ДОГОВІРНА ДИСЦИПЛІНА (1985)

Вступ

На XXVI з'їзді КПРС і наступних пленумах її Центрального Комітету наголошувалося, що перехід економіки на шлях інтенсивного розвитку немислимий без найсуворішої дисципліни, виконання всіма соціалістичними організаціями планових завдань і договірних зобов'язань. Послідовне вдосконалення договірних зв'язків, підвищення їх надійності - найважливіша умова успішного функціонування господарського механізму, розвитку суспільного виробництва, подальшого зростання добробуту радянських людей.

В останні роки здійснено ряд заходів, спрямованих на зміцнення державної дисципліни, особливо при поставках продукції. Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 квітня 1983 г. «Про серйозні недоліки в дотриманні договірних зобов'язань по поставкам продукції і підвищенні відповідальності міністерств, відомств і підприємств в цій справі» [1] [2] зобов'язує партійні, радянські, господарські органи посилити організаторську роботу по забезпеченню суворої дисципліни в господарських відносинах, безумовному виконанню завдань і договірних зобов'язань.

Договірна дисципліна стосується кожного, хто зайнятий у сфері суспільного виробництва. Тому надзвичайно важливо, щоб господарські керівники, широкі верстви трудящих мали чітке уявлення про те, від яких чинників залежить стан договірної дисципліни, якими шляхами і методами досягається її зміцнення. Підвищення правової обізнаності адміністрації та працівників підприємств є передумовою досягнення організованості та злагодженості в роботі, зростання продуктивності праці.

Проблема зміцнення договірної дисципліни має кілька аспектів: організаційний, плановий, економічний, правовий та інші. В її рішенні беруть участь всі ланки апарату господарського управління, велика тут роль трудових колективів. Чіткість і цілеспрямованість їх дій, взаємна узгодженість проведених заходів також є важливою умовою підвищення надійності договірно-господарських зв'язків, попередження та усунення зустрічаються порушень.

Читачам зараз цікаво познайомитися з інформацією про те, що і як треба робити для реального зміцнення договірної дисципліни, поліпшення якості продукції, проведення режиму економії. З урахуванням цього в цій брошурі викладаються деякі практичні рекомендації щодо вдосконалення роботи з укладення та виконання договорів.

Основну увагу приділено договірної дисципліни при поставках продукції і товарів. Подібна спрямованість роботи пояснюється тим, що директивними органами в даний час велике значення надається виконанню поставок. Накопичений досвід організації договірних зв'язків по поставкам може бути використаний для зміцнення договірної дисципліни в різних областях господарської діяльності.

  • [1] Окреме видання. М .: «Знання», 1985. 64 с.
  • [2] СП СРСР. - Від. I. 1983. № 11. С. 195-199.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >