ВИСНОВКИ.

Граматичні норми регулюють численні важкі випадки використання мовних засобів на морфологічному і синтаксичному рівні. Знання норм граматики дозволяє уникати поширених помилок, помітних як в усній, так і в письмовій мові.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Які види граматичних норм виділяються? Чим вони відрізняються? Наведіть приклади типових граматичних труднощів різного виду.
  • 2. Дайте коротку характеристику основних труднощів в освіті форм іменника. Наведіть приклади, що показують важливість дотримання морфологічних норм.
  • 3. Дайте коротку характеристику основних труднощів в освіті форм імені прикметника. Наведіть приклади, що показують важливість дотримання морфологічних норм.
  • 4. Дайте коротку характеристику основних труднощів в освіті займенникових і дієслівних форм. Наведіть приклади, що показують важливість дотримання морфологічних норм.
  • 5. Які особливості порядку слів у реченні в російській мові? В яких випадках виникає порушення синтаксичної норми?
  • 6. Чим відрізняється граматична координація присудка з підметом від координації за змістом? Яка тенденція намітилася останнім часом? Назвіть випадки, що викликають труднощі в координації підмета і присудка.
  • 7. Які особливості дієслівного та запропонованого управління в російській мові? Назвіть типові труднощі, наведіть приклади.
  • 8. Як можна усунути скупчення однакових відмінкових форм? Як називається така помилка?
  • 9. Що таке замкнуте і незамкнений ряд однорідних членів речення? Наведіть приклади їх використання в нормативних правових актах.
  • 10. У яких випадках не може бути використаний дієприслівникових оборот? Назвіть способи правки пропозицій з невірно використаним дієприслівниковими оборотом.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >