ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

Одностороння відмова від виконання і одностороння зміна умов договору не допускаються, за винятком випадків, передбачених законодавством про постачання або угодою сторін.

Зміна, розірвання або продовження терміну дії договору оформляється додатковою угодою, що підписується сторонами, або шляхом обміну листами, телеграмами тощо

Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору або про продовження терміну його дії, зобов'язана дати відповідь іншій стороні не пізніше 10 днів після одержання пропозиції. У разі недосягнення контрагентами угоди або ненадходження відповіді в зазначений термін суперечка за заявою зацікавленої сторони дозволяється арбітражним судом.

Арбітражні суди при розгляді справ про зміну і розірвання договорів виходять з принципу збереження стійкості зобов'язальних відносин. Вимоги заявників задовольняються лише в разі подання доказів відбулися змін в діяльності або взаєминах сторін, які вимагають перегляду умов договору.

Можливість односторонньої відмови від виконання договору (повністю або частково) допускається законодавством в наступних випадках.

Покупець має право односторонньо відмовитися від договору в разі неодноразової поставки йому товару неналежної якості або систематичної прострочення поставки товару понад передбачених у договорі термінів. Підставою для відмови служить також завищення постачальником ціни на товар проти узгодженої за договором або встановленої в централізованому порядку.

Постачальник має право відмовитися від договору у випадках систематичної або значної затримки оплати покупцем вартості поставленого товару або оголошення покупця неплатоспроможним.

Відмова від договору із зазначених вище підстав обумовлюється істотним характером порушення зобов'язання з вини контрагента. Тому сторона, яка заявила відмову, не повинна відшкодовувати контрагенту завдані збитки.

Поряд з цим покупцеві надано право відмовитися (повністю або частково) від передбаченого договором товару, навіть якщо постачальник не допустив порушення своїх обов'язків. Однак в таких випадках покупець повинен повністю відшкодувати постачальнику збитки, що виникли у останнього в зв'язку з відмовою від договору.

У разі відмови від договору (незалежно від причин) сторона зобов'язана письмово попередити про це іншу сторону не пізніше ніж за 1 місяць.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >