Розділ II. Стандартизація

Основні положення закону Російської Федерації "Про технічне регулювання" в галузі стандартизації

В даний час роботи по стандартизації в нашій країні здійснюються на основі прийнятого в 2003 р Федерального закону "Про технічне регулювання".

У законі дано нове визначення стандартизації як діяльності по встановленню правил і характеристик з метою їх добровільного багаторазового використання, спрямованої на досягнення впорядкованості в сферах виробництва і обігу продукції і підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт або послуг.

З цього випливає, що стандарти перестають бути обов'язковими для використання господарюючими об'єктами, навіть якщо є державними. Це наближає російське розуміння стандартів до прийнятого в міжнародній практиці.

Мети стандартизації

Відповідно до Закону "Про технічне регулювання" стандартизація здійснюється в цілях (ст. 11):

 • - Підвищення рівня безпеки життя чи здоров'я громадян, майна фізичних або юридичних осіб, державного або муніципального майна, екологічної безпеки, безпеки життя або здоров'я тварин і рослин і сприяння дотриманню вимог технічних регламентів;
 • - Підвищення рівня безпеки об'єктів з урахуванням ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
 • - Забезпечення науково-технічного прогресу;
 • - Підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт, послуг;
 • - Раціонального використання ресурсів;
 • - Технічної та інформаційної сумісності;
 • - Порівнянності результатів досліджень (випробувань) і вимірювань, технічних та економіко-статистичних даних;
 • - Взаємозамінності продукції.

Принципи стандартизації

Стандартизація здійснюється у відповідності з наступними принципами (ст. 12):

 • - Добровільного застосування стандартів;
 • - Максимального врахування при розробці стандартів законних інтересів зацікавлених осіб;
 • - Застосування міжнародного стандарту як основи розробки національного стандарту, за винятком випадків, якщо таке застосування визнано неможливим.

Нормативні документи із стандартизації. Види стандартів

До документів в галузі стандартизації, використовуваним на території Російської Федерації, відносяться (ст. 13): національні стандарти; правила стандартизації, норми і рекомендації в галузі стандартизації; застосовувані в установленому порядку класифікації, загальноросійські класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації; стандарти організацій.

Національний стандарт - стандарт, затверджений національним органом Російської Федерації по стандартизації (ст. 2).

Національні стандарти, так само як стандарти організацій, застосовують на добровільній основі. Застосування національного стандарту підтверджується знаком відповідності національному стандарту (ст. 15 п.2).

З дня набрання чинності Федерального закону "Про технічне регулювання", національними стандартами в Російській Федерації визнані діючі державні та міждержавні стандарти, введені в дію до 1 липня 2003 р До набрання чинності відповідних технічних регламентів необхідно застосування чинних державних та міждержавних стандартів в добровільному порядку 311 винятком обов'язкових вимог, що забезпечують досягнення цілей законодавства Російської Федерації про технічне регулювання.

Було визнано доцільним до набрання чинності знову розроблених відповідних правил, норм і рекомендацій по стандартизації зберегти для діючих державних і міждержавних стандартів і розроблюваних національних стандартів умовні позначення "ГОСТ" і "ГОСТ Р", передбачені ГОСТ 1.5-2001 "Міждержавна система стандартів. Стандарти міждержавні, правила і рекомендації з міждержавної стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладення, оформлення та змісту стандартів "і ГОСТ Р 1.5-92" Державна система стандартизації Російської Федерації. Загальні вимоги до побудови, викладення, оформлення та змісту стандартів ".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >