ВСТУП

Підприємницька діяльність є невід'ємним елементом ринкової економіки, так як вона багато в чому визначає темпи економічного зростання, структуру і якість валового національного продукту.

Підприємництво - це головний фактор економічного розвитку, який є найбільш мобільним, легко адаптується до нових ринкових ситуацій.

Підприємництву притаманний пошук, ініціатива, підприємливість, динамічність. Воно спрямоване на взаємні дії і комерційну вигоду зацікавлених суб'єктів ринку.

Підприємницька діяльність в Росії регулюється Цивільним кодексом, законами та нормативними актами. Цивільний кодекс Російської Федерації характеризує підприємницьку діяльність як «самостійну, здійснювану на свій ризик діяльність, спрямовану на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку».

Масштаби підприємництва в Росії поки невеликі, проте в останні роки намітилася тенденція його зростання, одним з найважливіших умов якого є використання нововведень.

Сучасна економіка немислима без нововведень. Цю потребу задовольняє інноваційне підприємництво - процес створення і комерційного використання нововведень, нововведень в техніці, економіці та інших сферах діяльності. Інноваційна діяльність повинна бути пріоритетом для держав, що прагнуть знайти власну пишу і міцно зайняти певні позиції в світовій економіці.

На розвиток інноваційного підприємництва негативний вплив надає дефіцит інвестицій, обумовлений зниженням частки Росії у світовому обігу наукомісткої продукції, яка в даний час складає трохи більше 0,3%, що значно нижче США і країн ЄС. Так, частка США складає 36% цього ринку, Японії - 30%, а Німеччині - 17%. Для нівелювання такого відставання Урядом РФ визначені наукові пріоритети і виділено фінансування під реалізацію комплексу програм, спрямованих на інноваційний розвиток країни. В результаті проведеної роботи в даній сфері і не дивлячись на складнощі, які переживає економіка Росії останніми роками (фінансові кризи, санкції та ін.), Наша країна піднялася на п'ять позицій в 2016 р

в порівнянні з 2015 р в Глобальному інноваційному індексі (Гії), зайнявши 43-е місце з 128 країн [1] .

Розвиток інноваційного підприємництва безпосередньо впливає на конкурентоспроможність на рівні як окремих підприємств, так і економіки країни в цілому.

Положення країни в геополітичній конкуренції в XXI ст. визначається: станом здоров'я населення, освітою, рівнем розвитку науки, можливостями інформаційного середовища, здатністю генерувати високу інноваційну активність на базі оптимальної інвестиційної діяльності. Вирішення означених проблем органічно переплітається з інноваційним та науково-технічним розвитком і підвищенням конкурентоспроможності російської економіки.

Метою даного навчального посібника є підготовка матеріалу, який розкриває сутність підприємництва та його інноваційного розвитку.

Представлений матеріал розкриває поняття, типи і види підприємництва; дає характеристику суб'єктів підприємницької діяльності; відображає організаційно-правові форми створення підприємств; розглядає механізм створення власного підприємства і способи здійснення підприємницької діяльності; показує роль малого підприємництва у розвитку інноваційних процесів в економіці країни; розкриває механізм інвестиційного забезпечення підприємництва і методи оцінки інвестиційних проектів і багато інших питань, вивчивши які студенти отримають реальні знання і розуміння законів і принципів розвитку бізнесу.

У навчальному посібнику зроблено акценти:

  • • на механізмі впливу інноваційного розвитку на економіку підприємницьких структур в умовах ринкових відносин;
  • • інвестиційному забезпеченні й ефективності інноваційної діяльності;
  • • інвестиційної привабливості проектів;
  • • класифікації та оцінці інвестиційних ризиків і їх попередженні.

В кінці кожного розділу навчального посібника дано питання, тестові і проблемні завдання для самоперевірки і закріплення знань. У глосарії представлені основні терміни в сфері підприємництва.

  • [1] ГохбергЛРуд' В. Як Росія виглядає в світовому рейтингу інновацій. URL: https://iq.hse.ru/news/187958980.html
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >