ПЕРЕДДОГОВІРНІ КОНТАКТИ.

Важливою стадією процесу укладання договорів служать переддоговірні контакти. У випадках коли зміст майбутнього договору носить складний характер, сторонам доводиться заздалегідь узгоджувати окремі технічні, економічні та інші питання, здійснювати різні підготовчі заходи.

Переддоговірні контакти можуть бути спрямовані на з'ясування намірів або можливостей встановлення договірних відносин в майбутньому, визначення ймовірних обсягів продажів і граничного рівня цін. На цій стадії узгоджуються техніко-економічні характеристики складних видів виробів з урахуванням потреб покупця і виробничих можливостей постачальника. Попередньо формулюються деякі вимагають розрахунків і аналізу умови для подальшого включення в договір.

Переддоговірні контакти дають можливість запобігти труднощі і затримки в ході безпосереднього укладення договору, підвищити рівень економічної обґрунтованості угод. Характер дій з переддоговірних контактів, порядок і терміни їх проведення визначаються самими сторонами.

ПОПЕРЕДНІ ДОГОВОРИ.

В умовах ринкової економіки для постачальників товарів нерідко виникає необхідність в укладанні попередніх договорів. Загальні вимоги до порядку оформлення та змісту таких договорів передбачені ст. 60 Основ.

За попереднім договором сторони зобов'язуються укласти в майбутньому договір поставки на умовах, що визначаються попереднім договором. У ньому також вказується порядок узгодження істотних умов майбутнього договору, не передбачених попереднім договором, якщо такий порядок не встановлений законодавством.

У межах терміну, на який укладено попередній договір, постачальник має можливість знайти матеріали та комплектуючі частини, необхідні для виготовлення продукції, що замовляється покупцем продукції, оформити з підприємствами-суміжниками договори на їх закупівлю, розрахувати виробничу програму, узгодити з транспортною організацією питання відвантаження. Виходячи з виявлених можливостей виробництва і доставки продукції визначаються умови майбутнього договору з покупцем.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >