Нормативні документи в галузі стандартизації та вимоги до них

До документів в галузі стандартизації, використовуваним на території Російської Федерації, відносяться:

  • - Національні стандарти;
  • - Національні військові стандарти;
  • - Міждержавні стандарти, введені в дію в Російській Федерації;
  • - Правила стандартизації, норми і рекомендації в галузі стандартизації;
  • - Загальноросійські класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації, що застосовуються в установленому порядку;
  • - Стандарти організацій.

Національні стандарти розробляють, затверджують, оновлюють і скасовують відповідно до ГОСТ Р 1.2.

Національний стандарт застосовують добровільно, після чого всі його вимоги стають обов'язковими для дотримання.

Застосування національного стандарту на продукцію, роботи і послуги підтверджується знаком відповідності національному стандарту по ГОСТ Р 1.9.

Загальні правила побудови, викладення, оформлення та позначення національних стандартів, а також вимоги до їх змісту - по ГОСТ Р 1.5.

Розробник документа в галузі стандартизації право добровільно відмовитися від авторського права на документ, а також передати права на видання і розповсюдження цього документа національному органу по стандартизації за договором (угодою) про передачу прав.

Національні стандарти, що містять патентовані вимоги, застосовують відповідно до норм чинного законодавства.

Експертизу на патентну чистоту проводить технічний комітет по стандартизації, який представляє проект стандарту на затвердження в національний орган зі стандартизації.

Проведення експертизи проектів національних стандартів або змін до них, що встановлюють основні вимоги, що забезпечують безпеку виробництва і застосування продукції, сумісність і взаємозамінність технічних засобів, захист національних інтересів і національну безпеку, здійснюють наукові організації, уповноважені національним органом по стандартизації.

Загальноросійські класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації - документи в галузі стандартизації, що розподіляють техніко-економічну і соціальну інформацію відповідно до її класифікаційними ознаками на класифікаційні угруповання (класи, групи, види) і які є обов'язковими для застосування при створенні державних інформаційних систем та інформаційних ресурсів і при міжвідомчій обміні інформацією.

Програми розробки національних стандартів складають в порядку, що встановлюється національним органом по стандартизації.

Стандарти організацій, у тому числі комерційних, громадських, наукових; саморегулівних організацій; об'єднань юридичних осіб можуть розроблятися і затверджуватися ними самостійно виходячи з необхідності застосування цих стандартів: для цілей, зазначених у розділі 3 цього стандарту; для вдосконалення виробництва та забезпечення якості продукції, виконання робіт, надання послуг, а також для поширення та використання отриманих в різних галузях знань результатів досліджень (випробувань), вимірювань і розробок.

Порядок розроблення, затвердження, обліку, зміни та скасування стандартів організацій встановлюється ними самостійно з урахуванням положень розділу 4 цього стандарту і ГОСТ Р 1.4.

При проведенні експертизи стандартів проводять оцінку їх технічного рівня для забезпечення інтересів національної економіки та безпеки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >