ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • 1. Чим пояснюється необхідність переходу на інтенсивні методи здійснення підприємницької діяльності?
 • 2. Чим відрізняється екстенсивний шлях розвитку підприємницької діяльності від інтенсивного?
 • 3. Якими факторами характеризується екстенсивне і інтенсивне розвиток підпри н іматсл ьства?
 • 4. Які показники характеризують інтенсивний тип розвитку виробничого 11 ре д 11 ри н і Мател ьства?
 • 5. В чому полягає суть безінвестіціонной форми інтенсифікації виробництва?
 • 6. Які методи використовують для визначення рівнів інтенсивного і екстенсивного розвитку?

ТЕСТОВІ ТА ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1

 • 1. Найбільш типові причини інноваційного розвитку економіки:
 • 1) необхідність переозброєння матеріально-технічної бази підприємств;
 • 2) обмеження фінансових ресурсів;
 • 3) зростання цін на матеріальні, паливно-енергетичні ресурси;
 • 4) плинність кадрів.
 • 2. Інтенсифікацію виробництва забезпечує (вкажіть невірний варіант):
 • 1) якісна зміна продуктивних сил;
 • 2) вдосконалення знарядь праці;
 • 3) використання більш досконалих технологій;
 • 4) підвищення продуктивності праці;
 • 5) збільшення кількості робочих місць.
 • 3. Розвиток виробництва вважається інтенсивним, якщо:
 • 1) витрати на одиницю продукції зменшуються;
 • 2) збільшення одноразових капітальних витрат перекривається зниженням собівартості витрат і збільшенням прибутку;
 • 3) збільшення обсягу виробництва відбувається при будь-яких умовах.
 • 4. Найважливішими показниками інтенсифікації виробництва є:
 • 1) зниження витрат живої і матеріалізованої праці на одиницю продукції;
 • 2) підвищення якості та конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і світовому ринках;
 • 3) збільшення прибутку підприємства і забезпечення стабільності фінансового стану;
 • 4) все перераховане вище.

завдання 2

У проміжку між 1900 і 1914 рр. Росія являла собою зону розвитку підприємництва, більш інтенсивного, ніж в Америці та Англії.

Запитання і завдання

 • • З чим пов'язано інтенсивний розвиток російського підприємництва на початку XX ст.?
 • • Який вплив надали чинники зовнішнього підприємницького середовища на розвиток російського підприємництва на початку XX ст.?
 • • За допомогою навчальної літератури з історії підприємництва та інтернет-ресурсів зберіть матеріал і проведіть ЛЧТОУ'-аналіз тієї пори і оціните ситуацію інтенсивності розвитку підприємництва.
 • • Проведіть порівняльний аналіз розвитку підприємництва в періоди 1900-1914 і 2000-2011 рр.
 • • Дайте оцінку інтенсивності розвитку сучасного підприємництва.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >