ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗА КІЛЬКІСТЮ І ЯКІСТЮ (1989)

Загальні питання

Правове регулювання приймання. Продукція (товари) [1] [2] приймається від органів транспорту і зв'язку відповідно до порядку, встановленого законодавством і правилами, що діють на відповідному виді транспорту і в органах зв'язку.

Порядок і терміни приймання за кількістю і якістю продукції, що реалізується на підставі договорів поставки, визначаються інструкціями, які затверджуються Госарбитражем СРСР (2, п. 38, 45; 3, п. 31, 38). Порядок і терміни приймання продукції, яка реалізується на підставі договорів контрактації сільськогосподарської продукції, встановлюються нормативними актами, що регулюють відносини з державних закупівель цієї продукції (6, п. 22, 23).

Якщо порядок приймання переданих матеріальних цінностей не встановлено нормативними актами, він повинен передбачатися в укладених сторонами договорах.

Документальне оформлення та облік операцій, пов'язаних з надходженням матеріальних цінностей, а також їх запасів на складі, здійснюються відповідно до Положень з обліку матеріалів на підприємствах і будівництвах, які затверджуються Мінфіном СРСР, і видаються на їх основі галузевими інструкціями міністерств і відомств (16).

Документи, що є підставою для приймання і видачі товарно-матеріальних цінностей, підписуються керівником підприємства та головним бухгалтером або особами, ними на те уповноваженими. Надання права підписання документів цим особам має бути оформлено наказом по підприємству (4, п. 14).

Головний бухгалтер, здійснюючи організацію бухгалтерського обліку на основі правил його ведення, зобов'язаний забезпечити, зокрема, повний облік вступників товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, участь в роботі юридичних служб з оформлення матеріалів щодо недостач і розкраданням товарно-матеріальних цінностей і контроль за передачею в належних випадках цих матеріалів у судові і слідчі органи, а при відсутності юридичних служб - безпосереднє виконання цих функцій (4, н. 10).

Головний бухгалтер разом з керівниками відповідних підрозділів зобов'язаний ретельно контролювати дотримання правил оформлення приймання і відпуску товарно-матеріальних цінностей, законність списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших втрат (4, п. 11).

На підприємстві повинні бути регламентовані питання зниження і попередження непродуктивних витрат. Зокрема, важливо забезпечити належне правове регулювання приймання продукції, що поступає і товарів, зберігання та обліку руху зі складу у виробництво матеріальних цінностей, випуску і відпустки готової продукції (10, і. 2.5).

У видаються підприємством локальних документах (наказах, положеннях, інструкціях, СТП) повинен бути визначений порядок проведення комісійних (контрольних) відвантажень продукції, службових перевірок, оформлення документів при виявленні недостач, розкрадань, псування матеріальних цінностей і передачі матеріалів слідчим органам, народному або товариського суду . У зазначених документах доцільно визначати порядок і терміни проведення службових перевірок, права та обов'язки посадових осіб (перевіряючих), відповідальних за підготовку матеріалів про розкрадання, нестачі, втрати, псування матеріальних цінностей і передачі їх в слідчі органи, народний або товариський суд, порядок і форми участі юридичної, бухгалтерської, фінансової, постачальницько-збутової та інших служб в цій роботі (10, п. 1.2).

  • [1] Настільна книга господарського керівника але законодавству / під рсд.Б. І. путінської. М "1989. С. 411-434.
  • [2] Надалі, як правило, вживається один термін - «продукція».
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >