Класи точності засобів вимірювань

Класи точності засобів вимірювань - узагальнена характеристика засобів вимірювань, обумовлена межами допустимих основних і додаткових похибок, а також іншими властивостями засобів вимірювань, що впливають на точність, значення яких встановлюються в стандартах на окремі види засобів вимірювань.

Клас точності засоби вимірювань характеризує їх властивості відносно точності, але не є безпосереднім показником точності вимірювань, виконаних за допомогою цих засобів. Наприклад, клас точності кінцевих мір довжини характеризує близькість їх розміру до номінального розміру, допустиме відхилення від плоскопаралельності, Прітіраемость і стабільність.

Класи точності встановлюються стандартами, що містять технічні вимоги до засобів вимірювань, підрозділяється по точності.

Засоби вимірювання повинні задовольняти вимогам до метрологічних характеристик, встановленими для присвоєного їм класу точності як при випуску їх з виробництва, так і в процесі експлуатації.

Метрологічні характеристики, що визначаються класами точності, нормують наступним чином.

Межі допустимих значень основної та додаткових похибок можна виражати у формі наведених, відносних або абсолютних похибок. Це залежить від характеру зміни похибок в межах діапазону вимірювань, а також від умов застосування і призначення засобів вимірювання конкретного виду.

Межі похибок висловлюють залежно від характеру зміни меж абсолютних похибок засобів вимірювань конкретного виду. Ці кордони оцінюють на підставі принципу дії засобів вимірювань, а також їх призначень.

Наприклад, межі похибок заходів маси або довжини виражають у формі абсолютних похибок, оскільки похибки результатів вимірювань маси або довжини прийнято виражати в одиницях маси або довжини.

Межі абсолютної похибки встановлюють за формулами: Д = ± / = р або Д = ± (а + Ьх), де Д - межі допустимої абсолютної похибки, вираженої в одиницях вимірюваної величини на вході (виході) або, умовно, в поділках шкали; х - значення вимірюваної величини на вході (виході) засобів вимірювань або число поділок, відлічених за шкалою; а і Ь - позитивні числа, не залежні від х.

Межі приведеної основної похибки визначаються за формулою / = - = ± р, де у - межа допустимої основної похибки,%; Д - межі допустимої абсолютної похибки, встановлювані за формулою Д = ± (а + Ьх) Хд, - нормирующее значення, виражене в тих одиницях, що і Д р - абстрактне позитивне число, вибирається з ряду: 110 "1,510я; 1,6 -10 "; 210я; 2,510 "; 310"; 4-10 "; 5-10"; 6-10 "(п = 1; 0; -1; -2) і т. Д.

Межі відносної похибки визначають за формулою б = - = ± а, якщо Д прийнята за формулою Д = ± / = р або по

межі допустимої відносної основної похибки, абстрактне позитивне число, вибирається з ряду, аналогічного ряду для р; хк - більший за модулем з меж вимірювань: з = Ь + ї ї = т - ^ - г. х до

Правила побудови і приклади позначення класів точності в документації та на засоби вимірювань наведено в табл. 8.1.

8.1. Нормування точності засобів вимірювань

Нормування точності засобів вимірювань

Нормовані метрологічні характеристики засобів вимірювань

Нормовані метрологічні характеристики засобів вимірювань - найбільш раціональна сукупність метрологічних характеристик конкретного типу засоби вимірювання, встановлювана нормативно-технічними документами на засоби вимірювань.

Нормовані метрологічні характеристики засобів вимірювань встановлені ГОСТ 8.009-94, який передбачає два комплекси похибок засобів вимірювань:

включаються: систематична складова основної похибки засоби вимірювань - Д ^ .; випадкова складова основної похибки засоби вимірювань - Д0; випадкова складова основної похибки, обумовлена гістерезисом, - д ^ ,; сума додаткових похибок Д, засоби вимірювань, виникнення яких обумовлено дією впливають величин, - ^ Л ,; динамічна похибка засобу вимірювань, поява якої обумовлено зміною вхідного вимірювального сигналу, - Д ^;

включаються: основна похибка вимірювань без поділу на складові - Д ,,; сума додаткових похибок Д, засоби вимірювань, виникнення яких обумовлено дією впливають величин, - у Аг

Другий комплекс застосовують для засобів вимірювань, у яких випадкова складова основної похибки пренебрежимо мала. У залежності від властивостей засоби вимірювань та умов його застосування окремі складові комплексів I і 2 можуть бути відсутні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >