ЗДАЧА, ПОВЕРНЕННЯ І ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ТА КАРТОННОЇ ТАРИ

Взаємовідносини таро-здавачів, таро-ремонтних підприємств і споживачів з питань здачі, повернення і повторного використання дерев'яної та картонної транспортної тари з-під вітчизняної та імпортної продукції і товарів регулюються Інструкцією, затвердженою Госснабом СРСР (5). Дія Інструкції не поширюється на відносини по здачі і повернення багатооборотної тари, а також деяких видів спеціалізованої тари (5, п. 1).

Таро-здавачі - державні, кооперативні та громадські підприємства, організації та будівництва, у яких звільняється дерев'яна п картонна тара з-під продукції.

Органами, що організують повторне використання дерев'яної та картонної тари, є виробничі об'єднання але тарі і тарно-ремонтні (тарні) підприємства системи Держпостачу СРСР [1] .

Напрямки використання тари. Таро-здавачі зобов'язані:

  • а) в першу чергу забезпечити використання звільняється тари на упаковку продукції, що випускається в рахунок фондів (лімітів) на тару, встановлених територіальними органами Держпостачу СРСР або вищестоящими органами;
  • б) при неможливості використовувати тару для упаковки продукції, що випускається повернути звільнилася тару постачальнику (підприємству виробнику) продукції;
  • в) при необов'язковості повернення тари постачальнику (предіріятію-изго- товітелю) продукції здати її іншому споживачеві згідно повідомленню про прикріплення, виданим таро-ремонтним підприємством, а за відсутності сповіщення - здати (відвантажити) тару найближчого таро-ремонтному підприємству, розташованому від таро- здавача в радіусі 80 км.

Підприємства, організації та будівництва, що знаходяться від таро-ремонтного підприємства і від станцій залізниць (пристаней) загального користування, коли тара повинна відвантажуватися залізничним або водним транспортом, на відстані, що перевищує 80 км, має право реалізувати (використовувати) дерев'яну і картонну тару по своєму розсуд.

Обов'язок повернення невикористаної тари постачальнику (підприємству- ізгоговітелю) повинна передбачатися в договорах на поставку продукції між постачальником і покупцем з урахуванням планів повторного використання і виділених одержувачам фондів (лімітів) на тару (5, п. 10). У разі виникнення між постачальником і покупцем спору щодо необхідності повернення тари арбітраж може при наявності відповідних підстав визнати таке повернення недоцільним.

При надходженні продукції, відвантаженої без договору, одержувач зобов'язаний повернути постачальнику (підприємству-виробнику) звільнилася тару, якщо до платіжною вимогою був прикладений сертифікат на повернення тари.

Поворотна вітчизняна та імпортна дерев'яна і картонна тара здається таро-здавачами на таро-ремонтні підприємства без укладення договорів (5, і. 13).

Звільняються від обов'язкового повернення тари одержувачі продукції і товарів в районах Крайньої Півночі, а також в місцевостях, за умовами повернення тари прирівняних до районів Крайньої Півночі, крім одержувачів, розташованих в населених пунктах, в яких є таро- ремонтні підприємства, або пов'язаних з цими пунктами постійними шляхами сполучення.

У місцевостях, за умовами повернення тари прирівняних до районів Крайньої Півночі, територіальні органи Держпостачу СРСР можуть встановлювати таро-здавальникам фонди (ліміти) на повторне використання звільняється тари в даній місцевості, а торговельним підприємствам вказувати місцевого споживача з видачею повідомлень про прикріплення.

Тара використовується споживачами на упаковку продукції, що випускається, повертається безпосередньо постачальникам (підприємствам-виготовленої Вітелія) продукції, передається іншим споживачам в наступних обсягах: дерев'яна - не менше 85%; картонна - не менше 75% при одно- городніх поставках, не менше 65% при поставках з інших міст (в сільській місцевості - не менше 60%). Залежно від призначення картонної тари та нормативів оборотності в договорах між постачальниками і одержувачами продукції може передбачатися повернення тари в обсягах до 100%.

Дерев'яна і картонна тара, яка не використовується таро-здавачів на упаковку продукції, що випускається і не повертається постачальникам або іншим споживачам, підлягає здачі на таро-ремонтні підприємства в розмірі 100% спожитої кількості і асортименту; при цьому таро- здавальники зобов'язані забезпечити повернення (здавання) картонних ящиків, придатних для повторного використання але прямим призначенням в обсягах, зазначених в попередньому абзаці (5, і. 8).

Картонна тара, що не придатна для повторного використання за прямим призначенням і ремонту, але придатна для переробки на допоміжні пакувальні засоби (прокладки, перегородки, решітки та ін.), Обов'язково здається на таро-ремонтні підприємства як картонний матеріал.

Терміни здачі (повернення) тари. Дерев'яна і картонна тара здається на таро-ремонтні підприємства або повертається постачальникам продукції в міру звільнення у таро-здавачів і накопичення її до норми завантаження на автомашину, контейнер, вагон, баржа, але не пізніше ніж у 30-денний строк з дня отримання продукції, а з-під свіжої плодоовочевої продукції - не пізніше ніж у 10-денний строк з дня отримання продукції. Цей термін не поширюється на оптові торгові, постачальницькі та збутові бази і склади, а також на загально-товарні склади споживчої кооперації, перевозяться транзитом продукцію в тарі кінцевим одержувачам. З дозволу територіальних органів Держпостачу СРСР у виняткових випадках термін повернення тари для окремих таро-сдат- чиков може бути збільшений (5, п. 9).

Сертифікати на повернення тари. Якщо тара підлягає поверненню безпосередньо підприємству - постачальнику продукції, останній виписує сертифікат за встановленою формою (5, додаток № 4) у двох примірниках, один з яких залишається у постачальника, другий надсилається вантажоодержувачу разом з платіжною вимогою на продукцію.

У тих випадках, коли постачальницько-збутова організація перевозяться транзитом продукції замовнику, а тара повинна бути повернута безпосередньо постачальнику (підприємству-виробнику) продукції, постачальницько-збутова організація виписує і висилає споживачеві і постачальнику (підприємству-виробнику) свій сертифікат, присвоївши йому номер сертифіката постачальника і вказавши відвантажувальні, поштові та розрахункові реквізити споживача (одержувача) продукції і підприємства - виробника продукції, якому слід повернути тару, і термін її повернення.

Облік тари одержувачами. Підприємства та організації зобов'язані брати на матеріальний облік всю інформацію, що надходить з продукцією дерев'яну і картонну тару вітчизняного та імпортного виробництва незалежно від оплати її вартості постачальнику продукції.

Доставка повернення тари. При централізованій доставці продукції споживачам постачальники (підприємства-виробники) зобов'язані тим же транспортом або спеціальними рейсами вивозити звільнену тару для повторного використання, минаючи таро-ремонтні підприємства.

На тарно-ремонтні підприємства Держпостачу СРСР тара доставляється силами, засобами таро-здавачів і за їх рахунок, якщо інше не встановлено обов'язковими правилами. Вартість доставки тари на відстань, що перевищує 80 км, розподіляється між таро-здавачів і тарно-ремонтним підприємством за угодою сторін. У разі недосягнення згоди ці витрати розподіляються порівну між сторонами (5, і. 53).

Таро-ремонтні підприємства можуть укладати договори з таро-здавачами на централізований вивіз тари з урахуванням їх забезпечення автотранспортом (5, п. 9).

Приймання тари. За кількістю і якістю тара приймається таро-ремонтними підприємствами на підставі накладних (специфікацій) таро- здавача, за якими складається приймально-здавальний акт (5, додаток

№ 6). У разі невідповідності кількості та якості прийнятої тари даним, зазначеним у накладних (специфікації) таро-здавача, складаються акти і проводиться приймання згідно з технічними вимогами Інструкцій про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю і якістю, затверджених Госарбитражем СРСР.

Кількість і якість тари, що підлягає поверненню таро-здавачами, перевіряються підприємствами-постачальниками та іншими одержувачами в порядку, визначеному договором. Якщо договором порядок приймання не визначений, то органи арбітражу визнають допустимим проведення приймання стосовно до вимог, встановлених названими Інструкціями Держарбітражу СРСР.

Тара, що має передбачені відступу від нормативно-технічної документації, немаркированная повинна використовуватися до повного зносу і підлягає прийманню і оплаті всіма споживачами і тарно-ремонтними підприємствами на загальних підставах (5, п. 52).

Повернення таро-здавачами дерев'яної тари постачальнику (підприємству виробнику) продукції, минаючи таро-ремонтні підприємства, здійснюється в відремонтованому вигляді.

Залік недоброякісної тари. Тара, яка не придатна до використання в якості таро-матеріалу, а також забруднена, що не придатна для повторного використання за прямим призначенням або для упаковки інших товарів, заборонено здавати на таро-ремонтні підприємства. Зазначена тара зараховується таро-здавальникам в погашення зобов'язань по здачі (поверненню) її при поданні належним чином оформленого акта про якісний стан тари (5, і. 12). Картонна тара, що не придатна для повторного використання за прямим призначенням і ремонту, але придатна для переробки на допоміжні пакувальні засоби (прокладки, перегородки, решітки та ін.), Підлягає обов'язковій здачі на тароремонтним підприємства як картонний матеріал (5, п. 8).

У випадках втрати тари внаслідок пожежі або іншого стихійного лиха таро-здавач зобов'язаний в належним чином оформленому акті вказати кількість втраченої тари. На підставі цього акта таро-здавач звільняється від відповідальності за неповернення втраченої тари (5, і. 15).

Ціни і розрахунки за тару. Поворотна тара в залежності від її якості оплачується за діючими оптовими цінами і в порядку, передбаченому прейскурантами на відповідні види тари.

Розрахунки з одногородними таро-здавачами ведуться на підставі приймально-здавальних актів, підписаних таро-здавачами, шляхом перерахування таро-ремонтними підприємствами належних сум таро-здавальникам з розрахункового або спецпозичковий рахунки в міру приймання тари в межах строків, встановлених для подання в банк розрахункових документів при звичайному і механізованому бухгалтерському обліку, а по підприємствах, які мають незначний оборот але операціями з тарою, - не рідше двох разів на місяць.

Розрахунки з іногородніми таро-сдагчікамі здійснюються шляхом оплати таро-ремонтними підприємствами пропонованих на інкасо платіжних вимог таро-здавача, складених відповідно до накладними, які висилаються таро-ремонтним підприємствам, минаючи установи банку.

У такому ж порядку здійснюються розрахунки при поверненні тари гаро- здавачами безпосередньо підприємствам - виробникам продукції (5, і. 54).

  • [1] Надалі - «таро-ремонтні підприємства».
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >