ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • 1. Чим відрізняється цінова конкуренція від нецінової?
 • 2. Які умови-ознаки характеризують вільну, монополістичну і олігополістичну конкуренцію?
 • 3. Що таке «конкурентоспроможність підприємства»?
 • 4. Які фактори впливають на конкурентоспроможність підприємства?
 • 5. Як визначити стан конкуренції на ринку?
 • 6. Що таке «споживчі властивості товару»?
 • 7. Чому фірми-монополісти не забезпечують належного рівня супутніх послуг споживачам?
 • 8. Які фактори впливають на конкурентоспроможність підприємства?
 • 9. Які методи використовуються при визначенні конкурентоспроможності підприємства?
 • 10. Що відноситься до недобросовісної конкуренції?

ТЕСТОВІ ТА ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ ЗАВДАННЯ 1

 • 1. Конкурентоспроможність товару - це:
 • 1) найвищий рівень якості;
 • 2) здатність товару конкурувати на світовому ринку;
 • 3) здатність товару конкурувати з аналогами па конкретному ринку в певний період часу.
 • 2. Якщо одна компанія контролює від 50%, а іноді і до 100% ринку, то це:
 • 1) олигополистическая конкуренція;
 • 2) монополістична конкуренція;
 • 3) чиста монополія.
 • 3. Витрати покупця на споживання і використання товару протягом усього періоду його експлуатації характеризують:
 • 1) технічні параметри;
 • 2) економічні;
 • 3) нормативні;
 • 4) організаційні.
 • 4. До галузевої конкуренції відносяться (вкажіть невірну відповідь):
 • 1) вільна конкуренція;
 • 2) монополістична конкуренція;
 • 3) досконала конкуренція;
 • 4) олигополистическая конкуренція;
 • 5) чиста монополія.
 • 5. Продукцію з точки зору її відповідності властивостям людського організму показують:
 • 1) естетичні параметри;
 • 2) нормативні;
 • 3) ергономічні;
 • 4) параметри призначення.
 • 5. Підприємства, що мають частку ринку від 10 до 20%, є:
 • 1) лідерами ринку;
 • 2) претендентами на лідерство;
 • 3) послідовниками;
 • 4) зайняли ринкову нішу.
 • 5) Мінімізує ціну як фактор споживчого попиту:
  • а) цінова конкуренція;
 • 6) неценовая конкуренція.
 • б) Свідчать про зовнішню привабливість товару для покупця:
 • а) м'які параметри;
 • б) жорсткі параметри.

завдання 2

Розрахуйте відносний показник конкурентних переваг і зробіть висновок про конкурентоспроможність фірми «Корал» на підставі інформації, розміщеної в таблиці.

Бальна оцінка з урахуванням коефіцієнта вагомості

показники

коефіцієнт

вагомості

фірма

«Корал»

конкуренти

бали

груповий

показник

фірма

«Перлина»

фірма

«Весела медуза»

3

CZ

Ю

груповий

показник

бали

груповий

показник

Частка ринку

0,15

5

?

2

1

V

рентабельність послуг

0,15

5

?

5

V

4

7

Ціна

0,1

5

7

4

V

4

7

показники

коефіцієнт

вагомості

фірма

«Корал»

конкуренти

бали

груповий

показник

фірма

«Перлина»

фірма

«Весела медуза»

3

dh

груповий

показник

бали

груповий

показник

Якість виготовлення страв

0,15

4

?

5

?

4

?

Швидкість і якість обслуговування

0,15

3

?

3

?

5

?

Шоу програма

0,15

4

?

4

?

4

?

імідж фірми

0,15

3

?

3

?

5

?

?

?

?

?

?

9

?

завдання 3

Населення міста X обслуговують п'ять фірм з пошиття одягу з обсягами реалізації: 250 тис. Руб .; 730 тис. Руб .; 125 тис. Руб .; 573 тис. Руб .; 330 гис. руб. Зробіть висновок про рівень монополізації ринку. Заповніть таблицю. Методичні рекомендації для виконання завдання.

1. Коефіцієнт ринкової концентрації ( GR) розраховується як процентне відношення реалізації продукції (послуг) певною кількістю найбільших продавців до загального обсягу реалізації на даному ринку:

де Vj - обсяг поставки товару (послуги) i-м продавцем; V m - загальний обсяг поставки товару (послуги) на даному товарному ринку; п - кількість продавців, що діють в географічних межах ринку.

Оцінка стану конкурентного середовища фірми

ринок

показник

Частки ринку підприємств

GR

HHI

Тип ринку за рівнем концентрації

Ринок послуг з пошиття одягу

2. Індекс ринкової концентрації Герфінделя - Гіршмана :

де Dj - частка господарюючого суб'єкта - продавця на даному ринку; п - кількість продавців (ВНЗ), що діють в географічних межах ринку.

У відповідності з різними значеннями коефіцієнтів концентрації та індексів Херфінделя - Хіршмана виділяються три типи ринку:

 • 1-й тип - висококонцентровані ринки: при 70%100%; 2000
 • 2- й тип - помірно-концентровані ринки : при 45% < GR < 70%; 1000 < HHI < 2000;
 • 3-й тип - низькоконцентрованого ринки: при GR < 45%; HHI < 1000.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >