якісному зрушенню в структурі національної економіки.

Приватні інвестиції в людський капітал, маючи на меті збільшення приватної корисності, можуть збільшувати громадські, а державні інвестиції, збільшуючи громадські корисності, сприяють, в свою чергу, зростання приватних.

Держава бере участь у формуванні людського капіталу шляхом створення національних систем освіти, охорони здоров'я, пенсійного та соціального забезпечення, регулювання міграції праці.

Основне навантаження при формуванні людського капіталу несуть на собі держава (державний, регіональний та муніципальний рівні) і домогосподарства.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >