ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • 1. З якою метою впроваджуються інноваційні проекти?
 • 2. У чому полягають особливості визначення економічного ефекту у виробника і споживача інновацій?
 • 3. Що характеризує бюджетна ефективність?
 • 4. Як формується економічна ефективність?
 • 5. Які умови забезпечують зростання продуктивності праці?
 • 6. Які фактори впливають на зниження матеріаломісткості продукції?
 • 7. Чи отримає додатковий прибуток підприємець, якщо відходи його підприємства, що підлягають утилізації, він безоплатно передає малому підприємству (самовивозом)?
 • 8. Як визначити економічний ефект від збільшення потужності енергоустановок, що забезпечують приріст обсягу виробництва?
 • 9. Як розраховується економічний ефект за рахунок зниження частки умовно-постійних витрат?
 • 10. Які види ефекту визначають від впровадження інновацій?

ТЕСТОВІ ТА ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1

 • 1. Ефективність інноваційних проектів визначається:
 • 1) розробником;
 • 2) користувачем;
 • 3) інвестором.
 • 2. Ефективність інноваційного проекту характеризується:
 • 1) системою показників, що відображають співвідношення витрат на розробку і отриманих результатів;
 • 2) одним узагальнюючим (інтегральним) показником.
 • 3. Для оцінки результатів і витрат можна використовувати ціни (вкажіть невірний варіант):
 • 1) базисні;
 • 2) світові;
 • 3) прогнозні;
 • 4) розрахункові;
 • 5) умовні.
 • 4. На стадії техніко-економічного обґрунтування інноваційного проекту розрахунок ефективності виконується в цінах:
 • 1) прогнозних;
 • 2) розрахункових;
 • 3) світових.
 • 5. Базисні, прогнозні і розрахункові ціни можуть виражатися:
 • 1) в рублях;
 • 2) доларах США;
 • 3) євро;
 • 4) інших валютах.
 • 6. При виборі оптимального інноваційного проекту порівнюються наступні показники:
 • 1) чистий дисконтований дохід;
 • 2) індекс прибутковості (прибутковості);
 • 3) внутрішня норма прибутковості (прибутку, рентабельності);
 • 4) терміни окупності;
 • 5) все перераховане вище.
 • 7. Комерційна ефективність інноваційного проекту визначається:
 • 1) на стадії розробки проекту в цілому;
 • 2) окремих стадіях проекту;
 • 3) стадії реалізації проекту.

завдання 2

Ділова гра «Розробка інноваційного проекту» [1]

У Росії активно затверджується якісно нова система інноваційного, ефективного та конкурентоспроможного розвитку економіки. Необхідність переходу до політики високотехнологічного інноваційного розвитку обумовлена завданнями неоіндустріальні шляху підняття економічного потенціалу Росії.

Проект має на меті : сформувати у студентів здатність до проектного мислення на прикладі створення інноваційного бізнесу (продукту, послуги).

Завдання : дати студентам певні навички зі створення інноваційного бізнесу в сфері комерції, а саме:

 • • сформулювати інноваційні ідеї про заняття певним видом підприємницької діяльності;
 • • отримати навички роботи в команді;
 • • розподілити функціональні обов'язки учасників.

Форма і час проведення :

завдання виконується невеликими групами по 4-5 чоловік. Час проведення від 4 до б годин.

Завдання складається з десяти послідовних етапів.

На першому етапі необхідно розподілити ролі учасників команди і визначити їх функції. Потрібно призначити менеджера проекту, технолога, юриста і економіста, а також керівника проекту, який повинен здійснювати загальне керівництво

На другому етапі необхідно чітко визначити проблему. Висування, обгрунтування проблеми, пошуки її рішення грають провідну роль в творчому процесі.

Наприклад, проблема може бути сформована таким чином.

У щоденному житті ми використовуємо джерела світла для освітлення робочого місця, кімнати, зовнішнє освітлення і т.д. Переважно використовуючи лампи розжарювання, наприклад лампочка. Але у ламп розжарювання є ряд недоліків:

 • • вони недовговічні;
 • • випромінюють однотонний жовте світло;
 • • не випромінюють різнокольоровий світло.

На третьому етапі слід розглянути можливості вирішення поставленої проблеми.

Наприклад, яким чином можна вирішити проблему освітлення?

Існує альтернатива перед лампами розжарювання - сверхяркие діоди. У порівнянні з традиційними широко застосовуються до цих пір світлотехнічними виробами на основі ламп розжарювання і люмінесцентних ламп діоди мають ряд переваг:

 • • Наддовга термін служби - понад 100 тисяч годин, або понад 11 років безперервної роботи;
 • • енергоекономічність (па 50-70% нижче, ніж у ламп розжарювання, і на 20-30% нижче, ніж у люмінесцентних ламп);
 • • значне (на 80-90%) зниження витрат па обслуговування;
 • • екологічна безпека;
 • • необмежений вибір кольорів без застосування будь-яких світлофільтрів;
 • • високий рівень безпеки завдяки малому тепловиділенню і низькому живлячої напруги;
 • • висока надійність і механічна міцність - завдяки відсутності скляної колби;
 • • компактність і зручність установки завдяки надмініатюрний і вбудованому светораспределению.

На четвертому етапі уточнюється, що вже зроблено для вирішення проблеми.

Наприклад, в 2003 р фахівцями НДІ Мікроприладів була проведена НДДКР однак замість розробки серії світлотехнічних виробів для житлово-комунального комплексу та транспорту за рахунок коштів Департаменту науки і промислової політики міста Москви. Отримано позитивні результати і рекомендована постановка розробленої продукції на серійне виробництво.

На п'ятому етапі необхідно розробити план заходів для вирішення проблеми, тобто що належить зробити.

Наприклад, має бути організовано і освоєно сучасне конкурентоспроможне серійне виробництво світильників, спеціальних вогнів, інформаційних табло і ламп на основі нових твердотільних джерел світла - світловипромінювальних діодів.

На шостому етапі слід визначити очікуваний попит на продукцію.

Наприклад, прімеіітельно до ситуації в Москві слід вказати на існування двох документів, безпосередньо зачіпають питання застосування пропонованої продукції. Ця постанова Уряду Москви від 24 серпня 2004 № 585-ПП «Про стан і перспективи розвитку зовнішнього освітлення міста Москви на 2005-2009 рр.» Та Міська цільова програма з енергозбереження на 2004-2008 рр., Затверджена постановою Уряду Москви від 28 вересня 2004 № 672-ПП. Оцінюючи стан і перспективи електричного освітлення міста, ці документи прямо вказують на необхідність впровадження в міське господарство нових типів енергозберігаючого світлотехнічного обладнання на базі світлодіодних технологій і передбачають фінансування закупівель світлодіодних світильників префектурами столиці. Існуючі оцінки цього сегмента ринку але Москві і найближчому Підмосков'ї дуже різнорідні і коливаються в діапазоні 10-20 млрд руб.

На сьомому етапі необхідно сформулювати пропозиції інвестору.

Наприклад, у фінансовому забезпеченні проекту держава надає кредит в розмірі 76% (23 млн руб.) Від загальної суми інвестицій в проект.

Термін реалізації бізнес-плану: I квартал 2011 р - IV квартал 2015 р

Загальна потреба в інвестиціях на реалізацію проекту становить 30 млн руб.

На восьмому етапі визначаються послідовність і напрями витрачання коштів.

Слід заповнити таблицю за зразком.

№ п / п

Витрати на проект

Вартість, тис. Руб.

1

Реконструкція та ремонт

2

Замовлення, виготовлення і постачання устаткування

3

Інженерна підготовка виробництва

4

Замовлення і постачання вихідних комплектуючих

5

Монтаж і запуск обладнання

6

Освоєння обладнання і випуск настановних партій

7

Оборотні кошти

Разом:

На дев'ятому етапі слід заповнити оціночну відомість за матеріалами інноваційного проекту.

№ п / п

критерій оцінки

граничне

значення,

бал

ваговій

коефіцієнт

значення

критерію

1. Загальна характеристика інноваційного проекту і його виконавців, К,

1.1

Професіоналізм виконавців проекту

К)

0,8

1.2

Досвід учасників в реалізації інноваційних проектів

10

0,5

1.3

Масштабність сфери застосування результатів

10

0,5

1.4

Наукова новизна і технологічна прогресивність інноваційного проекту

10

1

1.5

Нау якому кістка проекту, рівень наукових, технічних рішень

10

1

1.6

Терміни реалізації проекту

10

0,8

Середній бал за критерієм К]

2. Комерціалізація проекту, К 2

2.1

Оцінка стадії, на якій знаходиться проект

10

0,8

2.2

Рівень забезпеченості ресурсами

10

1

2.3

Рівень можливого ризику

10

0,5

2.4

Наявність бізнес-плану, ТЕО або фінансових розрахунків

10

1

Середній бал за критерієм К 2

№ п / п

критерій оцінки

граничне

значення,

бал

ваговій

коефіцієнт

значення

критерію

3. Маркетинг, К 3

3.1

Рівень проведеного маркетингу

10

0,5

3.2

Оцінка споживчих властивостей продукту комерціалізації

10

1

3.3

Конкурентоспроможність інноваційного проекту

10

1

3.4

Забезпеченість збуту продукції

10

0,8

Середній бал за критерієм К 3

На десятому етапі необхідно зробити висновок.

 • [1] Ділова гра складена за матеріалами ФПК «Інноваційні технології в освіті» ГОУ ВПО Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та переподготовкіруководящіх кадрів і фахівців РЕА ім. Г. В. Плеханова.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >