ВИСНОВКИ.

Таким чином, одне з головних вимог культури мовлення пов'язано з необхідністю дотримуватися норм сучасної української літературної мови, які зафіксовані в різних словниках і довідниках з культури мовлення. Важливим є вміння співвідносити різновиди літературної мови і конкретну сферу його функціонування, враховувати особливості комунікативної ситуації, розуміти цілі спілкування і характер адресата.

Якість мови людини багато в чому визначає стиль міжособистісного спілкування, впливає на соціальний статус людини, його професійні орієнтири. Робота над власною мовною культурою дозволяє вдосконалити власну мову, наблизити її до зразкової - вимоги до мовлення.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Що таке мова? Дайте коротку характеристику і назвіть основні функції мови. Як співвідносяться поняття «мова» і «мова», «мовна культура» і «мовна культура»?
  • 2. Прокоментуйте основні етапи формування і розвитку російської національної мови.
  • 3. Як співвідносяться поняття «російська національна мова», «російська літературна мова», «мова художньої літератури»?
  • 4. Назвіть ознаки літературної мови. Як визначаються часові межі сучасної російської літературної мови? Чому тут можливі різні підходи?
  • 5. Які різновиди національної мови не є літературними? Дайте їх коротку характеристику.
  • 6. Що таке літературні норми? Які їх функції? Доведіть, що літературна норма, з одного боку, консервативна, з іншого - історично мінлива.
  • 7. Назвіть основні типи норм, дайте коротку характеристику кожного типу, проиллюстрируйте прикладами.
  • 8. Назвіть функції сучасних словників. Прокоментуйте значущість кожної функції, використовуючи матеріал будь-якого словника. Чому дані функції лінгвістичних словників носять яскраво виражений соціальний характер?
  • 9. Які комунікативні якості мови забезпечують ефективне мовне взаємодія? Чому?
  • 10. Назвіть типи мовної культури. Дайте їх коротку характеристику. Зіставте тип мовної культури і комунікативні якості мови.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >