ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • 1. Що відноситься до підприємницькому рішенням?
 • 2. Які існують види підприємницьких рішень?
 • 3. Яким чином здійснюється процедура прийняття підприємницького рішення?
 • 4. Що відноситься до числа основних функцій управління?
 • 5. Яку роль виконує планування на підприємстві?
 • 6. У чому переваги і недоліки лінійної, функціональної, лінійно-функціональної і дивізіональної організаційних структур підприємства?
 • 7. Як підприємець повинен здійснювати підбір кадрів?
 • 8. Яким чином регулюються трудові відносини?
 • 9. У чому суть спрощеної системи оподаткування?
 • 10. Які показники характеризують ефективність підприємницької діяльності?

Тестові та проблемні завдання Завдання 1

 • 1. Податок на товари і послуги, який частково або повністю переносить на них ціну або фіксує в вигляді тарифів:
 • 1) прямий;
 • 2) непрямий.
 • 2. До непрямих податків відносяться:
 • 1) податок на додану вартість (ПДВ);
 • 2) акцизи на окремі види товарів (послуг), окремі види мінеральної сировини;
 • 3) земельний податок;
 • 4) транспортний податок;
 • 5) водний податок.
 • 3. Оподаткування не залежить:
 • 1) від суб'єкта;
 • 2) форм господарської діяльності;
 • 3) правил (режимів);
 • 4) звичаїв ділового обороту.
 • 4. Ліквідність підприємства - це:
 • 1) достатність готівкових коштів у підприємства;
 • 2) здатність виконувати свої короткострокові боргові зобов'язання, використовуючи поточні активи;
 • 3) можливість погашення підприємством вчасно і в повному обсязі своїх боргових зобов'язань.
 • 5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює:
 • 1) поточні активи / поточні пасиви;
 • 2) (поточні активи - незавершене виробництво - запаси) / поточні пасиви;
 • 3) грошові кошти / поточні пасиви.
 • 6. Коефіцієнт платоспроможності підприємства визначається як відношення:
 • 1) власного капіталу до валюти балансу;
 • 2) чистого прибутку до власного капіталу підприємства;
 • 3) прибутку до собівартості продукції.
 • 7. Рентабельність продукції (робіт, послуг) - це відношення прибутку:
 • 1) до виручки від реалізації продукції;
 • 2) до собівартості;
 • 3) до трудовитрат.
 • 8. Показники ефективності інвестиційного проекту (вказати невірний варіант):
 • 1) ліквідність;
 • 2) прибутковість;
 • 3) окупність;
 • 4) внутрішня норма прибутковості.

завдання 2

В організації, яка застосовує ССО, за кошторисом заплановано доходи в сумі 3000 тис. Руб., А витрати - 2100 тис. Руб. Рентабельність обчислена 30% ((3000 - 2100): 3000 х 100%).

Внески до Пенсійного фонду заплановані в сумі 60 тис. Руб., А виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності становитиме 45 тис. Руб.

Визначте більш вигідний показник але обчислення об'єкта оподаткування за двома варіантами: «доходи» і «доходи, зменшені на величину витрат».

завдання 3

Використовуючи типовий бланк, складіть проект Трудового договору з громадянином Івановим А. С., який влаштовується на роботу продавцем в булочну-пекарню з заробітною платою 12 тис. Руб.

Додаткова інформація: Булочная-пекарня «Плюшка», організаційно-правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю, знаходиться за адресою: Варшавське шосе, д. 10.

Вид діяльності: виробництво і реалізація хлібобулочних виробів.

Час роботи: 10.00-23.00.

Вихідні дні: без вихідних.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >