ЛІДЕР РИНКУ (ПОНАД 40%).

 • 1. Стратегія наступу з метою розширення - створення конкурентних переваг, вдосконалення якості, поліпшення обслуговування, створення нових продуктів, економічна і політична блокада конкурентів, лобіювання.
 • 2. Стратегія оборони і зміцнення - створення умов, що ускладнюють новим конкурентам доступ до ринку, а претендентам зміцнення позиції (збільшення витрат на просування і дослідження, розробка власних товарних марок, збереження прийнятних цін і рівня якості товару, висновок ексклюзивних контактів з постачальниками, інвестування в технологію).
 • 3. Стратегія конкурентного тиску на послідовників, метою якого є прагнення перетворити наступних за лідером в слухняних послідовників (швидке зниження цін, поступки посередникам, що ведуть до відмови від реалізації продукції фірм-конкурентів, переманювання фахівців).

ПРЕТЕНДЕНТ НА ЛІДЕРСТВО (20-40%).

 • 1. Наступальна ( атакуюча ) стратегія застосовується стосовно лідера або інших конкурентів. Передбачає вибір наступних загальних стратегій:
  • • фронтальна (активний наступ по напрямках: товар, ціна, розподіл і просування);
  • • флангова (удар по найбільш вразливих місцях);
  • • оточення (ведення наступальних дій по декількох напрямках);
  • • обхід (атака, яка передбачає диверсифікацію продукту, вихід на нові географічні ринки, впровадження нових технологій);
  • • партизанська атака (безліч періодичних атак невеликими силами).

У випадках, коли розмір частки ринку не забезпечує достатнє зростання

 • 11 р і б л і, п р и м еня югся:
 • 2. Стратегія фахівця (підвищення компетентності, створення унікального асортименту, надання спеціальних послуг).
 • 3. Стратегія престижних товарів (виробництво елітних високоякісних та дорогих товарів).
 • 4. Стратегія зростання за рахунок придбання (можливе злиття або придбання більш слабких підприємств).
 • 5. Стратегія характерного іміджу (створення репутації фірми з найнижчими цінами, використання знижок, забезпечення якості за середніми цінами, розробка УТП).
 • 6. Стратегія інновацій в продукт або розподіл (пропозиція нових видів продукту і каналів розподілу).

Послідовник (10-20%).

 • 1. Стратегія імітації (виробник частково копіює продукт, зберігаючи відмінності в упаковці, рекламі і т.д.).
 • 2. Стратегія наслідувача (виробництво контрафактної продукції).
 • 3. Стратегія двійника (копіювання продукції зі збереженням малоістотних відмінностей).
 • 4. Стратегія пристосуванця (змінює або покращує продукцію конкурента).

Зайняв ринкову нішу (менше 10%).

 • 1. Стратегія спеціалізації '.
 • на співвідношенні ціна / якість (виробництво високоякісних дорогих або низькоякісних дешевих товарів);
 • по кінцевим споживачам (фірма вибирає вузький цільовий сегмент);
 • по індивідуальним особливостям клієнта (вибирає клієнтів з числа тих, якими не зацікавився більший конкурент);
 • географічна (продає продукцію в певному регіоні);
 • продуктова (виробляє один продукт / асортиментну групу).
 • 2. Стратегія «врожаям (застосовується в завершальній фазі діяльності підприємства, якщо його становище погіршується). Використовуються наступні заходи: зменшення поточного бюджету, скорочення витрат на нове обладнання, пошук нового поля діяльності, можливе підвищення ціни, скорочення витрат на просування і т.д.

Оскільки ситуація на ринку не статична, а отже, змінюється і конкурентна позиція підприємств, в зв'язку з чим виникає необхідність враховувати темп зростання частки ринку (Т,):

де Д; (Д °) - ринкова частка г-го підприємства; т - кількість років в аналізованому періоді.

Крім абсолютної величини показника темпу зростання частки ринку (Т,) необхідно враховувати і знак, що стоїть перед ним.

Негативне значення Т, вказує на зменшення ринкової частки і, отже, погіршення конкурентної позиції. Позитивне значення Т ; свідчить про збільшення частки ринку і про поліпшення конкурентної позиції.

Виділяють такі типові стану підприємств, в залежності від зміни ринкової частки:

 • • з поліпшенням конкурентною позицією;
 • • з погіршення конкурентної позицією;
 • • з незмінною конкурентною позицією.

Заключним етапом оцінки сукупного впливу конкурентного середовища на характер конкуренції є побудова конкурентної карти і виявлення типових стратегічних положень фірм на ринку, а також визначення напрямків позиційних стратегій (табл. 8.6).

Лідер в позиції А-1 при наявності ресурсів буде розробляти наступальну стратегію, в позиції А-2 постарається зберегти лідируючу позицію, а в позиції А-3 намічається перехід до другої групи.

Підприємство з позиціями В-1, 2 буде намагатися зайняти місце лідера і проводити досить агресивну політику, в позиції В-3 вибере оборонну стратегію.

Таблиця 8.6

Матриця формування конкурентної карти ринку

Класифікація груп по темпу зростання ринкової частки

Класифікація групи за часткою ринку (станом на початок періоду)

лідери

ринку

Претендент на лідерство

послідовник

Зайняв ринкову нішу

Фірми з поліпшенням конкурентною позицією

А-1

В 1

З 1

д 1

Фірми з не змінилася конкурентною позицією

А-2

В 2

З-2

д 2

Фірми з швидко у худ - вирішальним конкурентною позицією

А-3

У 3

З-3

д-з

Підприємства з позиціями С-1, 2 ймовірно виберуть активну оборону, С-3 - пошук ніші.

Підприємства-аутсайдери в позиціях Д-1, 2 ймовірно будуть використовувати стратегію оборони, Д-3 покинуть ринок.

Об'єднавши результати аналізу споживачів і конкурентів в області задоволення основних цінностей споживачів (ОЦП) і можливості отримання розпізнавального переваги (ОП), фірма може виробити власну конкурентну стратегію (табл. 8.7).

Залишаючись безперечно найважливішим показником при оцінці конкурентної позиції, частка ринку не може розглядатися в якості єдиної характеристики ролі підприємства на ринку.

АНАЛІЗ ВІДМІННИХ ПЕРЕВАГ КОНКУРЕНТІВ

конкурентна позиція

Сегмент 1 / продукт 1

Сегмент 2 / продукт 2

Лідер ринку (найменування фірми).

Частка ринку (зміна за аналізований період). Темпи зростання / приросту частки ринку.

ОЦП, удовлетворяемая конкурентом ОП

Претендент (найменування фірми).

Частка ринку (зміна за аналізований період). Темпи зростання / приросту частки ринку.

ОЦП, удовлетворяемая конкурентом ОП

Послідовник (найменування фірми).

Частка ринку (зміна за аналізований період). Темпи зростання / приросту частки ринку.

Оці, удовлетворяемая конкурентом ОН

Зайняв ринкову нішу (найменування фірми). Частка ринку (зміна за аналізований період). Темпи зростання / приросту частки ринку.

ОЦП, удовлетворяемая конкурентом ОП

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >