СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ

  • - по стилям діяння: імпульсивний і керований (рефлексивно-вольовий), які в значній мірі відображають особливості формування мотиву;
  • - про особливості побудови підстави вчинку (мотиву) з опорою на свої можливості, зусилля або ж на обставини, випадок: внутрішній і зовнішній локус контролю (внутрішнього і зовнішнього контролю підкріплення). В одному випадку індивід вважає, що досягнення успіху залежить від нього самого, а в іншому - від зовнішніх обставин або випадковості. Це позначається на рівні домагань - індивіди з внутрішнім локусом контролю частіше вибирають легкі завдання, - а при обгрунтуванні своїх дій вони спираються частіше на потребу, ніж на повинність, краще прораховують наслідки і об'єкт задоволення потреби;
  • - за типами особистості:

«Самобутня» відноситься до своїх дій як вільним, самостійним (в сенсі прийняття рішення), йому притаманне сильне почуття особистої причетності, відчуття, що локус сил, що впливають на його оточення, знаходиться в ньому самому,

«Пішак» бачить себе як об'єкт, підлеглий зовнішнього управління, цей тип особистості відчуває ці сили як непідвладні йому, як особистісні сили інших людей (з цього складається відчуття безсилля, підпорядкованості іншим людям;

- по стилям керівництва: владність або боязнь відповідальності, їх наявність обумовлює стихійне формування стилю керівництва (авторитарного, демократичного або ліберального), істотною характеристикою якого служить одиничне або групове прийняття рішення - що, як і коли робити;

автократи

демократи

ліберали

Чи не схильні при ухваленні рішення враховувати зовнішні фактори

Схильні при ухваленні рішення враховувати зовнішні фактори

Чи не схильні при ухваленні рішення враховувати зовнішні фактори

Спрямованість на результат діяльності

середнє

Спрямованість на процес діяльності

Схильність до егоїзму

Схильність до альтруїзму

Схильність до егоїзму

Максимальна прагнення до влади

Середнє прагнення до влади

Мінімальна прагнення до влади

- прагнення суб'єкта до успіху або уникнення невдачі, якщо людина орієнтована на успіх, він не відчуває страху перед невдачею, а якщо на уникнення невдачі, то буде ретельно зважувати свої можливості, коливатися при прийнятті рішення. Цікаво, що, оскільки особи з мотивацією уникнення невдачі бояться критики, вони в якості психологічного захисту частіше, ніж прагнуть до досягнення успіху, мотивують свої вчинки за допомогою декларованої моральності.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >