ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ.

Незалежно від обраного способу укладення договору особи зобов'язані дотримуватися ряду загальних вимог до процедури його оформлення, передбачених п. 3 ст. 58 Основ.

Сторона, яка бажає укласти договір, надсилає пропозицію про це (оферту) іншому конкретній особі. Пропозиція має право вносити як постачальник, так і покупець. Воно може містити істотні умови договору або вказувати порядок їх визначення.

Пропозиція укласти договір нерідко робиться шляхом висилки оферентом проекту договору, складеного в двох примірниках. Сторона, яка одержала проект і згодна укласти договір, підписує його і один примірник повертає постачальнику. Положення про поставки встановлюють 20-денний термін для підписання і повернення проекту договору. В такий же термін дається відповідь на лист, телеграму тощо, містять пропозицію укласти договір.

Лист з пропозицією про укладення договору або висиланий проект договору підписується керівником організації-оферента або іншою особою, наділеним такими повноваженнями, із зазначенням його посади і відомостей про документ про повноваження. Відповідь про згоду укласти договір або повертається примірник проекту договору також підписується уповноваженою особою.

Якщо при отриманні проекту договору у сторони виникнуть заперечення з його умовами, то вона не пізніше 20-денного терміну складає протокол розбіжностей і направляє його в двох примірниках іншій стороні. Про наявність розбіжностей робиться відмітка в самому договорі.

У тих випадках, коли договір укладається в порядку обміну листами, телеграмами тощо, все що містяться у відповідному документі розбіжності умов в порівнянні з запропонованими оферентом розглядаються в якості розбіжностей нарівні з викладаються в спеціальному протоколі.

Є особливості в оформленні розбіжностей при укладенні договору шляхом прийняття до виконання замовлення покупця. Заперечення за окремими умовами замовлення і їх мотиви постачальник зазначає безпосередньо в тексті підписаного замовлення, один примірник якого повертається покупцеві. При необхідності включення додаткових умов, не передбачених замовленням, постачальник з урахуванням умов замовлення становить проект договору і в 20-денний термін направляє його покупцеві в двох примірниках.

Якщо оферент отримав підписаний договір з протоколом розбіжностей або підтвердження згоди укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах, сторони можуть вжити заходів до врегулювання розбіжностей, що виникли. З цією метою проводяться переговори керівників організацій або інших уповноважених представників сторін. Контрагенти можуть шляхом додаткового обміну листами, телеграмами тощо повідомити про згоду з пропозиціями контрагента, відмову від раніше висунутих вимог або узгодити взаємоприйнятну редакцію спірного пункту.

Якщо сторона, що направила оферту, в 20-денний термін не повідомить про свою згоду із запропонованими контрагентом змінами і доповненнями до проекту договору і не вживе заходів до врегулювання розбіжностей, договір вважається неукладеним. Такі ж наслідки (тобто визнання договору неукладеним) наступають в разі, коли сторони, незважаючи на вжиті заходи, не досягнуть угоди щодо спірних питань.

Переддоговірні суперечки. У випадках, передбачених угодою сторін, розбіжності, що виникли при укладенні договору поставки (переддоговірних спір), можуть бути передані на розгляд арбітражного суду.

Угода про передачу виникли при укладенні договору розбіжностей на розгляд арбітражного суду може бути оформлено у вигляді пункту, що міститься безпосередньо в тексті договору. Необхідно лише, щоб друга сторона не заявила заперечення проти включення в договір такого умови. Угоди нерідко оформляються шляхом складання документа, що підписується сторонами, або шляхом обміну листами, телеграмами І T.1I.

Можливість звернення до арбітражного суду з розбіжностями по майбутнього договору поставки в ряді випадків передбачається законодавством. Так, відповідно до п. 2 ст. 60 Основ, якщо сторона, яка уклала попередній договір, потім ухиляється від підписання майбутнього договору, інша сторона має право звернутися з позовом про зобов'язання укласти відповідний договір. На дозвіл суду може бути переданий спір також за умовами договору, якщо його зміст не відповідає вимогам попереднього договору.

Відповідно до ст. 5 Закону Української РСР від 26 червня 1991 «Про пріоритетне забезпечення агропромислового комплексу матеріально-технічними ресурсами» спори, що виникають при укладанні договорів на поставку продукції виробничо-технічного призначення агропромисловому комплексу, вирішуються арбітражним судом. Зацікавлена сторона може пред'явити позов не тільки про дозвіл розбіжностей за умовами договору, а й про обов'язок контрагента укласти договір поставки ресурсів для агропромислового комплексу. Аналогічний порядок встановлений щодо розбіжностей, що виникають при укладанні договорів на підставі сформованих господарських зв'язків між постачальниками і споживачами, розташованими в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях.

Відповідно до закону «Про поставки продукції і товарів для державних потреб» [1] , суперечки, що виникають між постачальником і державним замовником при укладанні державних контрактів на поставку продукції для державних потреб, розглядаються в установленому порядку судом або арбітражним судом.

Положення про поставки встановлюють 20-денний термін для звернення до арбітражного суду з переддоговірних суперечкою. Якщо сторона, яка одержала протокол розбіжностей або замовлення (відповідь на пропозицію укласти Договір) з запереченнями і зобов'язана заявити переддоговірних спір, в зазначений термін не передасть спірні питання на вирішення арбітражного суду, то вимоги іншої сторони вважаються прийнятими. Договір набуває чинності в редакції протоколу розбіжностей або заперечень (змін), висунутих іншою стороною.

  • [1] Див.: Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і ВерховногоСовета Російської Федерації. 1992. № 27. У розділі ст. 1 558.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >