Правила розробки і затвердження національних стандартів

Національний орган стандартизації розробляє і затверджує програму розробки національних стандартів. Національний орган стандартизації повинен забезпечити доступність програми розробки національних стандартів зацікавленим особам для ознайомлення.

Розробником національного стандарту може бути будь-яка особа.

Повідомлення про розроблення національного стандарту направляється в національний орган зі стандартизації і публікується в інформаційній системі загального користування в електронно-цифровій формі і в друкованому виданні федерального органу виконавчої влади з технічного регулювання. Повідомлення про розроблення національного стандарту повинно містити інформацію про наявні в проект національного стандарту положеннях, які відрізняються від положень відповідних міжнародних стандартів.

Розробник національного стандарту повинен забезпечити доступність проекту національного стандарту зацікавленим особам для ознайомлення. Розробник зобов'язаний на вимогу зацікавленої особи надати йому копію проекту національного стандарту. Плата, що стягується розробником за надання укоченій копії, не може перевищувати витрат на її виготовлення. У випадку, якщо розробником національного стандарту є федеральний орган виконавчої влади, плата та надання копії проекту національного стандарту вноситься у федеральний бюджет.

Розробник доопрацьовує проект національного стандарту з урахуванням отриманих у письмовій формі зауважень зацікавлених осіб, проводить публічне обговорення проекту національного стандарту і складає перелік отриманих у письмовій формі зауважень зацікавлених осіб з коротким викладом змісту даних зауважень і результатів їх обговорення.

Розробник зобов'язаний зберігати отримані в письмовій формі зауваження зацікавлених осіб до затвердження національного стандарту і представляти їх в національний орган зі стандартизації та технічні комітети стандартизації за їх запитами.

Термін публічного обговорення проекту національного стандарту з дня опублікування повідомлення про розробку проекту національного стандарту до дня опублікування повідомлення про завершення публічного обговорення не може бути менше ніж два місяці.

Повідомлення про завершення публічного обговорення проекту національного стандарту має бути опубліковане в друкованому виданні федерального органу виконавчої влади з технічного регулювання і в інформаційній системі загального користування в електронно-цифровій формі.

З дня опублікування повідомлення про завершення публічного обговорення проекту національного стандарту доопрацьований проект національного стандарту та перелік отриманих у письмовій формі зауважень зацікавлених осіб повинні бути доступні зацікавленим особам для ознайомлення. Порядок опублікування повідомлення про розробку проекту національного стандарту і повідомлення про завершення публічного обговорення проекту національного стандарту та розмір плати за їх опублікування встановлюються Урядом Російської Федерації.

Проект національного стандарту одночасно з переліком отриманих у письмовій формі зауважень зацікавлених осіб представляється розробником в технічний комітет по стандартизації, який організовує проведення експертизи даного проекту. Національний орган стандартизації на підставі документів, представлених технічним комітетом по стандартизації, приймає рішення про затвердження або відхилення національного стандарту.

Повідомлення про затвердження національного стандарту підлягає опублікуванню у друкованому виданні федерального органу виконавчої влади з технічного регулювання і в інформаційній системі загального користування в електронно-цифровій формі протягом тридцяти днів з дня затвердження національного стандарту.

Національний орган стандартизації затверджує і опубліковує в друкованому виданні федерального органу виконавчої влади з технічного регулювання і в інформаційній системі загального користування в електронно-цифровій формі перелік національних стандартів, які можуть на добровільній основі застосовуватися для дотримання вимог технічних регламентів.

Стандарти організацій, у тому числі комерційних, громадських, наукових організацій, саморегулівних організацій, об'єднань юридичних осіб, можуть розроблятися і затверджуватися ними самостійно виходячи з необхідності застосування цих стандартів для цілей, зазначених у ст. II Федерального закону, для вдосконалення виробництва та забезпечення якості продукції, виконання робіт, надання послуг, а також для поширення та використання отриманих в різних галузях знань результатів досліджень (випробувань), вимірювань і розробок.

Порядок розроблення, затвердження, обліку, зміни та скасування стандартів організацій встановлюється ними самостійно з урахуванням положень ст. 12 Федерального закону.

Проект стандарту організації може представлятися розробником в технічний комітет по стандартизації, який організовує проведення експертизи даного проекту. На підставі результатів експертизи даного проекту технічний комітет зі стандартизації готує висновок, який направляє розробнику проекту стандарту.

Стандарти організацій застосовуються рівнозначно і рівною мірою незалежно від країни і (або) місця походження продукції, здійснення процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, виконання робіт і надання послуг, видів або особливостей угод і (або) осіб, які є виробниками, виконавцями, продавцями, набувачами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >