ОПЕРАЦІЇ НАРОЩЕННЯ І ДИСКОНТУВАННЯ

Економічний сенс фінансової операції, що задається формулою (1.2), полягає у визначенні величини тієї суми, яку буде або бажає мати у своєму розпорядженні інвестор після закінчення цієї операції. оскільки

той час генерує гроші, і величина FV показує майбутню вартість «сьогоднішньої» величини PV при заданій нормі прибутковості.

Приклад 3. Кредит виданий в сумі PV - 3 млн руб. на термін l = 1 рік під ставку г (г) = 50%. Тоді через рік доведеться повернути

Коефіцієнт дисконтування (1.3) показує, який щорічний відсоток повернення хоче (або може) мати інвестор на капітал, що їм капітал. В цьому випадку шукана величина PV показує поточну, «сьогоднішню» вартість майбутньої величини FV.

Приклад 4. Кредит виданий на термін I = 1 рік з умовою повернення FV = 3 млн руб. при дисконті d - 20%. Визначити, яку суму отримає дебітор.

З формули (1.3) випливає, що дебітор отримає:

Величину v = 1 - d (t) називають дисконт-фактором або коефіцієнтом дисконтування.

Операція дисконтування використовується головним чином в операціях з обліку векселів.

Вексель - це підписана зобов'язання сплатити зазначену суму (номінальна вартість векселя) в зазначений термін з відсотками (фактична або реальна вартість).

Дисконтування векселя означає його покупку у власника до настання терміну оплати векселя за ціною, меншою за ту суми, яка повинна бути виплачена по ньому в кінці терміну. Дисконтування векселя є формою кредитування векселедержателя шляхом дострокової виплати йому позначеної у векселі суми за вирахуванням певних відсотків. Часто ця операція називається урахуванням векселів.

Схема операції в цьому випадку може бути наступною. Власник векселя на суму FV пред'являє його банку, який погоджується врахувати його, т. Е. Купити, утримуючи на свою користь частину вексельної суми, яку часто називають дисконтом. У цьому випадку банк пропонує власнику суму (РУ), що обчислюється виходячи з оголошеної банком ставки дисконтування ( d ). Розрахунок цієї суми ведеться за формулою, що є наслідком формули (1.3):

де / - час до погашення векселя в частках періоду (відзначимо, що операція має сенс, якщо число в дужках нейтрально).

Приклад 5. 13.09.02 векселедержатель пред'явив для обліку вексель на суму 5 млн руб. з терміном погашення 28.09.02. Банк погодився врахувати вексель з дисконтом в 75% річних. Тоді сума, яку векселедержатель отримає від банку, складе:

8

Різниця між величинами FV і PV являє собою комісійні, утримувані банком в свою користь, за надану послугу. В даному прикладі вона склала 156 тис. Руб., А довжина фінансового року прийнята рівною 360 діб.

Приклад 6. Підприємство поставляє товар на умовах споживчого кредиту з оформленням простого векселя номінальною вартістю 1,5 млн руб. з терміном погашення в 60 днів. Ставка відсотка за наданий кредит - 90% річних. Через 45 днів з моменту оформлення векселя підприємство вирішило врахувати вексель у банку. Банк запропонував дисконтну ставку 85%. Потрібно розрахувати суми, одержувані підприємством і банком.

Майбутня вартість векселя до моменту його погашення складе:

Термінова (очікувана векселедержателем) вартість векселя в момент обліку його банком становить:

Очевидно, що банку невигідно виплачувати підприємству суму, що перевищує 1,669 млн руб. З урахуванням ставки дисконту банк запропонує суму

і, таким чином, отримає від операції відсотки за векселем за решту 15 днів в розмірі 56 тис. руб. (1,725 - 1,669), а також комісійні за надані послуги в розмірі 5 тис. Руб. (1,669 - 1,664).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >