ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПОДАННЯ ТАРИ.

За нездачу таро-ремонтним підприємствам тари, що не підлягає використанню для упаковки продукції, що випускається або поверненню безпосередньо постачальнику (підприємству-изго- товітелю), таро-ремонтні підприємства, в тому числі тарні бази і склади споживчої кооперації, стягують з таро-здавача штраф в розмірі 150% вартості тари при простроченні до 15 днів, а понад 15 днів - 300% з заліком раніше сплачених сум санкцій (2, п. 68; 3, п. 59).

Штраф стягується на підставі акта перевірки руху тари з урахуванням залишків на початок періоду, що перевіряється. Таро-здавачі звільняються від сплати штрафу в разі погашення ними заборгованості по тарі протягом п'яти днів після складання акта (5, п. 57).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТАРО-РЕМОНТНОГО ПІДПРИЄМСТВА.

При відмові таро-ремонтного підприємства від приймання тари, що не підлягає використанню для упаковки продукції, що випускається і поверненню безпосередньо постачальнику (підприємству-виробнику), таро-здавач стягує з таро-ремонтного підприємства штраф у розмірі двократної вартості цієї тари, виходячи з цін на нову тару за надані послуги.

Таро-ремонтне підприємство при відмові від приймання зворотної тари зобов'язана зробити напис на звороті накладної таро-здавача про причини відмови в прийманні доставленої таро-здавачів тари. При відмові таро-ремонтного підприємства зробити напис таро-здавач робить про це відмітку на накладної. Штраф з таро-ремонтного підприємства стягується на підставі накладної таро-здавача з відмітками, оформленими в зазначеному порядку.

Якщо протягом п'яти днів після відмови таро-ремонтне підприємство прийме або вивезе від таро-здавача тару, від приймання якої воно раніше відмовилося, штраф не стягується, але вартість повторної доставки зворотної тари в двократному розмірі відноситься на таро-ремонтне підприємство (5, п . 59).

За неповернення тари споживачами безпосередньо постачальникам (підприємствам-виробникам) постачальник (підприємство-виробник) стягує з таро-здавача штраф в розмірі 150% вартості невозвра- щенной в термін тари при простроченні до 15 днів, а понад 15 днів - 300% з заліком раніше сплачених сум санкцій (2, п. 68; 3, п. 59).

З споживача продукції (таро-здавача) штраф стягується на підставі копії сертифіката на тару, відвантажену з продукцією, або копії рахунку на оплату продукції і тари. При відвантаженнях продукції постачальницько-збутових організаціям для перевідправки споживачам дрібними партіями підставою для стягнення штрафу з споживачів продукції - тарно-здавачів за неповернення тари служить сертифікат постачальницько-збутової організації. Якщо при перевідправку продукції споживачеві постачальницько-збутова організація не вишле постачальнику (підприємству-виробнику) в установленому порядку свого сертифіката, відповідальність перед постачальником за неповернення тари несе постачальницько-збутова організація.

За відмову від прийому тари з-під продукції виробничо-технічного призначення, повернутої безпосередньо постачальнику (підприємству- виробнику) таро-здавачів відповідно до вимог Інструкції, таро-здавач стягує з постачальника (підприємства-виробника) штраф у розмірі до трикратної вартості прийнятою тари.

За відмову від прийому тари з-під товарів народного споживання, повернутої таро-здавачів безпосередньо постачальнику (нредпріятію- виробнику), з постачальника (підприємства-виробника) таро-здавачів стягується штраф у розмірі двократної вартості прийнятою тари.

З постачальника (підприємства-виробника) штраф стягується на підставі документа, за яким повернена тара, і платіжної вимоги, від оплати якого постачальник відмовився (5, п. 61).

Порядок нарахування і стягнення штрафів. Розміри штрафів визначаються виходячи з цін на нову тару за надані послуги. У разі відсутності прейскурантних цін на тару штрафи стягуються в розмірі 200 руб. за 1 куб. м деревини в чистоті по дерев'яній тарі, а по картонній тарі - 50 коп. за кожен ящик.

Зазначені в цьому розділі штрафи стягуються через відповідні установи банку в безспірному порядку (5, п. 65). З кооперативів штрафи стягуються в претензійному і позовному порядку.

Штрафні санкції за неповернення тари з-під продукції безпосередньо постачальникам (підприємствам-виробникам) цієї продукції, а також за відмову останніх від прийому повернутої ним тари можуть бути застосовані незалежно від наявності договірних відносин безпосередньо між таро-здавачів і постачальником (підприємством-ізготові- телем ) продукції.

Стягнення штрафів не звільняє таро-здавачів від здачі (повернення) тари, а таро-ремонтні підприємства і постачальників - від прийому її (5, і. 67).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >