Порядок ліцензування діяльності з виготовлення, ремонту, продажу і прокату засобів вимірювань

Ліцензія на виготовлення, ремонт, продаж і прокат засобів вимірювань видається юридичним та фізичним особам органом Державної метрологічної служби і дійсна на всій території Російської Федерації. (Ліцензія - документ, що засвідчує право займатися зазначеними видами діяльності.)

Підставою для видачі юридичній або фізичній особі ліцензії є:

 • - Заява юридичної чи фізичної особи (заявника) на здійснення ліцензованого виду діяльності;
 • - Позитивні результати перевірки органом Державної метрологічної служби умов здійснення ліцензованого виду діяльності на їх відповідність вимогам нормативних документів щодо забезпечення єдності вимірювань і вимогам, встановлюваним цим документом.

Заявник, який претендує на отримання ліцензії на виготовлення засоби вимірювань, повинен:

 • - Мати комплект конструкторсько-технологічної документації на виготовлення засоби вимірювань, що має Сертифікат про затвердження типу засобу вимірювань;
 • - Забезпечити умови для виготовлення засобів вимірювань відповідно до конструкторсько-технологічною документацією;
 • - Забезпечити умови для проведення органом Державної метрологічної служби за місцем розташування заявника випробувань засоби вимірювань на відповідність затвердженому типу;
 • - Мати атестат акредитації на право повірки засобів вимірювань даного типу або договір на проведення повірки даних засобів вимірювань з організацією, що володіє цим правом.

Ліцензія на виготовлення засобів вимірювань дає власнику ліцензії право на їх продаж, ремонт і прокат.

Заявники, які претендують на отримання ліцензії на ремонт засобів вимірювань для сторонніх організацій, повинні мати:

 • - Робочі приміщення, що відповідають вимогам до організації ремонту засобів вимірювань і умовам зберігання засобів вимірювань;
 • - Необхідне технологічне обладнання, засоби вимірювань, ремонтну документацію;
 • - Кваліфіковані кадри, які виконують роботи з ремонту, юстируванні, налагодження засобів вимірювань;
 • - Атестат акредитації на право повірки засобів вимірювань даного типу або договір на проведення повірки даних засобів вимірювань з організацією, що володіє цим правом.

У видачі ліцензії Заявнику може бути відмовлено у випадках, якщо:

 • - У поданих документах містяться недостовірні відомості;
 • - Умови здійснення ліцензованої діяльності не відповідають вимогам правил та нормативних документів щодо забезпечення єдності вимірювань.

Ліцензія видається на строк не більше 5 років. Повторне ліцензування на підставі заяви Заявника може бути здійснено за скороченою або повною програмою за рішенням органу Державної метрологічної служби.

Ліцензія на право виготовлення засобів вимірювань видається на термін дії сертифіката про затвердження типу засобів вимірювань.

Перереєстрація ліцензії здійснюється у разі реорганізації Заявника.

Контроль за дотриманням умов здійснення ліцензованої діяльності проводить орган Державної метрологічної служби, який видав ліцензію.

Якщо при перевірці виявлені порушення в дотриманні умов здійснення ліцензованої діяльності, орган, що здійснював ліцензування, може:

 • - Призупинити дію ліцензії на строк до усунення порушень, що відображається в акті перевірки;
 • - Припинити дію ліцензії шляхом її анулювання, що також відбивається в акті перевірки.

У цьому випадку відповідна інформація публікується в офіційних виданнях Держстандарту Росії або в засобах масової інформації.

Ліцензування діяльності з виготовлення, ремонту, продажу і прокату засобів вимірювань оплачується зацікавленими особами на умовах, передбачених укладеними договорами відповідно до чинного законодавства. В оплату за видачу ліцензій включаються витрати по перевірці у Заявника умов здійснення ліцензованої діяльності, а також з оформлення ліцензії та проведення контролю за дотриманням умов здійснення ліцензованої діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >