СЛОВЕСНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ МОВИ

В результаті вивчення глави студент повинен:

знати

 • • особливості етапу словесного оформлення змісту промови;
 • • вимоги до тексту виступу в аспекті комунікативних якостей мовлення;
 • • особливості вибору мовних засобів на лексичному і синтаксичному рівні;
 • • основні риторичні фігури і стежки, які посилюють вплив мови;
 • • прийоми підвищення ефективності мови;

вміти

 • • визначати особливості словесного оформлення змісту промови;
 • • аналізувати текст виступу в аспекті комунікативних якостей мовлення;
 • • встановлювати доцільність використання мовних засобів на лексичному і синтаксичному рівні;
 • • аналізувати зображально-виразні особливості тексту виступу;
 • • відбирати мовні засоби при підготовці тексту виступу відповідно до вимог комунікативних якостей мови і з урахуванням комунікативної ситуації;
 • • використовувати риторичні фігури і стежки для підвищення ефективності мови;

володіти

 • • навичками аналізу словесного оформлення змісту промови в аспекті комунікативних якостей;
 • • навичками аналізу зображально-ви разючих особливостей тексту;
 • • прийомами відбору мовних засобів при підготовці тексту виступу відповідно до вимог комунікативних якостей мови і з урахуванням комунікативної ситуації;
 • • прийомами підвищення ефективності мови, в тому числі з використанням риторичних фігур і тропів.

Третім етапом риторичного канону після інвенції (винаходи змісту - що сказати?) І диспозиції (розташування частин мови - де сказати?) Є елокуція - словесне оформлення змісту промови (як сказати?). Па цьому етапі важливий смисловий, стилістичний відбір слів і синтаксичних моделей (словосполучень і пропозицій), що забезпечує правильність, ясність, точність, доступність, доречність мовлення. Крім того, необхідно вибрати образні засоби для більш яскравого вираження змісту промови, для створення виразності.

Відомий юрист кінця XIX - початку XX ст., Державний і громадський діяч, видатний оратор і літератор А. Ф. Коні в «Радах лекторам» відзначав, що вміння бути оратором досягається виконанням як мінімум трьох вимог: потрібно глибоко знати предмет, про який говориш ; не брехати; знати свою рідну мову і вміти користуватися його гнучкістю, багатством і своєрідними зворотами.

Виразність мови створюється сукупністю засобів мови, що підтримують увагу та інтерес адресата мовлення. До мовних засобів на лексичному рівні відносяться риторичні тропи, на синтаксичному - риторичні фігури. Такі мовні засоби прикрашають мова, не випадково багато дослідників називають їх квітами красномовства.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >