КОНФОРМНІСТЬ.

У ряді робіт показано, що конформність жінок вище. Це має наслідком і відмінності в типі мотивації. У дослідженні Л. Османа це було виявлено при спостереженні за тим, як чоловіки і жінки переходять вулицю на червоне світло світлофора. Чоловіки йдуть першими частіше, ніж жінки, проте жінки частіше порушують правила слідом за більш рішучим порушником. Автор робить висновок, що жінки більш податливі до вимог, що забороняє порушення правил, але одночасно більш конформних до групового тиску.

Результати дослідження В. М. Поголиіа здатності до надання впливу на інших представлені в табл. 3.3.

Індивідуальні відмінності між чоловіками і жінками в здатності впливати на інших

чоловіки

жінки

Здатні впливати на інших

Відрізняються від чоловіків в цілому тим, що їм притаманні певні риси «фемінінності» (довіру, невротичность) і слабо розвинені деякі «маскулінні» риси (наприклад, авторитарність)

Відрізняються від інших жінок деякими рисами, які традиційно вважаються чоловічими (догматизм, впевненість, саморегуляція) і слабо розвиненими «жіночими» рисами (поступливість, емпатія)

З низькими здібностями до надання впливу на інших

Менше всіх задоволені життям і відносинами з близькими людьми, у них найнижче самоповагу

Відрізняються від жінок з високим і середнім впливом тим, що мають найвищий показник задоволеності відносинами з близькими людьми, самоповаги, задоволеності життям

Результати проведеного дослідження дозволили автору вважати, що ситуація з невпливовими чоловіками більш тривожна, ніж з невпливовими жінками. Незважаючи на наявний інтелектуальний потенціал, цим чоловікам важче вдаються компенсаторні форми впливу, вони більш гостро переживають невдачі. Незадоволеність життям і відносинами з близькими їм людьми посилюється за рахунок статеворольових стереотипів, розпорядчих чоловікам бути незалежними, мати більш широкий, ніж у жінок, коло впливу, не обмежується родиною, і більш високий статус в діловій сфері. У соціумі чоловікам надані ширші можливості для реалізації особистого впливу, що наділяє їх великою відповідальністю за свій соціальний статус, провокуючи при невдачі розвиток тривожності, зниження самоповаги і задоволеності життям.

У той же час соціум, накладаючи обмеження на сфери поширення жіночого впливу, сприяє безболісної адаптації жінок в сучасному суспільстві в разі відсутності можливості індивідуального впливу.

Разом з тим поряд з іншими статевими особистісними рисами чоловіки і жінки розрізняються по агресивності. Результати досліджень агресивності чоловіків (хлопчиків) і жінок (дівчаток) представлені в табл. 3.4.

Індивідуальні відмінності по агресивності між чоловіками (хлопчиками) і жінками (дівчатками)

чоловіки

жінки

дошкільнята

У хлопчиків більше виражені ворожість, конфліктність

У дівчаток же цього віку більше виражені тривожність і незахищеність

Школярі та студенти

Більше виражена агресивність і конфліктність

Менше виражена агресивність і конфліктність

дорослі

Відкрита фізична агресія, прояв якої мають такі фактори: стать об'єкта агресії; боязнь відплати; провокування агресії; соціальне підкріплення; гендерні норми поведінки

Маючи більш вираженою емпатією, тривожністю і відчуттям провини, пригнічують у себе відкритий прояв агресивності. Однак проявляють високу агресію, якщо розцінюють свої дії як справедливі або відчувають себе вільними від відповідальності

За результатами випускної кваліфікаційної роботи студентки факультету психології Ленінградського державного університету імені А. С. Пушкіна С. Н. Григор'євої на тему «Взаємозв'язок ціннісних орієнтацій з агресивністю підлітків» (2009), виконаної під керівництвом Т. В. Слотін, виявлені значущі відмінності в прояві агресивності між хлопчиками і дівчатками.

Існують відмінності, між хлопчиками і дівчатками, в прояві агресивності. Дівчатка виявляють свою агресію як через крик, вереск, так і через зміст словесних відповідей (прокляття, погрози), а хлопчики проявляють свою агресію через використання фізичної сили проти інших.

Негативізм як у хлопчиків, так і у дівчаток знаходиться на низькому рівні розвитку, це свідчить про те, що їм властива опозиційна манера поведінки від пасивного опору до активної боротьби проти встановлених звичаїв, законів і т.д.

Значущих відмінностей у розвитку докори сумління не виявлено, отже, як хлопчиків, так і дівчаток виникають переконання про те, що надходить зло, а також відчувають почуття провини.

У ціннісних орієнтаціях значущих відмінностей не виявлено Провідна життєва цінність для дівчаток і хлопчиків є доброта, це свідчить про прояв доброзичливості, яка сфокусована на благополуччі в повсякденній взаємодії з близькими людьми.

За огляду цінностей і профілем особистості як у дівчаток, так і у хлопчиків спостерігаються розбіжності. Профілюючою цінністю для дівчаток є гедонізм, а для хлопчиків стимуляція і самостійність. Це свідчить про те, що дівчатка прагнуть отримувати задоволення від життя і насолоджуватися нею. Хлопчики прагнуть до новизни, глибоких переживань, а також до автономності та незалежності своїх думок і дій.

Очевидно, що вирішення питання про те, хто агресивніший - чоловіки чи жінки - багато в чому визначається видом агресивності, тим, на кого вона спрямована. Наприклад, Е. В. Козирєва показує, що в середньому схильність до аутоагресії (спрямованої на себе) дещо більше виражена у жінок, ніж у чоловіків, а схильність до гетероагрессіі (спрямованої на інших) трохи більше у чоловіків, ніж у жінок. За даними М. К. Омарової, у дівчат установка на самозвинувачення виражена більше, ніж у юнаків, що підтверджує результати дослідження Е. В. Козирєва.

Результатами випускної кваліфікаційної роботи студентки факультету психології Ленінградського державного університету імені А. С. Пушкіна А. В. Чурюкановой на тему «Взаємозв'язок стресостійкості і агресивності у чоловіків і жінок» (2009), виконаної під керівництвом Г. Р. Чернової є висновки про те, що жінки в порівнянні з чоловіками характеризується меншою стрессоустойчіво- стю, тому що їм більш властиві ригідність, занижена самооцінка, особистісна тривожність і механізм психологічного захисту у формі емоційного вигорання. У ситуації фрустрації жінки схильні до зниження її значущості, а чоловіки - до прояву обвинувальних реакцій, спрямованих на оточуючих, після чого вони відчувають почуття провини і беруть на себе відповідальність за вирішення даної ситуації. Тобто у чоловіків переважає тенденція самостійного вирішити проблему, а у жінок -изменить ставлення до неї.

Жінки частіше, ніж чоловіки проявляють непряму агресію і відчувають почуття провини. Фізичну агресію частіше використовують чоловіки.

Необхідність стримування самореалізації і відповідність нормам соціального оточення супроводжується у чоловіків і жінок ворожими реакціями, спрямованими на оточуючих.

Посилення тривожності може проявлятися у жінок в схильності до подразнення, звинуваченнями і ненаправленим вибухів люті, у чоловіків - до пасивного опору.

Високий енергетичний потенціал жінок посилює їх прагнення вирішити важку ситуацію; підвищені вимоги до оточуючих супроводжуються ворожими реакціями, спрямованими на їхню адресу.

Підвищення активності чоловіків може привести до підвищення потреби в спілкуванні і менш гнучким стилю міжособистісної взаємодії з проявом фізичної агресії.

Формування емоційного вигорання у жінок супроводжується посиленням агресивних реакцій від дратівливості до прояву фізичної агресії, у чоловіка - схильністю до прояву непрямої агресії, образі і негативізму.

При необхідності захисту свого «Я» і не бажанні брати на себе відповідальність, жінки в ситуації фрустрації схильні до прояву агресивних реакцій.

Почуття провини знижує агресивність чоловіків і сприяє прийняттю відповідальності на себе за дозвіл фру- стрірующей ситуації чоловіками і жінками.

За результатами досліджень прагнення до лідерства, домінантності і незалежності, отриманими різними авторами і наведеними Е. П. Ільїним, можна виділити індивідуальні відмінності між чоловіками і жінками [7] (табл. 3.5).

Таблиця 3.5

Індивідуальні відмінності між чоловіками і жінками в прагненні до лідерства, домінантності, незалежності

чоловіки

жінки

Є інструментальними лідерами

Є соціальними лідерами

Домінантність у чоловіків супроводжується залежністю від думки групи

Домінантність у жінок супроводжується незалежністю від соціальних умов, гетероагрессівностью

чоловіки

жінки

Чоловіки значимо відрізняються від жінок авторитарністю, схильністю до ризику, догматизмом і автономністю

Жінки мають більш високі показники по імпульсивності, відчуженості

Чоловіки більш самовпевнені, незалежні, добродушні, соціально вільні в поведінці, самостійні, спритні, вважають за краще приймати власні рішення

За результатами випускної кваліфікаційної роботи студента факультету психології Ленінградського державного університету імені А. С. Пушкіна А. В. Влащуку на тему «Взаємозв'язок відносин підлітків з батьками та однолітками» (2008), під керівництвом Г. Р. Чернової, виявлено що хлопчики, в здебільшого сприймають ставлення своїх батьків як позитивне і доброзичливе, тобто отримують від них потрібну підтримку, розуміння, бачать в батьках приклад для наслідування, і від матері отримують дружнє прийняття, що сприятливо впливає на прояв індивідуальності. Дівчата в більшості своїй також від батька отримують схвалення, і не проявляється з боку батька ніяких зайвих покарань, що дуже важливо для дівчаток в цьому віці, мати ж сприймають турботливою і опікає, що дозволяють дівчаткам відчувати себе емоційно більш стабільно.

Виходячи з отриманих результатів можна сказати, що для дівчаток важлива емоційна і позитивна зв'язок з батьком, щоб відчувати себе впевнено, і внутрішній самоконтроль буде високий, якщо мати не дуже активно нав'язує свою турботу, і що шляхи взаємовідносин з класом беруть свій початок будинку. У хлопчиків же, чим більше в їхніх батьків емоційна відчуженість, тим вище його тривожність, самостійність і прагматичність і тим більше він орієнтований на досягнення особистих цілей, а також хлопчики проявляють свою індивідуальність, коли відчувають підтримку батька.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >