ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • 1. З яких етапів складається життєвий цикл інвестиційного проекту?
 • 2. Що мається на увазі під «інвестиційним проектом»?
 • 3. З якою метою розробляються інвестиційні проекти?
 • 4. З яких етапів складається інвестиційний проект?
 • 5. Як визначається інвестиційна привабливість проектів?
 • 6. Яка роль бізнес-планів інвестиційних проектів?
 • 7. Які функції виконує бізнес-план?
 • 8. З якою метою розробляється бізнес-план?
 • 9. Які розділи повинен включати бізнес-план?
 • 10. Чим відрізняється бізнес-план, який обгрунтовує створення нового підприємства, від бізнес-плану реконструкції підприємства з метою підвищення його конкурентоспроможності?

ТЕСТОВІ ТА ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ

 • 1. Основне призначення інвестиційних проектів:
 • 1) для визначення рентабельності використання інвестицій;
 • 2) обґрунтування економічної доцільності інвестування;
 • 3) залучення інвесторів.
 • 2. Грошові кошти, вкладені на початковій стадії інвестиційного проекту, змінюють вартість?
 • 1) Так;
 • 2) немає.
 • 3. Показники наведених витрат використовують:
 • 1) для визначення найефективнішого варіанту проектування;
 • 2) визначення періоду отримання більш високого прибутку;
 • 3) при оцінці ефективності використання реальних інвестицій (у капітальне будівництво).
 • 4. Інвестиційний проект розробляє (вкажіть невсрн ий варіант відповіді):
 • 1) інвестор;
 • 2) підприємець;
 • 3) незалежна організація;
 • 4) банк.
 • 5. У проекті слід передбачити:
 • 1) ступінь впливу інфляційних процесів в економіці на рівень ефективності проекту;
 • 2) фактори ризику та невизначеності;
 • 3) дисконтовані витрати;
 • 4) грошові потоки.
 • 6. У проектах передбачають:
 • 1) комерційну ефективність;
 • 2) бюджетну ефективність;
 • 3) соціальну ефективність;
 • 4) внутрішню норму прибутковості або внутрішню норму рентабельності;
 • 5) види ефективності визначаються в залежності від мети і призначення проекту.
 • 7. Бізнес-нлан реалізації інвестиційного проекту розробляється:
 • 1) для обґрунтування доцільності зміни асортименту продукції;
 • 2) для обґрунтування ємності ринку;
 • 3) в кожному окремому випадку цілі бізнес-плану і його структура уточнюються в залежності від призначення інвестиційних проектів.

завдання 2

Кейс «Бізнес-план інвестиційного проекту" Об'єднана система моментальних платежів в Республіці Молдова "»

Впровадження національної стратегії та плану дій «Електронна Молдова» [1] на території Республіки Молдова сприяли створенню ринку послуг електрозв'язку та інформатики, що спричинило за собою зростання компаній, що працюють в цій сфері, і появи нових, складових конкуренцію на даному ринку послуг.

2005 року став для всіх гравців ринку послуг електрозв'язку та інформатики важливим етапом процесу повної лібералізації ринку, так як в цьому році були досягнуті добрі результати за більшістю показників: інвестиціям, продажу, трафіку, абонентам, щільності. Так, вартість ринку зросла майже на 37%, досягнувши 288,89 млн дол. США, що становить 10,5% від обсягу ВВП. Найбільший ріст відбувся в секторах мобільного телефонного зв'язку і доступу в Інтернет.

У 2005 р число користувачів мобільної телефонії перевищила кількість абонентів фіксованого зв'язку, переваливши за один мільйон. У мобільної телефонії і в секторі доступу в Інтернет частка послуг, що надаються на базі сучасних технологій, збільшилася в кілька разів. Крім того, в кінці 2005 р в республіці відбувся запуск послуг фіксованого телефонного зв'язку за допомогою радіодоступу до «останньої милі» (WLL) на базі технології CDMA 2000.

Таким чином, в Республіці Молдова існує великий потенціал для розвитку надання послуг моментальних платежів на ринку послуг електрозв'язку та інформатики.

Мета розробки бізнес-плану - обґрунтувати інвестиції в створення компанії оператора па території Республіки Молдова, в місті Кишиневі для надання нового виду послуг на базі розроблених і освоєних технологій моментальних платежів - Об'єднаної системи моментальних платежів (Російська Федерація).

завдання

1. Вивчіть ситуацію на ринку послуг електрозв'язку та інформатики і розробіть бізнес-план інвестиційного проекту «Об'єднана система моментальних платежів (ОСМП) в Республіці Молдова», виходячи з наступних даних:

Назва та адреса компанії

Спільне підприємство «OSMP-Moldova» SRL (російською мовою - ТОВ «ОСМП-Молдова»). Республіка Молдова, місто Кишинів

Суть проекту

Створення компанії-оператора на території Республіки Молдова, яка виступить організатором і постачальником послуг миттєвих платежів системи ОСМГ1 (Об'єднана Система Моментальних Платежів) і встане між компаніями-операторами фіксованого і стільникового телефонного зв'язку, інтернет-провайдерами, операторами ефірного / кабельного телебачення та їх користувачами, залучення максимальної кількості користувачів до даної системи

Термін створення (перший етап)

3 міс.

Витрати на організацію компанії

2650 дол.

Витрати на маркетингові дослідження і навчання персоналу

3500 дол.

Витрати на виготовлення обладнання (перший етап - серверне для роботи з банком) і програмного забезпечення

1000 дол.

Вартість автоматів ОСМП (перший етап)

15 000 дол.

Оборотні кошти з розрахунку 3-х місяців роботи компанії

43 795 долл.

Вартість першого етапу

65 945 долл.

фінансування проекту

За рахунок учасників проекту

Частки учасників проекту

 • 51% російська компанія «ОСМП»;
 • 49% компанія ТВМ і фізичні особи Республіки Молдова

Короткий зміст бізнес-плану Резюме проекту

 • 1. Аналіз розвитку ринку послуг електрозв'язку та інформатики.
 • 1.1. Загальна.
 • 1.2. Інвестиції в основні сектори ринку.
 • 1.3. Сектор фіксованого телефонного зв'язку.
 • 1.3.1. Загальний опис.
 • 1.3.2. Абоненти, щільність фіксованого зв'язку.
 • 1.3.3. Послуги міжнародного телефонного зв'язку через IP-протокол.
 • 1.4. Сектор мобільного телефонного зв'язку.
 • 1.4.1. Загальний опис.
 • 1.4.2. Абоненти, щільність мобільного зв'язку.
 • 1.5. Сектор послуг доступу в Інтернет і виділених ліній.
 • 1.5.1. Загальна характеристика.
 • 1.5.2. Широкосмуговий доступ в Інтернет.
 • 1.5.3. Вузькосмуговий доступ в Інтернет.
 • 1.5.4. Послуга виділених ліній.
 • 1.6. Сектор послуг кабельного та ефірного телебачення.
 • 1.6.1. Загальна характеристика.
 • 1.6.2. Користувачі послуг і тарифи.
 • 2. Опис проекту.
 • 2.1. Ринкові передумови створення компанії-оператора.
 • 2.2. Проект має на меті і завдання, які вирішуються компанією-оператором.
 • 2.3. План продажів і маркетингова стратегія.
 • 2.4. Плановані до надання послуги та ціноутворення.
 • 2.5. Вибір місця компанії-оператора.
 • 2.6. Етапи створення і плани розвитку компанії-оператора.
 • 3. Організаційний план.
 • 3.1. Форма власності.
 • 3.2. План-графік робіт по реалізації проекту.
 • 4. Виробничий план.
 • 4.1. Устаткування.
 • 4.2. Програмне забезпечення.
 • 4.3. Персонал.
 • 5. Фінансовий план.
 • 5.1. Джерела фінансування та управління заборгованістю.
 • 5.2. Показники ефективності проекту.

 • [1] Постанова Уряду Республіки Молдова (березень 2005 року).
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >