ВИСНОВКИ.

Неправильно вибране слово, порушення лексичної сполучуваності, невиправдані повтори можуть спотворити зміст повідомлення, створити можливість двоякого тлумачення фрази або надати тексту небажану стилістичне забарвлення. Дотримання норм слововживання забезпечує правильність і смислове точність мови, що сприяє однозначному розумінню створюваного тексту, в тому числі і юридичного характеру.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Що таке норми слововживання? В якому словнику вони кодифіковані?
  • 2. До яких лексичним помилок призводить порушення норм слововживання?
  • 3. Чим відрізняється неточний вибір слова від порушення лексичної сполучуваності? Наведіть приклади.
  • 4. Чим відрізняється змішання паронімів від тавтології, якщо в обох випадках мова йде про однокореневих словах? Наведіть приклади.
  • 5. Як відрізнити тавтологію і плеоназм в разі мовної надмірності? Як усунути ці помилки? Наведіть приклади.
  • 6. Які особливості вживання синонімів і антонімів? Які помилки є найбільш поширеними? Наведіть приклади.
  • 7. У чому відмінність кліше і штампів, які використовуються в діловому спілкуванні? Наведіть приклади.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >