Повірка засобів вимірювань

Повірка засобів вимірювань, які підлягають ГМКіН, піддаються перевірці органами ГМК при випуску з виробництва або ремонту, при ввезенні з імпорту та експлуатації. На відміну від процедури затвердження типу, в якій бере участь типовий представник СІ, повірці підлягає кожен екземпляр СІ.

Порядок проведення повірки засобів вимірювань регламентується Правилами *. Правила поширюються на засоби вимірювань, що підлягають застосуванню в сферах поширення державного метрологічного контролю і нагляду, відповідно до Закону Російської Федерації "Про забезпечення єдності вимірювань" і встановлюють вимоги до організації і порядку проведення повірки засобів вимірювань.

Порядок розроблений з урахуванням документа Міжнародної організації законодавчої метрології № 20 "Первинна і подальша повірка засобів вимірювань і вимірювальних процесів".

Повірка засобів вимірювань - сукупність операцій, які виконуються органами Державної метрологічної служби (іншими уповноваженими органами, організаціями) з метою визначення та підтвердження відповідності засобів вимірювань встановленим технічним вимогам.

Засоби вимірювання, що підлягають державному метрологічному контролю і нагляду, піддаються перевірці органами Державної метрологічної служби при випуску з виробництва або ремонту, при ввезенні з імпорту та експлуатації.

Еталони органів Державної метрологічної служби, а також засоби вимірювань, ними не повіряти, піддаються перевірці державними науковими метрологічними центрами.

За рішенням Держстандарту Росії право повірки засобів вимірювань може бути надано акредитованим метрологічним службам юридичних осіб, діяльність яких здійснюється відповідно до чинного законодавства та нормативними документами щодо забезпечення єдності вимірювань Держстандарту Росії.

Повірочна діяльність, здійснювана акредитованими метрологічними службами юридичних осіб, контролюється органами Державної метрологічної служби за місцем розташування цих юридичних осіб.

Повірка засобів вимірювань здійснюється фізичною особою, атестованим як поверителя в порядку, що встановлюється Держстандартом Росії.

Півроку проводиться відповідно до нормативними документами, які затверджуються за результатами випробувань стосовно затвердження типу засобу вимірювань.

Результатом повірки є підтвердження придатності засоби вимірювань до застосування або визнання засоби вимірювань непридатним до застосування. Якщо засіб вимірювань, за результатами повірки визнано придатним до застосування, то на нього або технічну документацію наноситься відтиск повірочного тавра або видається "Свідоцтво про повірку". Якщо засіб вимірювань, за результатами повірки визнано непридатним до застосування, відтиск повірочного тавра гаситься, "Свідоцтво про повірку" анулюється, виписується "Повідомлення про непридатність" або робиться відповідний запис у технічній документації.

Відповідальність пекло виконання повірочних робіт та додержання вимог нормативних документів несе орган Державної метрологічної служби або юридична особа, метрологічною службою якого виконані перевірочні роботи.

Засоби вимірювання піддають первинної, періодичної, позачергової і інспекційній повірці.

Первинній повірці підлягають засоби вимірювань затверджених типів при випуску з виробництва та ремонту, при ввезенні з імпорту.

Первинній повірці можуть не піддаватися засоби вимірювань при ввезенні з імпорту на підставі укладених міжнародних угод (договорів) про визнання результатів повірки, виробленої в зарубіжних країнах.

Первинній повірці підлягає, як правило, кожен екземпляр засобів вимірювань. Допускається вибіркова повірка.

Первинну повірку органи ГМС можуть виробляти на контрольно-повірочних пунктах, організованих юридичними особами, що випускають і ремонтують засоби вимірювань.

Періодичній повірці підлягають засоби вимірювань, що знаходяться в експлуатації або на зберіганні, через певні міжповірочні інтервали.

Конкретні переліки засобів вимірювань, підлягають повірці, складають юридичні та фізичні особи - власники засобів вимірювань.

Переліки засобів вимірювань, підлягають повірці, направляють в органи Державної метрологічної служби.

Органи ГМС в процесі здійснення державного нагляду 311 дотриманням метрологічних правил і норм контролюють правильність складання переліків засобів вимірювань, підлягають повірці.

Періодичну повірку повинен проходити кожен екземпляр засобів вимірювань. Періодичній повірці можуть не піддаватися засоби вимірювань, які перебувають на тривалому зберіганні. Результати періодичної повірки дійсні протягом міжповірочного інтервалу.

Перший міжповірочний інтервал встановлюється при затвердженні типу. Органи Державної метрологічної служби та юридичні особи зобов'язані вести облік результатів періодичних повірок і розробляти рекомендації щодо коригування міжповірочних інтервалів з урахуванням специфіки їх застосування.

Коригування міжповірочних інтервалів проводиться органом Державної метрологічної служби за погодженням з метрологічною службою юридичної особи.

Періодична повірка може проводитися на території користувача, органу Державної метрологічної служби або юридичної особи, акредитованого на право повірки. Місце повірки вибирає користувач засобів вимірювань, виходячи з економічних чинників та можливості транспортування повіряються засобів вимірювань і еталонів.

Засоби вимірювання повинні представлятися на перевірку на вимогу органу Державної метрологічної служби розконсервувати, разом з технічним описом, інструкцією з експлуатації, методикою повірки, паспортом або свідоцтвом про останню повірці, а також необхідними комплектуючими пристроями.

Позачергову повірку виробляють при експлуатації (зберіганні) засобів вимірювань при:

 • - Пошкодженні знака повірочного тавра, а також у разі втрати свідоцтва про повірку;
 • - Введенні в експлуатацію засобів вимірювань після тривалого зберігання (більше одного міжповірочного інтервалу);
 • - Проведенні повторної юстування або настройки, відомому або передбачуваному ударному впливі на засіб вимірювань або незадовільну роботу приладу.

Інспекційну перевірку виробляють для виявлення придатності до застосування засобів вимірювань при здійсненні державного метрологічного нагляду.

Інспекційну перевірку виробляють у присутності представника перевіряється юридичної або фізичної особи. Результати інспекційної повірки відображають в акті перевірки.

Півроку в рамках метрологічної експертизи, виробленої за дорученням органів суду, прокуратури, арбітражного суду і федеральних органів виконавчої влади, проводиться на їх письмову вимогу. Юридичні та фізичні особи, що випускають засоби вимірювань з виробництва або ремонту, які ввозять засоби вимірювань і використовують їх з метою експлуатації, прокату або продажу, зобов'язані своєчасно подавати засоби вимірювань на повірку.

Органи Державної метрологічної служби здійснюють повірку засобів вимірювань на підставі графіків перевірки, який складають юридичними та фізичними особами.

Графіки повірки складаються за видами вимірювань на строк, встановлюваний власниками засобів вимірювань.

Терміни подання графіків перевірки встановлюють органи Державної метрологічної служби. Графіки повірки можуть бути скоректовані залежно від зміни номенклатури та кількості засобів вимірювань.

При узгодженні графіків перевірки перевіряють повноту інформації про засоби вимірювань, що представляються на перевірку, уточнюють місце, терміни, обсяг повірки, а також оплату.

Якщо засіб вимірювання визнано придатним, то на нього або на технічну документацію наноситься відтиск повірочного тавра.

Повірочного тавра - технічні пристрої, призначені для нанесення відбитка клейма на засоби вимірювань, додаткові пристрої або технічну документацію з метою:

 • - Посвідчення, що засоби вимірювань мають метрологічні характеристики, відповідні встановленим технічним вимогам;
 • - Виключення при необхідності доступу до регулювальним (постіровочним) пристроям засобів вимірювань;
 • - Опечатування непридатних до застосування засобів вимірювань; анулювання існуючого клейма (анулюють клейма).

Способи нанесення повірочного тавра можуть бути наступними:

 • - Ударний;
 • - Тиск на пломбу або нанесення спеціальної мастики;
 • - Наклейка клейма у вигляді деколей;
 • - Електрографічний;
 • - Електрохімічний;
 • - Інші способи.

Повірочного тавра використовуються органами Державної метрологічної служби, а також метрологічними службами юридичних осіб, акредитованими на право повірки засобів вимірювань.

Повірочного тавра містять наступну інформацію:

 • - Знак Федерального органу з метрології Російської Федерації - Держстандарту Росії;
 • - Умовний шифр органу Державної метрологічної служби або метрологічних служб юридичних осіб, акредитованих на право повірки засобів вимірювань;
 • - Дві останні цифри року застосування повірочного тавра;
 • - Індивідуальний знак поверителя.

У випадках необхідності в поле клейма може бути размешена додаткова інформація, наприклад квартал або місяць року, в якому проводилася повірка засоби вимірювань.

Форму і розміри довірчих клейм для органів Державної метрологічної служби встановлює Держстандарт Росії.

Форма повірочного тавра юридичних осіб, акредитованих на право повірки засобів вимірювань, встановлюється: для засобів вимірювань, що випускаються з виробництва, - прямокутна; для засобів вимірювань, що знаходяться в експлуатації і після ремонту, - квадратна.

Приклади малюнків повірочного тавра для органів Державної метрологічної служби та їх розміри наведено в табл. 9.1.

9.1. Повірочного тавра для метрологічної служби

Повірочного тавра для метрологічної служби

Умовний шифр позначається для органів Державної метрологічної служби двома буквами основного шрифту російського прописні алфавіту (АБ; АВ; АГ і т. Д.), А для метрологічних служб юридичних осіб, акредитованих на право повірки засобів вимірювань, - трьома буквами основного шрифту російського прописні алфавіту (ААБ; ААВ; ААГ і т. д.).

Індивідуальний знак поверителя позначається однією з букв, взятих з російського, латинського і грецького алфавітів.

Квартал року позначається арабськими цифрами (1,2,3,4).

Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні вимог ПР 50.2.007-94, несуть відповідно до чинного законодавства кримінальну, адміністративну чи цивільно-правову відповідальність.

Після закінчення року застосування повірочного тавра або при припиненні провадження засобів вимірювань, що підлягають клеймуванню, повірочного тавра підлягають гасінню (знищенню на них малюнків).

Для гасіння повірочного тавра наказом по юридичній особі призначається комісія на чолі з головою. За результатами гасіння складається акт. Гасіння повірочного тавра, застосовуваних органами Державної метрологічної служби, здійснюється в централізованому порядку на підприємстві-виробнику.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >