Національний орган стандартизації

Національний орган Російської Федерації по стандартизації затверджує національні стандарти; приймає програму розробки національних стандартів; організовує експертизу проектів національних стандартів; забезпечує відповідність національної системи стандартизації інтересам національної економіки, стану матеріально-технічної бази та науково-технічному прогресу; здійснює облік національних стандартів, правил стандартизації, норм і рекомендацій у цій галузі та забезпечує їх доступність зацікавленим особам; створює технічні комітети стандартизації та координує їх діяльність; організовує опублікування національних стандартів та їх розповсюдження; бере участь відповідно до статутів міжнародних організацій у розробці міжнародних стандартів і забезпечує врахування інтересів Російської Федерації при їх прийнятті; стверджує зображення знака відповідності національним стандартам; представляє Російську Федерацію в міжнародних організаціях, що здійснюють діяльність в галузі стандартизації (ст. 14).

Уряд Російської Федерації визначає орган, уповноважений на виконання функцій національного органу з стандартизації.

До складу технічних комітетів зі стандартизації на паритетних засадах і добровільній основі можуть включатися представники федеральних органів виконавчої влади, наукових організацій, саморегулівних організацій, громадських об'єднань підприємців і споживачів.

Порядок створення та діяльності технічних комітетів зі стандартизації затверджується національним органом по стандартизації.

Засідання технічних комітетів зі стандартизації є відкритими.

Національні стандарти та загальноукраїнські класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації, у тому числі правила їх розроблення і застосування, являють собою національну систему стандартизації.

Національні стандарти розробляються в порядку, встановленому цим Законом. Національні стандарти затверджуються національним органом по стандартизації відповідно до правил стандартизації, нормами та рекомендаціями в цій галузі.

Національний стандарт застосовується на добровільній основі рівним чином і в рівній мірі незалежно від країни і (або) місця походження продукції, здійснення процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, виконання робіт і надання послуг, видів або особливостей угод і (або ) осіб, які є виробниками, виконавцями, продавцями, набувачами. Застосування національного стандарту підтверджується знаком відповідності національному стандарту.

Загальноросійські класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації - нормативні документи, що розподіляють техніко-економічну і соціальну інформацію відповідно до її класифікацією (класами, групами, видами та ін.) І які є обов'язковими для застосування при створенні державних інформаційних систем та інформаційних ресурсів та міжвідомчому обміні інформацією. Порядок розробки, прийняття, введення в дію, ведення та застосування загальноросійських класифікаторів в соціально-економічній області (у тому числі в галузі прогнозування, статистичного обліку, банківської діяльності, оподаткування, при міжвідомчій інформаційному обміні, створенні інформаційних систем та інформаційних ресурсів) встановлюється Урядом Російської Федерації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >