Види стандартів

У залежності від об'єкта й аспекту стандартизації, а також змісту встановлюваних вимог розробляються стандарти наступних видів:

  • - Стандарти на продукцію;
  • - Стандарти на процеси (роботи) виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації продукції;
  • - Стандарти на послуги;
  • - Стандарти основоположні (організаційно-методичні та загальнотехнічні);
  • - Стандарти на терміни та визначення;
  • - Стандарти на методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу).

Стандарти на продукцію встановлюють для груп однорідної продукції або для конкретної продукції вимоги та методи їх контролю з безпеки, основним споживчим властивостям, а також вимоги до умов і правил експлуатації, транспортування, зберігання, застосування і утилізації.

Стандарти на процеси і роботи встановлюють основні вимоги до організації виробництва і обороту продукції на ринку, до методів (способам, прийомам, режимам, нормам) виконання різного роду робіт, а також методи контролю цих вимог у технологічних процесах розробки, виготовлення, зберігання, транспортування, експлуатації, ремонту та утилізації продукції.

Стандарти встановлюють вимоги та методи їх контролю для груп однорідних послуг або для конкретної послуги в частині складу, змісту і форми діяльності з надання допомоги, принесення користі споживачеві послуги, а також вимоги до факторів, що робить істотний вплив на якість послуги.

Основоположні стандарти встановлюють загальні організаційно-методичні положення для певної галузі діяльності, а також загальнотехнічні вимоги (норми і правила), що забезпечують взаєморозуміння, сумісність і взаємозамінність;

технічне єдність і взаємозв'язок різних галузей науки, техніки і виробництва в процесах створення і використання продукції; охорону навколишнього середовища; безпеку здоров'я людей і майна та інші загальнотехнічні вимоги, що забезпечують інтереси національної економіки і безпеки.

Стандарти на терміни та визначення встановлюють найменування і зміст понять, що використовуються в стандартизації та суміжних видах діяльності.

Стандарти на методи контролю, випробувань, вимірювань і аналізу встановлюють вимоги до використовуваному устаткуванню, умовам і процедурам здійснення всіх операцій, обробці та поданням отриманих результатів, кваліфікації персоналу.

Інформація про документи в галузі стандартизації, їх опублікування та розповсюдження

Федеральне агентство з технічного регулювання і метрології забезпечує доступність користувачів, у тому числі зарубіжних, до інформації про розроблювані та затверджених національних стандартах, загальноросійських класифікаторах техніко-економічної інформації, а також до самих цих документам, організовуючи публікацію офіційної інформації про ці документи, а також про міжнародних, регіональних стандартах, правилах, нормах і рекомендаціях по стандартизації, національних стандартах інших держав, про міжнародні договори в галузі стандартизації та правилах їх застосування.

Документи національної системи стандартизації, міжнародні стандарти, правила, норми стандартизації та рекомендації щодо стандартизації, національні стандарти інших країн і правила їх застосування, інформація про міжнародні договори в галузі стандартизації та підтвердження відповідності складають Федеральний інформаційний фонд технічних регламентів і стандартів, який є державним інформаційним ресурсом .

Правила створення і ведення Федерального інформаційного фонду технічних регламентів і стандартів, а також правила користування цим фондом встановлюються Урядом Російської Федерації.

У Російській Федерації в порядку і на умовах, які встановлені урядом, створена і функціонує Єдина інформаційна система, призначена для забезпечення зацікавлених осіб інформацією про документи, що входять до складу Федерального інформаційного фонду технічних регламентів і стандартів. Зацікавленим особам забезпечується вільний доступ до створюваних інформаційних ресурсів, за винятком випадків, якщо в інтересах збереження державної, службової або комерційної таємниці такий доступ повинен бути обмежений.

Виключне право офіційного опублікування та поширення в установленому порядку національних стандартів і загальноросійських класифікаторів належить національному органу зі стандартизації. Видання національних стандартів інших країн організує і здійснює національний орган з стандартизації відповідно до договорами та угодами з цими країнами. Видання, перевидання та розповсюдження стандартів організацій здійснюють прийняли їх організації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >