ДОГОВІР ПОСТАВКИ. ОПТОВА ТОРГІВЛЯ (1993)

Сутність договору поставки

Місце договору поставки в системі договорів.

Такий договір є одним з найважливіших цивільно-правових договорів. Він надзвичайно широко застосовується в майновому обороті: щорічно в країні полягає до 1 млрд договорів поставки.

Значимість договору поставки визначається тим, що він регулює процес переходу на оплатній основі величезної маси матеріальних цінностей від одних суб'єктів до інших. Він опосередковує, з одного боку, акти збуту товарів, вироблених або заготовлених постачальниками, і з іншого - постачання споживачів сировиною, матеріалами, обладнанням, а також продовольчими та промисловими товарами, призначеними для роздрібного продажу населенню.

Договір поставки за своєю природою - різновид угод купівлі-продажу, що оформляють відчуження товару однією особою іншій за відповідну грошову плату. Тому на нього поширюються загальні принципи і положення, що стосуються купівлі-продажу товарів. Разом з тим поставка характеризується рядом особливостей, що вимагають обліку в практичній діяльності. Ці особливості знаходять закріплення в законодавстві.

Виділення договорів поставки в окрему відносно самостійну різновид операцій купівлі-продажу характерно в основному для російської правової теорії та практики. Воно склалося в дореволюційній період [1] [2] , а потім було сприйнято і розвинене радянським правом. Під впливом останнього інститут договору поставки використовувався східноєвропейськими країнами, особливо в торгових відносинах з СРСР. В даний час з урахуванням завдання включення російської економіки в світове господарство відбувається поступова трансформація інституту поставки в купівлю-продаж.

Ознаки договору поставки. Розмежування договору поставки від власне договору купівлі-продажу та інших його різновидів (контрактація, постачання енергетичними та іншими ресурсами) проводиться але ряду ознак.

Договір поставки характеризується особливим суб'єктним складом. Стороною, зобов'язаною передати іншій особі товар, є організація або громадянин, що здійснюють підприємницьку діяльність. Договір обслуговує акти реалізації матеріальних цінностей, вироблених або заготовлених постачальником, який діє з метою отримання прибутку в результаті такої оборудки.

Іншою стороною за договором - покупцем також може виступати не всякий суб'єкт. Згідно ст. 79 Основ, що купується товар повинен призначатися для підприємницької діяльності або інших цілей, не пов'язаних з особистим (домашнім, сімейним) споживанням. Таким чином, громадянин може укласти договір поставки, лише якщо товар купується їм для використання в виробничо-господарської діяльності або подальшого збуту споживачам. Що стосується орга- нізацій-покупців, то у відповідності зі сформованою практикою вони можуть закуповувати за договором поставки товари не тільки для цілей підприємництва, а й для інших потреб, наприклад для культурної, наукової, медичної, військової діяльності.

Важливим відмітною ознакою договору поставки вважається розбіжність у часі між укладанням договору та передачею товару, яка зазвичай має відбуватися пізніше. Зазначена особливість обумовлюється двома причинами. По-перше, підлягає поставці товар на час оформлення договору часто відсутня в натурі, він повинен бути виготовлений або заготовлений постачальником відповідно до замовлення покупця. По-друге, договір поставки обслуговує процес матеріального або товарного постачання покупців, що нерідко вимагає систематичної, неодноразової передачі товару окремими партіями протягом тривалих термінів.

Виділення договору поставки може проводитися виходячи з особливостей реалізованого товару. Предметом купівлі-продажу може бути будь-яка річ, не вилучена з обігу. На відміну від цього постачання підлягають речі, як правило, зараховують до категорії рухомих. Не можуть бути предметом поставки цінних паперів, майнових прав.

Крім того, предметом договору поставки звичайно є речі, що характеризуються родовими ознаками, тоді як за договором купівлі-продажу відчужуються речі, які визначаються не тільки родовими ознаками, а й індивідуально-певні. Виняток становлять випадки поставки машин і устаткування індивідуального виготовлення, вироблених за спеціальними замовленнями покупця.

Що стосується договорів контрактації, то на їх основі реалізується лише сільськогосподарська продукція у сирому вигляді або пройшла необхідну первинну обробку. При цьому продавцем завжди виступає суб'єкт, власною працею якого проведена сільськогосподарська продукція.

  • [1] Глава 33 підручника: Цивільне право: підручник / під ред. Е. Л. Суханова. - Т. 2. М., 1993. С. 85-109.
  • [2] Див. Про це: Шершеневич Г. Ф. Підручник російського громадянського права. М., 1914.С. 317-323.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >